مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

کابوس

پوهندوی شیما «غفوری»  خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون…

شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در جغرافیایی از ناکجاآباد تاریخ خواستم در مورد…

ممپلی وکشت آن در افغانستان

نوشته کریم پوپل مورخ ۲۷ جولای ۲۰۲۰ ممپلی  که نام علمی آن…

نگهداری مواد غذائی در طول تاریخ بشری

نوشته کریم پوپل مورخ ۰۵.جولای.۲۰۲۰ اکثر محصولات غذائی را نمی توان در…

فعالیت سازمان جوانان مترقی ( شعله جاوید ) درافغانستان

نوشته کریم پوپل مورخ 6 جولای ۲۰۲۰     سازمان جوانان افغانستان…

فقر، گرسنگی و احتمال قحطی گسترده در کشور! 

بر اساس گزارش دفتر بین المللی حمایت از کودکان که…

داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع)

پدید آمدن گوسفند و جشن عید سعید قربان در…

گراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران طبی شان

در اوضاع کنونی که جامعه ما در عمق بحران ناشی…

قسطنطنیه یا استانبول

قسطنطنیه یا استانبول

«
»

تفرقه انداز و حکومت کن!

امین الله مفکر امینی! 2019-01-07

 

تفـرقه اندازی در جهان صلح، کارانگلیس است

چونکه انگلیسها به معنی نطفه ای ابلیـــس است

به سیاست تفـــــرقه انـــدازی عمــــل ها کردند

به براندازی جنبش های ملی جعــــــل ها کردند

نهضت های ترقیخواه را به طومار ریا بستنـــد

با این ریا بر صریر مٌلک آزاده گــــــان نشستند

مٌـلک آبایی به بربادی رفت ز این فتنه گــــا ن

فتـنه گانی کز علــــم و خرد بودند بـی نشـــــان

ملا و مجاهد بی دین ، خود حامی دین گفتنـــــد

که با شعار الله و اکبـــــر ســـــر ها بریـــــــدند

به خلق آزاده و با تقوای این مٌلک آبایی مـــــــا

عمل شیطانی را گفتند طبق آیات قرآنـی مـــــــا

ولی بپا خاستند مردم با زیور علم و خـــــــرد

که درحرف وعمل راستکار بودند چونیــکومرد

برانداختند نظامهای بانی بر ظـلم و ستـــــــم را

زدلــــــها غم ربودند وزدیده ها اشک مـــا تم را

کــه این جهان نه دنیای بی عــــلم وخــرد باشد

پیــروان علم و خرد عاری از رنج و درد باشــد

خلــق نخورند فریب تعویذ وطـــــومارومذهـــب

کـه اینها هیچ اند به پیش علــــم و اخـــلاق وادب

قصراندیشه های بــــاطل یکـــی پی دیـگر بپاشند

عــالم هستی ز علم و خــرد جلوه گـــر گـــــردند

جــوانان صــــدیق و آگاه بــــــر قــدرت نشیننــد

دامــان ظلم و ستم براصــــل مساوات بـرچیننــد

جــامعه ای صلح وصفا گستـرده گرددهمــه جای

نــــــاید زظلـــــــم و ستـــــــم و بیعدالتــی نـوا ی

مفـــــــکر بـــر جهان بینــی علمــــی دارد یقیـــن

بــراه و رسم دیـگر نیسـت ســعادت بشر تضـمین

گرچنین است باید آراست خودها به چون جوهــر

کــــه بی پرتو جهان بینی علمی نیست خیر بشـر