تفاهم‌نامۀ همکاری در آگاهی دهی حقوقی میان وزارت عدلیه و میدیا پرودکشن زرنگار امضاء گردید


وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیه: شنبه 21 میزان 1397

این تفاهم‌نامه از سوی محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا و محمدعارف عظیمی، رییس عارف عظیم گروپ، امروز در تالار این وزارت امضاء گردید.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه، میدیا پرودکشن زرنگار تعهد کرده است که پیام‌های حقوقی وزارت عدلیه را به شکل کلیپ ویدیوی تولید نموده و آن را در شبکه‌های کیبلی خویش به گونه رایگان، به نشر می‌رساند.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، میدیا پرودکشن زرنگار در نظر دارد تا 40 هزار دقیقه پیام‌های حقوقی وزارت عدلیه را تولید نموده و آن را در سه ماه آینده در تمامی شبکه‌های کیبلی خویش به نشر برساند.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت:هزینه این تفاهم‌نامه به ارزش یک میلیون و شش‌صد هزار افغانی برآورد شده است که از سوی عارف عظیم گروپ پرداخت می‌گردد. معین وزارت عدلیه تأکید کرد که این وزارت در نظر دارد تا پس از این در کنار روش‌های دیگر، از طریق شبکه‌های کیبلی آگاهی دهی حقوقی نماید.

معین وزارت عدلیه گفت که این وزارت هم اکنون از طریق مرکز مشوره دهی حقوقی (188) برای تمامی شهروندان مشوره های مسلکی حقوقی ارایه می‌نماید. در کنار این، مسؤولان آگاهی دهی حقوقی وزارت عدلیه از طریق پوهنتون‌ها، مکاتب، مساجد، مراکز اصلاح، محابس و رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری در راستای بلند بردن آگاهی های حقوقی شهروندان تلاش می‌کنند. وی گفت که این اداره در نظر دارد تا سوالات حقوقی را که شهروندان کشور از طریق شماره 188 به مسؤولان مرکز مشوره دهی حقوقی مطرح نموده اند، جمع آوری کرده و پس از ارایه‌ی جوابات، آن را به شکل کتاب رهنمای حقوقی ترتیب و نشر کند. وی همچنان از همکاری عارف عظیم گروپ سپاس گزاری نموده و خواهان همکاری‌های بیشتر شان با وزارت عدلیه گردید.

محمدعارف عظیمی، رییس عارف عظیم گروپ، نیز در این مراسم صحبت نموده و همکاری در راستای آگاهی دهی حقوقی را یکی از مسؤولیت اجتماعی خویش توصیف کرد. او گفت که آماده است تا به عنوان یک نهاد مسؤول در راستای آگاهی دهی حقوقی با وزارت عدلیه همکاری کند.

گفتنی است که مرکز مشوره دهی حقوقی- تلفونی وزارت عدلیه با شماره تلفون 188، مشوره‌های حقوقی را از ساعت 8 صبح تا 4 پس از چاشت از طریق تلفون برای شهروندان ارایه می‌نماید.

به اساس این تفاهمنامه، شماره تلفون مرکز مشوره دهی حقوقی-تلفونی وزارت عدلیه را از طریق شبکه های کیبلی میدیا پرودکشن زرنگار در سراسر کشور به نشر می‌رساند.

میدیا پرودکشن زرنگار در عرصۀ تهیه، نشر و عرضۀ خدمات رسانه‌یی فعالیت می‌نماید. این پرودکشن دارای شبکه کیبل دیجیتل زرنگار بوده و خدمات کیبل دیجیتل را در کابل ارایه می‌نماید. این شرکت با 36 شبکه داخلی و 55 شبکه بین‌المللی برای نشر اعلانات خویش تفاهم نموده است.

***