تطبیق گام به گامِ سناریوی گسترش تشنج و جنگ در شمال

      نوشته ی : فروغی

    سناریوی حذف مخالفان نیرومند طالب و داعش در شمال گام به گام تطبیق می شود.

    هم اکنون گروههای تروریستی طالب و داعش بیشتر از سالهای قبل در شمال فعال شده و ولایات فاریاب ، تخار ، قندز ، بغلان ، جوزجان ، بلخ و حتا بدخشان در آتش جنگ می سوزند .

    ممکن است قوماندان قیصاری همانند صدها قلدر و زورگوی دیگری که در درون و بیرون حکومت غومبور می زنند ، قلدر صفت باشد ؛ اما گرفتاری او در شرایط حساس کنونی که همانند دژ استواری در برابر تحقق توسعه ی سربریدن ها و آتش زدن های داعش و طالب در شمال می رزمید ، خیلی پرسش برانگیز است .   

    به باور ناظران، در شرایطی که سناریوی شریک نمودن طالبان در قدرت و سپردن مناطق امن به آنان درحال آماده شدن بود ، ظهور آدم کله شخی چون قیصاری بجای دوستم به مزاح گرداننده گان داخلی و خارجی جنگ برابر نیست .

    دولت وحدت ملی و حامیان خارجی شان ، به جای آنکه علل خونین شدن روزافزون شمال را به مردم توضیح و پاسخ بدهند ، بازهم قصدی و آگاهانه اختلافات قومی را دامن زده ، زمینه ی نفوذ بیشتر طالب و داعش را در شمال مساعد میسازند .

     این سیاست مزورانه اگر از یکسو میتواند با خریدن جنگسالاران و رهبران ، اوضاع را بازهم به نفع گرداننده گان اصلی جنگ تغیر بدهد ، ازسویی هم میتواند اوضاع را از کنترول خارج نموده ، بحران و جنگ را تاسطح غیرقابل کنترول انکشاف ببخشد .

    به باورمن درچنین شرایط حساس که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو بوده و داعش وطالب اکثر ولایات و ولسوالی های شمال را با آتش و خون عجین نموده است ، مردم به اتحاد و یکپارچه گی بیشتر نیاز دارند تا ایجاد فضای تیره تر تشنج ؛ زیرا با تشدید تشنج و جنگ در شمال ، هم زمینه ی نفوذ بیشتر طالب و داعش فراهم خواهد شد و هم پروسه ی انتخابات صدمه خواهد دید .

    اما همانگونه که ” گفته آمدیم ”  نیت ارگ و گرداننده گان اصلی جنگ می تواند  دست یافتن به همان دوهدف اصلی باشد :

    اول ، مساعد نمودن بهتر بسترنفوذ داعش و طالب در شمال

    و دوم ، حذف آرای شمال در انتخابات ریاست جمهوری آینده .