ژانویه 25 روز جهانی اعتراض

بدون جنگ در ایران! لیستی از اقدامات و Endorsers نوشته شده…

دزد

شاه دزد و آن وزیرِ کار، دزدارگ را سر دسته…

بیانیۀ اتحاد عدالت‌خواهان ایران

وحدت ملی؛ پیام کوبنده به تروریسم دولتی امریکا تروریست‌های متجاوز از…

حمله نظامی به این کشورها تقریباً غیرممکن است

تنش های روزافزون در برخی مناطق ژئوپلیتیکی جهان به ویژه…

«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است!

محمد عالم افتخار «خشونت در متون مقدس» نام ویدیوی تحلیلی کمابیش…

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مسآله جنجالی طرح…

۲۰ جنوری ۲۰۲۰م. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش…

صلح با مردم افغانستان یا بازی های پشت پردۀ …

نویسنده: مهرالدین مشید صلح در قمار امریکا یا در گرو طالیان سخنگوی…

برخیز

برخیز چشم و دیده رها کن ز خوابها  صبح  امید می…

ملا انصاری

جاسوس سعودی ها، ملا انصاری ؛عضوی ز « سیا» ،…

جواز قانونی و استفاده از حق

نگارشی از سخی صمیم. *** (جواز قانونی ضمان را نفی می کند،…

طفل افغان و زمستان

طفل افغانم پریشان و‌حزیندر غم وبیچارگی گشته عجینتا‌ گشودم چشم…

زن ستیزی

رسول پویان اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست خلوص وجذبه…

اطلاعیه

به مناسبت اعتراض های اخیر مردم آزادیخواه ایران رژیم جمهوری…

شماره 4 سال 22 محبت

شماره تازه محبت از چاپ برآمد. پیشکش می گردد…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم و که روی هر زبان افتاده ایمبخت تاریکیم و…

چه میتوان کرد ؟

باشکست حاکمیت چپ که حالا ۲۸ سال ازان میگذرد…

زبان خوش

رسول پویان دل شکسته یی را گـر کسی برنجاند چونان بُـوَد که…

پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11 ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب ندانم…

کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در…

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل…

داکترآرین قابل توجه جوانان - شاگردان سیاست و فلسفه.  زمانیکه از نقش…

«
»

تصویر موجز اوضاع

شاهراه ها از مرکز تا شمال وشمالشرق ، از مرکز تاجنوب و غرب ناامن شده است، ولایات کندز ، تخار، پلخمری ، فراه وبرخی ولسوالی های بدخشان میان طالبان ودولت در حال دست بدست شدن است ، حملات خودکش وانفجارها شهر کابل وبرخی ولایات را بخون نشانده است ، عملیات های بی هدف وپلان نشده یا شاید غرض الود ارگانهای امنیتی تا قتل چهار جوان ازیک خانواده جنایت می افریند، بی امنیتی واعمال گروهی از اوباشان ودزدان کوچه های کابل را زیر تهدید دراورده است ، خلیلزاد موافقت نامه میان امارت اسلامی طالبان وامریکارا در جیبش نگهداشته برهبران دولت افغانستان رو نمایی نمیکند تا به گفته خودش اسرار فاش نشود که ضرر ان بیشتر از نفع ان است،در کمپینهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری با همدیگر مشت ویخن لفظی بوده علیه یکدیگر سند خیانت بر میکشند ، وزیر برحال حج واوقاف کابینه را ملا تره خیل وگروه بد معاشانش درمحضرعام لت وکوب میکنند، چند تنی از پیروان خط فکری ملای لنگ پس از یک قرن محفل تمجید از دزدی وویرانگی وجنایات حبیب الله کلکانی را که اله دست دشمنان ترقی کشور بود برپا کرده حکم میکنند تاریخ را به نفع دزدان وجاهلان بنگارند ودر نصاب درسی مکاتب شامل سازند ، گروه دیگری خواب وخیال امادگی جنگ داخلی را بخاطر حفظ دستاوردهای پولی ونعمت های نزده ساله شان به سر می پرورانند ، جمعی از لاف زنان وتهدید کنندگان حاکمیت گوشه عزلت وخاموشی را در برابر تصامیم سرنوشت ساز ولحظات حساس کشور رجحان داده اند ، حلقه فاقد موثریت سیاسی نزده سال اخیر یعنی روشنفکران و ترقیخواهان نه از لحاظ نشراتی ونه از لحاظ ابراز عکس العمل های دستجمعی درقبال اوضاع وپیامدهای بعدی ناشی ازان مجال کدام حرکت سیاسی ومدنی را ندارند، مردم سر گیچه وضعی است که نه سیاسیون خارج دولت ونه قدرتمندان شریک دولت ازان سر در نمی اورند . دلهره وتشویش ناشی ازین همه نارسائی ها ونا توانی ها جامعه را در غبار نا امیدی وبی اطمینانی نسبت بزندگی درهم پیچیده است .وقتی پدری برای خرید نامزدی دخترش از خانه بیرون میشود ولحظه بعد جسد خون الودش را به جای لوازم نامزدی بخانه بر میگردانند همان خانواده میاند وهمان غم بیکرانه عاید شده از ترویسم طالبانی ، تروریسمی که ورق توافق انرا خلیلزاد روشنفکر امریکا دیده و دارای سند علمی دکتورا ازدوحه تا کابل واز کابل تا واشنگتن باخود حمل میکند ومیگوید حفظ منافع امریکا دران سند را تروریستان تعهد داده اند .
معامله گران جهانی ، سودا گران دین وفحاشان سیاست دست به دست یکدیگر داده اند تا این سرزمین ویران شده وآغشته بخون را بیشتر بکوبند ، مردمش را بیشتر سرکوب نمایند و خود بر فراز خونها وویرانه ها بحیث گورستان ارواح متحرک با همان دستهای پیوند خورده والوده بخون مردم حکم برانند .
این سرزمین قربان شده وقربانی داده یک دستاورد برای جهانیان دارد وان اینکه در نظام سرمایه وسلاح امریکا حقوق بشر، دموکراسی ، سکولاریسم، عاطفه وانسانیت چیزی جز سراب ، فریب ،دروغ ودغا وحیوانیت نیست اما حیف این کشور وافسوس بحال این مردم.

محمدولی