ترامپ : تبدیل ایران به نسخۀ دوم جنگ علیه عراق

نوشتۀ ژیل مونیه

Par Gilles Munier

 Images intégrées 1

سردبیر انجمن دوستی فرانسه و عراق

مرکز پژوهش های جهانی سازی 22 فوریه 2018

پروفسور لورانس ویلکرسون، سرهنگ ذخیره در ستون نظریات آزاد در نیویورک تایمز به تاریخ 5 فوریۀ گذشته دربارۀ نتایج جنگ احتمالی علیه ایران می گوید : « در زمینۀ تعداد قربانیان احتمالی و مخارج ده تا پانزده برابر سنگین تر از جنگ علیه عراق خواهد بود ».

ویلکرسون برای توجیه نظریاتش از جایگاه مناسبی برخوردار است : او فرماندۀ ستاد فرماندهی مرکزی کولین پاول در مرکز فرماندهی میان ارتشی بوده است. کولین پاول در آن دوران وزیر امور خارجۀ آمریکا بود. او بخوبی بیانیۀ دروغ پردازانۀ فرماندۀ خود را در تریبون سازمان ملل متحد به یاد می آورد. دروغ هائی که سرانجام به جنگ دوم خلیج انجامید، با زیانهای جانی و مادی اسفناک، و بی ثبات سازی کل خاور نزدیک.

امروز دولت ترامپ در نمایش چالش ایران صحنه ای را در برابر دیدگان همگانی بازی می کند که مانند گذشته به انتخاب نادرستی خواهد انجامید، دقیقاً مانند دولت والکر بوش، یعنی : جنگ.

برای چنین طرحی، سازمان سیا در نوامبر گذشته در به اصطلاح پروندهای بازیافته در پناهگاه اسامه بن لادن در پاکستان مدارکی را پیدا کرده است که گواه بر پشتیبانی ایران از القاعده در جنگ علیه آمریکاست.

در دسامبر گذشته، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد «مدارک انکار ناپذیری» را نشان داد و می خواست ثابت کند که موشک پرتاب شده از یمن به سوی عربستان یک موشک ایرانی بوده است. ویلکرسون با نگاهی به نیکی هیلی می گوید که دعاوی او یادآور کولین پاول در سازمان ملل متحد است که «مدرک انکار ناپذیری» مبنی بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق را نشان می داد. ویلکرسون می گوید دلم می خواست ویدئوی قدیمی وزیر امور خارجه را که لولۀ آزمایشی را با نوک انگشتانش گرفته بود و نشان می داد هم زمان با بیانیۀ نیکی هیلی به نمایش همگانی می گذاشتند تا آمریکائی ها این نوع نمایش های تقلبی را که به جنگ انجامید به یاد بیاورند.

لورانس ویلکرسون برای «فروش این انتخاب بد» به افکار عمومی در سال 2003 ابزار ندامت می کند. بین امضا کنندگان نامۀ سرگشاده به ترامپ در ماه ژانویۀ گذشته است (1) که به او یادآور شده اند : « ایران پدر خواندۀ اصلی تروریسم نیست»

پا ورقی :

1) مراجعه شود به «مأموران اطلاعاتی کارکشته به ترامپ یادآور شدند که ایران «پدرخواندۀ اصلی تروریسم» نیست. نوشتۀ گروهی از مأموران اطلاعاتی کارکشتۀ آمریکا»

لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/trump-faire-en-iran-un-remake-de-la-guerre-dirak/5623445

پاریس/23 فوریه 2018

ترجمۀ حمید محوی