به ختم جنگ میتوان امیدوار بود؟

(فرهاد)

 

واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند

گربه خلوت میروند کار دیگر میکنند

(حافظ)

معاون ویژه فرستاده سازمان صلح از رسیدن صلح به مردم افغانستان خبر میدهد میافزایند تمام مردان، زنان، جوانان، خواهان پایان دادن جنگ در افغانستان میباشند.

این سخنان زمان گفته میشود که زلمی خلیل زاد نماینده امریکا در افغانستان سرگرم رایزنی با سران دولت، گروه ها در داخل کشور و کشور های پاکستان، سعودی، امارات عربی میباشد، گلبدین حکمتیار در قسمت از صحبت هایش گفت که مقامات ذیصلاح دولتی و کشور های خارجی اراده بخاطر تامین صلح در افغانستان ندارند به نسبت انجام بازی ها آنها همه روزه سه صد تن افراد بیگناه ما کشته میشوند وی تدویر انتخابات را یک بازی شرم ناک و مسخره آمیز خوانده خواهان ایجاد اداره مؤقت شد، افزود در جریان صحبت با مخالفین معیاد خروج قوت های خارجی از افغانستان باید معیین شود.

وزیر خارجه فدراتیف روسیه وضع افغانستان را نگران کننده خوانده افزود طی هفده سال امریکایی ها در تامین صلح ناکام هستند، سران دولت و نظامیان امریکایی در جریان دیدار که با افسران و سربازان خویش داشتند به سرکوب هراس افگنان تاکید نموده خروج خویش را به ختم جنگ در افغانستان وانمود کرده اند، اعضای سازمان شانگهای پیشتیبانی خویش را در جلسه اخیر که  تاجکستان تدویر گردیده بود اعلان نمودند نظر به گزارش یوناما نسبت به سال گذشته چهل الی پنجاه فیصد در تلفات ملکی ها افزایش بعمل آمده که در تلفات 22 فیصد مسئولین دولتی و امریکای متهم شده اند سخنگوی طالبان نشست سران طالبان را با زلمی خلیل زاد نماینده امریکا در دوبی تائید نمود این نشست زمانی صورت میگیرد که در حمله های انتحاری کمپاین انتخاباتی ولسوالی های، ولایات هلمند، هرات، تخار صورت گرفت ده ها تن کشته و زخمی شدند، در پروگرام کابل نیوز، آگاهان امور و اعضای ولسی جرگه دید گاه خویش را چنین بیان داشتند.

محترم مولوی رحمانی عضو ولسی جرگه میگوید زمانیکه قوت های امریکایی و متحدین شان داخل کشور ما شدند اراده شان جنگ بوده از اینکه قدرت های استخباراتی منطقه و جهان و کشور ما در اختیار شان قرار داشته هر کاری را که بخواهند میتوانند  انجام دهند و خون انسانهای بی گناه نزد شان اهمیت ندارد محترم لعل گل میگوید حکومت مسئولیت ناپذیر بجای دفاع از مردم جنایات خارجی ها را که عبارت از کشتار مردم بیگناه میباشد پنهان مینمایند، میافزاید در اکثریت نقاط کشور توسط عملیات دولتی، بمباردمان امریکائی ها مردم بیگناه کشته میشوند مسئولین کشته شده گان تروریست اعلان مینمایند، محترم مصباح میگوید تطبیق عدالت بنیاد یک جامعه را تشکیل میدهد زمانیکه عدالت تطبیق نشود سبب افزایش بحرانها در کشور میگردد، میافزاید رئیس جمهور میگوید 72 ساعت بعد از قضیه غزنی خبر شدم عده دیگر میگویند قوت های خارجی در جنگ ها بجای ترورستان، داعش، طالبان خانه های مردم بیگناه را بمبارد نموده اند.

عده دیگر به این باور اند عاید سرشار سالانه صد ها ملیارد دالر از ناحیه مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن، قطع جنگلات و قاچاق آن به پاکستان سبب افزایش جنگ های  خونین در کشور نیز گردیده، کشمکش های قدرت طلبی بین سران گروه های که بی شرمانه هنوز هم سنگ دفاع از مردم را به سینه میزنند سبب مداخله صریح کشور های متجاوز و غارتگر منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما گردیده سرزمین جنت نشان ما را به میدان نبرد آزمایش انواع سلاحهای پیشرفته زمینی، هوایی، ایدولوژی ها، تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی کشور های منطقه و جهان مبدل ساخته تجاوز بالای یک عده از کودکان و زنان صورت گرفته، پول شویی، قاچاق اسعار بخارج از کشور، فرار سرمایه، عدم حمایت از تولیدات داخلی افزایش فقر، بیکاری، بیماری، جنایات سازمان یافته، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، حملات انتحاری سبب پیوستن ده ها هزار تن به گروه های مخالف مسلح، مافیای مواد مخدر، ایجاد فرسنگ ها فاصله بین سران دولت فرا قانونی و مردم گردیده در نهایت امر دشواریها و جنایات فوق ثابت میسازد با ادامه وضع موجود جنگ در کشور خاتمه نیافته وضع از این بیشتر بحرانی تر خواهد شد.

سران و بازیگران فوق اگر خواهان ختم جنگ در کشور میباشند به اراده ده ها میلیون مردم ما تن دهند یعنی بجای ادامه جنگ های خونین از تمویل و حمایت پروژه های داعش، طالب و سایر تروریستان که متهم میباشند  عملاً خاتمه دهند.