بخاطر تامین صلح عادلانه به جلب اعتماد مردم کشور های منطقه و جهان نیاز است

 

(فرهاد)

نیک بودن چیست؟

با جنایت خو گرفتن، کور و کر بودن؟

از کنار لکه های خون انسان بی تفاوت رد شدن؟

نظاره گر بودن؟

نیک گر اینست، پس بد کیست؟

(فانی)

مردم و کشور ما بیش از چهل سال میشود که از ناحیه شعله ور شدن جنگ های تحمیلی و نیابتی از خارج میسوزند و جان میدهند.

در حالیکه مردم شجاع و قهرمان  ما در هر زمان توانسته اند بزرگترین قدرت های جهان را در میدانهای گرم مبارزه به زانو در آورند با تاسف به نسبت اعتماد بیجاه به سران و دولت های وقت و حامیان خارجی شان شکست های بزرگ و جبران ناپذیر را در نشست های سیاسی و فیصله های سرنوشت ساز میهنی متحمل شده اند دوباره به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان و چندین واقعه که در جریان تاریخ تکرار شده اثبات ادعای ماست.

نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی دور پنجم نشست خلیل زاد نماینده امریکا در دوحه با طالبان یک هفته میشود در پشت در های بسته جریان داشته خلیل زاد در نوشته هایش نتایج جلسه متذکره را امید وار کننده خوانده است در رابطه به نشست ها، دید و باز دید ها که جریان دارد سران گروه ها، آگاهان امور، مردم و مسئولین نظامی امریکا و ناتو دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند.

مسئول نظامی ناتو از موجودیت داعش که هنوز هم به انجام عملیات های تروریستی ادامه میدهند اظهار نگرانی نموده است.

دولت امریکا غرض افشای آدرس حمزه بن لادن یک میلیون دالر جایزه تعیین نمود میافزاید گروه القاعده دوباره جان گرفته و یک خطر بزرگ برای امریکا و متحدین آن در جهان میباشند.

مشاور وزارت دفاع امریکا میگوید اعتماد کردن با چشم پت بالای طالبان اشتباه بزرگ است میافزاید من بالای طالبان اعتماد ندارم، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در جریان صحبت در میدان هوایی بگرام گفت سناریوی حمله بالای قول اردوی (215) میوند از آن طرف خط دیورند توسط طالبان و جهش محمد طرح ریزی شده بود، افزود در حالیکه ما به صلح با عزت ترجیح میدهیم اگر طالبان حاضر نشوند اگر کمک های خارجی با ما باشد یا نباشد ما آماده دفاع از وطن خویش هستیم و انتقام قطره، قطره خون 26 افسر و سرباز را اردوی ملی خواهد گرفت.

 

گلبدین حکمتیار در مصاحبه که با طلوع نیوز بتاریخ 1/12/1397 داشت گفت ملا عمر را نسبت به سایر رهبران ترجیح میدهم، مردم میگویند ملا عمر در زمان حاکمیت طالبان فتوای قطع کردن ده میلیون تاک انگور و آتش زدن صد ها هزار منازل مسکونی را داد که صد ها هزار جلد قرآنکریم و کتابهای دینی و مذهبی در آنها بود به خاکستر مبدل گردید.

آقای حکمتیار در ادامه صحبت هایش گفت کابل توسط  گروه های جنگی ویران شد افزود من در آن زمان صرف یکبار بالای ارگ ریاست جمهوری چند فیر کرده بودم مردم میگویند (چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است).

گپ بجای رسیده که مولوی قلم الدین معین وزارت امر بالمعروف وقت طالبان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را در کار هایش بتاریخ 11/12/1397 ناکام خواند وی در زمان طالبان بدترین دشنام را نثار قشر آگاه جامعه مینمود که بچه های کوچه از گفتن آن شرم داشتن و دارند.

مردم میگویند (زخم تبر میرود سخن بد نی) در حالیکه همه روزه صد ها تن افسران، سربازان و مردم بی گناه ما قربانی اهداف شوم کشور گشایان و جنگ های خونین نیابتی، تحمیلی از خارج میشوند کاندیدان ریاست جمهوری و وابسته گان شان مصروف چانه زنی ها بخاطر دستیابی به اهداف خویش میباشند، حادثه خونین قول اردوی (215) میوند که ده ها تن سربازان و افسران در آن شهید و زخمی شدند.

حملات طالبان لیل 12/12/1397 بالای قول اردوی (209) شاهین تلفات را هم در پی داشت.

مردم و آگاهان امور نظامی میگویند بدون همکاری از داخل قول اردو رسیدن چند تن هراس افگنان به اهداف شان (قول اردوی 215) میوند ناممکن بوده و دوام چهل ساعت جنگ را بین نظامیان قول اردوی متذکره و هراس افگنان سوال بر انگیز خوانده اند حادثات خونین متذکره یکبار دیگر ثابت ساخت که دشمنان مردم افغانستان حاضر نیستند بدون اجازه باداران شان از کشتار و خون ریزی دست بردار شوند.

نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی یکتن بتاریخ 12/12/1397 در ولسوالی پغمان توسط افراد ناشناس تیر باران گردید و یکتن از نامزدان ولسی جرگه بتاریخ 13/12/1397 در شهر کندهار به واسطه انفجار که صورت گرفت جان باخت.

مردم میگویند اگر سران امریکا به گفته طالبان به خروج عجولانه جدول زمان قوت های خارجی از افغانستان را بپذیرند و تضمین آنها را که از داخل افغانستان دیگر کشور ها تهدید نمیشوند قبول نمایند تکرار جنگ های خونین گذشته چیزی دیگری نمی باشند.

میافزایند امریکایی ها میخواهند با انجام بازیهای فوق زیر بهانه تامین پروسه صلح افغانستان را ترک و زمینه یک جنگ خطرناک دیگر را در کشور مساعد سازند، به سخنان خویش ادامه داده میگویند در حالیکه همه میدانند تمام تروریستان از جمله داعش و غیره بواسطه دوستان امریکا از جمله عربستان سعودی تمویل و تسلیح میگردند اگر سران امریکا بدون جلب همکاری صادقانه کشور های ایران، آسیای میانه، چین، فدراتیف روسیه، پاکستان، عربستان در رابطه به تامین صلح  کاری را انجام دهد پیامد آن تشدید شدن جنگ های خونین در کشور خواهد بود، چیزیکه نهایت مردم ما را نگران ساخته پخش اخبار گمراه کننده بنام سهم ندادن دولت در مذاکرات با طالبان و ایجاد حکومت موقت میباشد اگر امریکا خواست طالبان را در این رابطه بپذیرند بزرگترین اشتباه را در کشور ما یکبار دیگر تکرار مینمایند زیرا که ایجاد دولت موقت زمینه را برای گروه های که سالهاست بخاطر چور و چپاول شهر ها از جمله شهر کابل لحظه شماری مینمایند مساعد خواهد ساخت.

در نهایت امر تجربه خونین چهل سال گذشته ثابت میسازد که بزرگترین عامل دشواری های فوق اعتماد بیجای مردم افغانستان به سران گروه ها و نماینده گان کشور های بزرگ از جمله امریکا و متحدین آن در اتخاذ تصامیم ها بوده و میباشد که عملی نشدن تعهدات  مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، ایجاد حکومت داری خوب، احیا و بازسازی، دفاع از حقوق بشر و زن توسط سران امریکا و متحدین آن یک مثال عمده آن میباشد.

وقت آنرسیده که تمام نیرو های سالم اندیش و آزادی دوست کشور دست اتحاد و همبستگی را بسوی هم دراز غرض جلوگیری از تکرار دوباره بازیهای گذشته از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز در داخل و خارج کشور صدای اعتراضات خویش را بلند نمایند.

زیرا که با ادامه بازیهای فوق الذکر و سهم ندادن دولت، مردم، کشور های منطقه و جهان یکبار دیگر کشور ما بسوی بحران های جدید سوق خواهند نمود.