این طنز نیست !

مطلبی طنز 2 روز پیش نوشتم که برای عده ای قابل فهم نبود ، چون از اصل موضوع خبر نداشتند . اصل موضوع که طنز هم نیست… کنگره پنجم سکولاردموکراتها با ریاست اسماعیل نوری علا قرار است در آخر ماه اکتبر 2017 یعنی 2 روز دیگر در شهر کلن آلمان برگزار شود . در این کنگره 2 نماینده ولی فقیه که سابقا عضو مجاهدین بودند و بعد قبله عوض کردند و عضو حزب الله شدند … شرکت دارند و قرار است سخنرانی هم داشته باشند .  رئیس جلسه اسماعیل نوری علا یک فعال سیاسی ، که یکی از مهمترین اشکالش نداشتن وزن و تشخیص سیاسی است ، من از فعالیتهای ایشان از خرداد 1388 با خبرم که آن موقع تصمیم گرفته بودند با تعدادی عکس رنگی آلترناتیو سبز را تشکیل دهند .

 

این تلاش برای جوش دادن مخالفان حکومت با سیستم حکومت اسلامی کاری جدید نیست . مدتها پیش دیگران هم تلاش کرده بودند که آلترناتیو درست کنند با شرکت فریبا هشترودی و اینا….الان هم با آن 2 نماینده ولی فقیه و ریاست کنگره و شرکت کنندگان مشکل شخصی ندارم . فقط ثریا شهابی عضو کمیتهء مرکزی حزب حکمتیست…. در مصاحبه ای توضیحاتی دادند که ضمن تشکر از ایشان لازم دیدم کمی جلزولز کنم و به همه شرکت کنندگان این چند خط را از میدان شوش ژنو بنویسم . سکوت بقیه هم مربوط به خودشان است .

شرکت کنندگان عنایت داشته باشند که توضیحات رئیس کنگره و خانم شهابی مبنی بر شرکت خامنه ای و بحث با ایشان هم ربطی به دموکراسی و سکولاریسم ندارد ، همانطور که در دنیای متعارف امروزی ، کسی به خاطر دموکراسی حاضر نیست با بازماندگان نئونازیسم در نشستی مشترک بحث کند تا ثابت شود دموکرات است ، کارنامه حکومت اسلامی طی 4 دهه و بیلان مخرب و خوئین اش جای بحث و گفتمان ندارد . هنوز زندانها پر است ، چوبه های دار برپاست و اقتصاد و سیاست متعارف خبری نیست . ترور و دخالتهای منطقه ای حکومت اسلامی ایران هم که جای بحث ندارد . قانون اساسی حکومت اسلامی را هم مطالعه کنید که البته جای بحث ندارد . بنابراین شرکت کنندگان توجل داشته باشند که با نماینده چه لعبتی قرار است در سالن دموکراسی و سکولاریسم بحث کنند .

ثریا شهابی : فراموش نکنید که ما با مخالفین سیاسی مان ، از جمله با نظرات صد و هشتاد درجه مخالف ، طرفدار راست افراطی یا حتی طرفدار حکومت اسلامی، به شرطی که پروندهء مجرمیت سیاسی نداشته باشد، بحث و جدل سیاسی می کنیم. تلاش می کنیم که مخاطبین را قانع کنیم که ما درست می گوییم. منظور از نظرات مخالف، سایه روشن هایی در صف «چپ» نیست. اعتقاد مخالف، یعنی صد و هشتاد درجه مخالف تو! این اعتقادات تا جایی که به عمل در نیآمده است و بر اساس آن کسی مرتکب عملی خلاف منافع مردم نشده است، جرم سیاسی و عمل جنایی نیست.


ثریا شهابی – عضو کمیتهء مرکزی حزب حکمتیست
که در کنگره وحدت در کثرت ولی فقیه در کلن شرکت میکند

خانم شهابی ، حق انتخاب را همه دارند فقط توجیه نکنید . مخالف سیاسی و تفکر حاکم ظاهرا از نظر شما یکی ست . شرکت در کنگره ای که حداقل 2 نماینده ولی فقیه حضور دارند یعنی شما هم قانون اساسی ولایت فقیه را قبول دارید . در قانون اساسی ولایت فقیه هم چیزبرای دفاع نیست به جز شریعت ضد انسانی ! قصاص و جنایت و سکس با کودکان و …. شما با نماینده اش بحث هم میکنید ؟ این حق شماست که با علی خامنه ای هم نشست داشته باشید و بحث کنید ولی توجیه نکنید لطفا…مینی مایزه کردن رفتارهای سیاسی در تبلور مادی اش تاثیری ندارد .

دفاع سایت حکومتی در همین رابطه
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31847

http://isdmovement.com/2017/Fifth-Congress/Pages/Reverse-Decision.htm

اسماعیل هوشیار

26.10.2017