اگر بپا نخیزیم ، همه نابود خواهیم شد

       نوشته ی : فروغی

         به ادامه ی کشتارهای بیرحمانه ی سربازان و مردم بیگناه ما ( فقط طی دو سه هفته ی اخیر ) در غزنی ، ننگرهار ، هلمند ، ارزگان ، فراه ، فاریاب و پکتیا که تعداد شان به صدها تن میرسد ، امروز کابل خونباران شد و از اثر حمله ی انتحاری دریک مکتب خصوصی حدود 50 شاگرد مکتب کشته شده و حدود هشتاد تن دیگرزخمی شدند .

      همچنان امروز خبرسقوط پایگاه بزرگ نظامی چینی ها در غورماچ فاریاب ، خبرسقوط گذرگاه مرزی ” آی خانم ” در تخار و خبر کشتار دست کم 40 سرباز در بغلان رسماً تایید شد .

         پایگاه چینی ها که به دلیل اعماراش توسط چینایی ها چنین نام بخودگرفته است ، با ظرفیت 140سرباز،  پس از قبول تلفات بسیار ، طی چند روز محاصره و ناامیدشدن از رسیدن قوای کمکی از سوی دولت افغانستان و قوتهای ناتو ؛ به دست دشمن می افتد . طالبان پس از تسخیر پایگاه ، زخمی ها را از تیغ کشیده ، اسیران را باخود میبرند و هنوز بر پایگاه تسلط داشته ، مصروف نقل و انتقال تمام سلاح ، مهمات ، وسایط و تجهیزات پایگاه استند .

         در تخارهم ، طالبان با یورشی مرگبار ، مقاومت شجاعانه ی سربازان منتظر به کمک از مرکز را در هم شکسته ، پس از کشتار حدود بیست تن از سربازان ما ، گذرگاه مرزی ” آی خانم ” را به چنگ می آورند و تا هنوز برآن تسلط داشته و مصروف نقل و انتقالات و چپاول استند .

  و همینطور درنتیجه ی یورش مرگبار بر یک پایگاه و دو پاسگاه نظامی در بغلان ، بیش از چهل سرباز ما تاهنوز کشته شده اند و جنگ در منطقه ی استراتژیکی علاء الدین ولایت بغلان ادامه دارد .

        هموطنان عزیز!

       به تسلسل زنجیره ای و دوامدار حملات مرگبار ، به سقوط ها یا تسلیم شدن ها و بعدن چپاول و غارت سلاح و تجهیزات توجه داشته باشید . ببینید چه پلان شده ، منظم و بالترتیب ، به قیمت جان فرزندان شما ، جنگجویان طالب  اکمالات شده ، به آنان قوت و اهمیت سیاسی بالاتر می بخشند و مردم بیگناه را بخاک و خون می نشانند .

        هموطنان !

      اکنون بیداری واتحاد میان تمام مردم یک ضرورت تاریخی است . باید همه باهم به پا خاسته ، با پرخاش و دادخوهی شجاعانه ی ملی ،  به این دور باطلِ شیطانی نقطه ی پایان بگذاریم !  ورنه سربازان و جوانان ما ،  جوقه جوقه قربانی این جنگ کثیف مافیایی – قومی خواهند شد .

     اگر بپا نخیزیم نابود میشویم .این دولت فاسد و مافیایی توان حفاظت از جان و مال و ناموس شما را ندارد .