یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

«
»

انگیزه های سفرملایعقوب به قطر

                             نوشته ی : اسماعیل فروغی

      ارچندانگیزه های اصلی سفرملا یعقوب به قطرهنوزبخوبی روشن وفاش نشده است ؛ اما آنچه ازروی حوادث و حقایق می توان فهمید ، درپهلوی انگیزه ها ودلایل سری و پشت پرده ، این دلایل وانگیزه ها را هم دررابطه به این سفرمی توان برشمرد :

     ــ اولین انگیزه ودلیل این سفر پرازابهام ، می تواندناتوانی اقتصادی ومالی طالبان در تأمین حداقلِ احتیاجات مردم – بخصوص احتیاجات نظامیان وجنگجویان این گروه باشد . مطالبه ودرخواست به زور یا تگدی گونه ی نان وآب ازمردمان محل که تقریباً همیشه وبه کرات توسط جنگجویان طالب صورت میگیرد ، این حقیقت را واضح می سازدکه نظام طالبانی قادر به تأمین حتا ابتدایی ترین نیازهای سربازان خودنمی باشد. طالبان که قصد ونیت تشکیل اردوی مجهزسد تا دوصدهزارنفری دارند ، تازه متوجه شده اند که تشکیل یک اردوی منظم ومدرن ، به منابع مالی هنگفت ودوامدار نیازمند است – منابعی به ارزش کم ازکم چهارمیلیارد دالر درسال برای یک اردوی دوصدهزارنفری…

      درست به دلیل همین نیازمندیست که ملایعقوب سرپرست وزیردفاع طالبان دست به دامن شیوخ قطرزده ، بی آنکه بشرمد ازآنان عاجزانه می‌خواهد تا طالبان را درپرداخت حقوق ماهانه ، البسه ، خوراک و بهداشت جنگجویان شان کمک کرده ، از سرحدات و مرزهای افغانستان حفاظت نمایند و همچنان درخرید وتامین تجهیزات فنی برای اردوی طالبان یاری ومدد برسانند. 

      به گمان اغلب ، قطر که خودبرای تامین امنیت اش وابسته به امریکاست ، به دستورومشوره ی امریکا به ملا یعقوب وعده داده است تا شکم های گرسنه ی طالبان جنگجورا سیرنگهداشته ، البسه و تجهیزات برای آنان آماده خواهد کرد . قطر که در رقابت با امارات متحد عربی و ترکیه قرارداد کنترول فرودگاه های افغانستان را برای اماراتی ها واگذارکرده است ، همانگونه اهداف سودجویانه و فتنه گرانه درافغانستان دارد که اماراتی ها ، ترکی ها ، امریکاییان و پاکستانیان دارند . قطرکه ازمنافع آمریکا درافغانستان نماینده گی می کند ، به مشوره ی امریکاییان هم دروازه های تعامل با طالبان را بروی جهانیان بازخواهد کرد وهم طالبان را درانتقال جنگ به شمال افغانستان مدد ویاری خواهد رساند.

    ــ دومین انگیزه وهدف سفرملایعقوب به قطر، صاف کردن جاده ی وسیع تعامل با طالبان ودرنتیجه شناساندن طالبان به جهان منحیث قدرت مسلط براوضاع امنیتی افغانستان خواهد بود.

      پس ازسفرهای آزادانه ومکررملا متقی به قطر، مسافرت آزادانه ی بلندپایه ترین مقام نظامی طالبان به قطروملاقات ومذاکرات سری وعلنی اش با تمیم بن حمد آل ثانی امیرقطر، می تواند طالبان را تاحدی ازانزوای کامل سیاسی بیرون آورده ، زمینه های تعامل بیشتر طالبان با جهان را فراهم نماید. ( کاری که امریکا ازآن حمایت قاطع می نماید. )

     ــ ازجانب دیگراین سفرملایعقوب که به مشوره و نقشه ی امریکا و قطر ، در رقابت با شاخه ی حقانی ها و بدون مشوره با سراج الدین حقانی، حریف خطرناک جناح قندهاری ها صورت گرفت ، بی تردید هدف تضعیف سراج الدین حقانی را هم دنبال می نماید.ملا یعقوب ، ملا متقی و ملابرادر که همه ازجناح طالبان قندهاری استند ، میخواهند با جلب حمایت مالی قطر، توجه دوستان بین المللی و منطقه ای را بیشتر بخود جلب کرده و ازنفوذ حقانیها روزتا روزکم نمایند .ملایعقوب فرزند ملاعمرکه تاکنون دوباراز سوء قصد رقبای داخلی جان سالم بدربرده است ، هم ازنظرمیراثی و هم ازنگاه درون قبیله ای خوداش را مستحق رهبری طالبان و بسیار مستحق تر از سراج الدین حقانی رقیب سرسخت اش می پندارد . که شاید این سفر پرازابهام او را به آرزوهایش نزدیکتر نماید .

   بهرحال نتیجه ی سفر هرچه باشد ، قطر- همانگونه که نخستین دفتروپایگاه سیاسی طالبان را درخود جا داده و زمینه های توافق سری میان طالبان و آمریکا و درنتیجه تسلیمی دولت به طالبان را مساعد کرد ، اکنون نیز زمینه های تعامل جهانی با طالبان و انتقال جنگ به شمال افغانستان را هم مساعد‌ خواهد کرد.