انتخابات ریاست جمهوری و چالش های پیشروی ان

دکتور طاوس وردک 
يک واقعيت را بايد تاييد کرد که اشرف غني دکتوراي خودرا در انسان شناسي تکميل ودرست دفاع کرده ،ازين خاطر  اشرف غني تار وپود مجاهدين را در کتاب ها خوانده و ، در پاکستان در عمل ديده بود که مجاهدين حيثيت کساني را دارند که پدران شان در تقسيم ګوشت خيرات استخوان پر ګوشت را به بچه ها ونواسه هاي خود مي دهند ، مجاهدين مخصوصا رهبران جهادي و حلقه رهبري شان آنقدر که علاقمند پول خاصتا دالر ها بودند به قصه پيروزي جهاد ومقاومت ووطن و صفوف خويش نه بودن ، هر کدام را که (( سي آي اي و آي اس آي و سپاه پاسداران و استخبارات عربها توسط پرداخت دالر مي خريدند ديګر به قصه شهيد وزخمي مجاهدين نمي شدند ))، واين جريانات را اشرف غني عملي در باکستان ديده بود واشرف غني شخصا از ا مکانات ” اي اس اي ” برخوردار بود وحمايت مي شد ، حال که (( امرالله صالح از فريب ونيرنګ اشرف غني و حمايت داکتر عبدالله سخن مي زند))،  که من اصلا نمي خواهم که به داکتر عبدالله خيانت کنم واز معلم عطا در کنايه شکايت دارد که معلم عطا شخصا  وارد مذاکرات با غني شد ، خصلت تمام حيوانات و انسان ها همين است که اول بايد خودرا سير کند وباز به قصه ديګران مي شود باقيمانده وچيزيکه از آنها زياد شد آنرا به ديګران تسليم مي کند توجه کنيد به سازش هاي تاکتيکي و موقتي (( يونس قانوني ، معلم عطا ، ، حامد کرزي ، امرالله صالح ، بچه رباني ، جنرال دوستم ، حاجي محمد محقق ))، اين ها ارګ ” اشرف غني وخاصتا حنيف اتمر را مسول تمام توطيه ها عليه رحبري جميعت وانمود مي کردند ، وچند روز پيش آنچي يونس قانوني در مورد اتلاف با اتمر ګفته بود حنيف اتمر رد کرد وبعد از راه زني ها وچنه زني ها در طرح عليحده و ستراتيژيک که ازطرف استاد سياسي جميعت ” يونس قانوني ” در تباني با اسماعيل خان ومعلم عطا تدوين شد که در ان از نظر من چنين امده است (( رهبري جميعت بايد در تيم هاي اتلاف نامقدس اشرف غني به رهبري امرالله صالح و يونس قانوني در اتلاف نامقدس با حنيف اتمر – و شخص معلم عطا به حيث صدراعظم در حکومت اتمر تعين مي شود و نفر سوم عبدالله عبدالله را به حيث کانديد مستقل حزب جميعت اعلان نمودند ))، جميعتي ها با اين هدف ستراتيزي خويش چند کار را پلان ګذاري کردند  ؟؟؟
۱- در حکومت اينده که اشرف غني ويا حنيف اتمر برنده مي شود اين ها جايګاه خاص خودرا مي يابند وکار جميعت جور است ،؟؟؟
۲- اګر عبدالله اراي زياد برد در ان صورت حکومت اتلافي که ساخته خواهد شد باز مثل دور قبلي جان کيري دوم مي ايد و حکومت را با عبدالله مي سازد ؟؟
۳- ګلبدين را ګول مي زند و هيچ راي نمي برد از صحنه سياسي اخراجش مي کند ؟؟
۴-به نظر جميعتي ها اګر تيم رحمتالله نبيل راي زياد برد باز هم به تنهايي حکومت ساخته نمي تواند بايد با ” داکتر عبدالله ، حنيف اتمر ويا اشرف غني حکومت اتلافي بايد بسازد  که در همه حالات تيم هاي که در ان حزب جميعت شامل است حق خودرا مي ګيرد ، اساس و هدف عمده ستراتيژي جميعت در نهايت  امر چنين است که از يکطرف نيم بدنه حکومت آينده باشند ، ګلبدين را ناک اوټ نمايند  و در صلح با طالبان نيز مخالفت جدي نمايند ، زيرا با ورود طالب ها وضعيت د ” شمال ټلواله” که باعث سلاته ساختن و تباهي طالب ها شدند پنجشيري ها وهزاره ودوستم نقش مهم داشت  ؟؟
نتيجه انتخابات پارلماني سال آينده به نفع رحمت الله نبيل ختم مي شودچرا ؟
به خاطر که اول اراي جميعت تقسيم مي شود ، دوم اراي کل افغانستان بين (( اشرف غني – حنيف اتمر – رحمت الله نبيل – داکتر عبدالله – تور سن – علومي – و ګلبدين ))، تقسيم مي شود که قسمت اعظم مردم به جنګ سالار ها ، به معامله ګران مثل اشرف غني ، اتمر – عبدالله ، راي نمي دهند زيرا اين ها اشغالګران را سر زندګي مردم افغانستان حاکم ساختند و براي امريکا پايګا هاي نظامي دادند ، خط ديورند را فروخت ، قواي مسلح را فروخت ، کابل را ويران وتاراج کرد و قواي مسلح را خلع سلاح ساخت وهميشه بين خود جنګ داشتن وبا پاکستان وايران تسليم شدند ، يګانه شخصيت پاک ومساعد وجدي به وطن ما رحمت الله نبيل است که ريس جمهور مطمن مي شود ومردم بايد به نبيل راي بدهند آزمود را آزمودن خطا است ؟؟؟