اعترافات صریح وزیرخارجه ی پاکستان در مورد جهاد و مجاهدین افغانستان

      نوشته ی : فروغی

  اعتراف صریح خواجه محمد آصف وزیر امورخارجه ی پاکستان درباره ی جنگ و جهاد در افغانستان ، هرچند دیراست اما ثبوت روشن دیگری است درمورد نقش مستقیم امریکا و پاکستان در ایجاد گروههای خرابکار و پول پرست زیر نام جهاد  .

  وزیرامورخارجه ی پاکستان گفته است :

« ــ … جهاد در افغانستان ازنبراسکا ( یکی از ایالات مرکزی امریکاست که در آن ازسالهای طولانی به اینسو مرکزی بنام مرکز مطالعات افغانستان فعال است ) آغازگردیده است .

ــ جهاد در افغانستان یک جهاد نامنهاد بود .

ــ من و ملت پاکستان ، جنگ تاریخی و سیاسی مقابل جمهوری دیموکراتیک افغانستان را یک عمل نابخشودنی میدانیم .

ــ رهبران احزاب و تنظیمهای اسلامی به اشاره ی سی آی ای و آی اس آی می رقصیدند . »

  پس ازین اعترافات صریح ، منتظریم تا واکنش دولت امریکا و رهبران تنظیم های جهادی را درین زمینه بشنویم و بخوانیم .

  هرچند آنچه امریکا امروز از موجودیت لانه های خرابکاران در پاکستان  و پاکستان از دست داشتن مستقیم امریکا در ایجاد جنگ و جهاد درافغانستان پرده برمیدارد ، نو نبوده ،  ما از چهل سال به اینسو این حقیقت را فریاد مینماییم ؛ اما این اعترافات به این دلیل زیاد ارزشمند است که همه میدانند : تنظیم های جهادی ( هفتگانه و هشتگانه ) تفاله های تاریخ تیرشده ی دوران جنگ سرد اند که فقط به خواست و اراده ی  امریکا ، پاکستان ، ایران و عربستان ایجاد شده  و حالا هیچکدام توان حل پرسشها و دشواری های زمان حاضر را ندارند .

  آنان در تبانی با تاراجگران نکتایی پوش غرب تنها میتوانند ملت عذابدیده ی ما را چندپارچه تر کرده ، با حفظ حالت بی ثباتی و جنگ درکشور ، بیشتر زمین غصب نمایند ، بیشترفساد براه اندخته ، بیشتر به چور و چپاول دارایی های عامه بپردازند .

  ازین اعترافاتِ وزیرخارجه ی پاکستان درباره ی ماهیتِ جهادِ طرح ریزی شده در نبراسکای امریکا ، هموطنان ما باید بیاموزند که : نه گلبدین و عطا ، نه محقق و دوستم ، نه سیاف و خلیلی ، نه مجددی و گیلانی و نه تاراجگران واردشده ازامریکا و غرب ؛ هیچکدام نمیتوانند ازاقوام باهم برادرافغانستان نماینده گی نمایند . آنان توانایی و شایسته گی نماینده گی از مردم را ندارند . زیرا آنان برنامه و طرحی برای رفاه و صلح ندارند .

  آنان همه میخواهند مردم شریف و باهم برادر وطن ما را زیرنام قوم ، زبان ، مذهب و ولایت ، به جان هم انداخته ، در سایه ی بی اتفاقی و بی ثباتی در کشور، کیسه های خود را پر از زر نمایند .

 ازین اعترافات ما باید درک نموده باشیم که تنها درکنارهم میتوانیم در برابرغاصبان ، فاسدان و دزدان دارایی های عامه ایستاده ، به حل دشواری های کلان ملی خویش بپردازیم .