«از طنین رنگ»

محترم بشیر (رحیمی) چهارمین مجموعه ی شعری خویش را زیر نام «از طنین رنگ» به نشر رسانده و دارد که به دستررس علاقمندان قرار گیرد و از اشعار ناب موصوف و خواندن آن بهره ها بگیرند.

az tanen.jpg wordt weergegeven

«از طنین رنگ» در 128 صفحه و به صحافی زیبا از سوی وحید عباسی و ویرایش محترم کاظم (کاظمی) به همکاری برنامه سپیده باران در مؤسسه درّ دری شهر مشهد ایران از چاپ برامده است

رحیمی یکی از شعرای نامی کشور است که در ونکوور کانادا زندگی می نماید و با علاقمندی ویزه به سرودن اشعار مبادرت می ورزد و در روشنی ذهنیت ها نقش خاصی را ادا می نماید.

خانه ی فرهنگی (مولانا) زمانی محل تجمع ادبآ ، عرفآ،شاعران و هنرمندان پیش کسوت در کانادا بود که وسیله ی تجمع هنرمندان و عرفآ میشد که آقای رحیمی همیشه اشعار خویش را در محافل آن می خواند و مورد دلچسپی قرار می گرفت که مع الاسف روی معاذیری معطل قرار گرفته و در آینده نچندان دور به همت والای رئیس آن محترم مجید (قیام) دوباره فعال گردد و جامعه ی روشنفکری دست به کار های آفرینیشی و خلاق بزنندکه محترم (رحیمی) نقش ویژه را در آن بازی کند.

امان معاشر