از تدویر جلسه اول در بن تا وارسا

فرهاد

گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج

تا ثریا میرود دیوار کج

بعد از فرو ریزی آسمان خراش ها در یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا کشورهای مهاجم غرض زمینه سازی هجوم خویش جلسه را در بن تدویر که در آن نمایندگان واقعی مردم افغانستان حضور نداشتند تصامیم را زیر نام مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، حکومت داری خوب، احیا و بازسازی، دفاع از حقوق بشر و زن، اتخاذ جلسات متعدد را زیر نام های مختلف در سایر کشورها و کابل نیز تدویر نموده اند که تدویر جلسه وارسا ادامه بازی های متذکره میباشد که در ماه سرطان سال جاری به اشتراک سران ناتو و رهبران حکومت ملی تدویر گردید.

گذشت زمان ثابت ساخت به نسبت بازی های ریاکارانه، خصمانه، دوگانه سران قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه ئی آن برعکس تعهدات خویش عمل نموده اند با انجام بازی ها وطن جنت نشان ما را توانسته اند به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی ها، سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل ساخته اند مشت نمونه خروار چند مثال آنرا خدمت خوانندگان گرامی یادآور میشوم.

به نسبت مسدود نکردن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند زیر نام مدارس دینی فعالیت نموده توسط اداره آی.اس.آی، سعودی، قطر و سایر کشورها تمویل و تجهیز، آموزش و پرورش غرض انجام حملات انتحاری، ماین گزاری، سر زدن، سنگسار نمودن زنان، کشتار مردم بیگناه، آتش زدن مکاتب، مدارس و سایر جنایات به کشور ما کشورهای منطقه اعزام میشوند بزرگترین جنایات بالای ده ها میلیون مردم ما روا داشته اند. گروه داعش یک بخش از گروهای متذکره میباشد درین اواخر صدها تن از مردم بیگناه ولسوالی های ننگرهار شهید، خانه های شان را آتش زده کودکان شان را با خود برده اند. یک خانم سالخورد که توان حرف زدن را نداشت از طریق تلویزیون طلوع نیوز گفت شش تن پسران جوان مرا داعشیان کشته ا زآنها شش خانم و پانزده تن اولاد مانده من چه چاره کرده میتوانم؟

به نسبت اعمال نفوذ هراس افگنان 32 تن افسران که جدیدا از اکادمی پولیس میدان وردک فارغ شده بودند در ساحه ولسوالی پغمان شهید، بیش از از یک صد تن زخمی شدند. در موتر خلیل اندرابی قومندان پولیس میدان وردک یک تن مسول امنیتی طالبان از بغلان به کابل انتقال داده میشد توسط کارمندان امنیت ملی گرفتار خلیل اندرابی این کار را یک توطئه طالبان بر علیه خویش خوانده است.

مردم به نسبت انجام جنایات قوماندان های محل، جنگ افروزان و زورمندان به ستوه آمده درین اواخر مبارزه مسالمت آمیز را بر ضد یک قومندان های ولسوالی روستایی راه اندازی به نسبت انداخت قومندانان متذکره بالای مردم چندین شهید و زخمی شدند.

مردم ولسوالی استألف به نصبت فروش آب باغهای شان که بواسطه قومندانان مسؤلین محل بفروش میرسد به ستوه آمده.

با وجود امضای تفاهمنامه امنیتی میان نمایندگان دولت های افغانستان امریکا روزانه صد ها راکت بالای ولسوالی های ولایات جنوبی، شرقی پرتاب و نظامیان پاکستانی، تاسیسات نظامی را در قلمرو افغانستان اعمار سران قصر سفید و متحدین آها سکوت اختیار کرده اند.

اسناد تفاهم نامه پشت پرده درین رابطه توسط نمایندگان دولت افغانستان و اداره آی.اس.آی به امضا از طریق کابل نیوز افشا مشاور شورای امنیت در یک صحبت که در ولایت ننگرهار داشت آنرا رد نمود.

چهار برادر به تاریخ 25 سرطان در ساحه پنج صد فامیلی خیرخانه توسط یک تن کشته و زخمی شدند.  وضع زخمی شدگان نیز نگران کننده خوانده شده است.

مردم میگویند در حالی که طی پانزده سال گذشته سران قصر سفید زیر نام مبارزه با هراس افگنی 33 میلیارد دالر برای نظامیان پاکستانی پرداخته و صد ها میلیارد دالر زیر نام بازی های فوق در افغانستان مصرف نموده نتایج آن چی میباشد؟ می افزایند اگر سران امریکا و متحدین آنها در تعهدات خویش صادق میبودند به جای انجام بازی های ریاکارانه دوگانه، خصمانه، سی فیصد مصارف متذکره را طور واقعی غرض تقویه قوای مسلح با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی مصرف مینمودند هراس افگنان توان یک ماه مقاومت را در مقابل قوای مسلح قهرمان نداشته و نخواهند داشت.

از جانب دیگر تجربه خونین گذشته ثابت میسازد که جنگ بر ضد تروریزم و هراس افگنی نه بلکه بخاطر استخراج غیر قانونی و غیر فنی هزاران معادن، قطع جنگلات، افزایش و ترویج کشت و قاچاق مواد مخدر، غضب میلیونها جریب زمین های دولتی، مردم مناطق مسکونی، تجارتی، دزدی و غارت هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم بوده و میباشد.

بلند شدن اعتراضات صرافان شهر کابل بتاریخ 11/5/1395 که ادعا می نمایند  یک میلیون دالر ما توسط سارقین در شاهراه سروبی شهر کابل به سرقط برده شده است.

حادثه خونین دهمزنگ کهه توسط جنبش روشنایی سازمان دهی شده بود صدها کشته و بیش از دو صدتن زخمی بجا گذاشت و قلب ملیونها مردم افغانستان را داغدار ساخت.

مبتلا شدن چندین میلیون شهروندان به مواد مخدر، افزایش کشت قاچاق مواد مخدر، حیف میل نمودن قریب به نود میلیارد دالر که زیر نام کمک به افغانستان سرازیر از گاو غدود آن به مصرف رسیده اثبات ادعای ماست.

یک عده آگاهان امور را عقیده بر آن است کشور گشایان با مسلط ساختن نظام اقتصادی بازار استقلال اقتصادی را از ما گرفته یعنی دولت توان نظارت را بالای پروژه بزرگ اقتصادی زیر نام سکتور خصوصی از دست داده از این لحاظ کشوری که استقلال اقتصادی نداشته باشد نمیتواند تصامیم بزرگ خارجی را اتخاذ نماید.از همین لحاظ است که سیاست خارجی نه به اساس واقعیت های موجود بلکه واکنشی در مقابل سیاست کشورهای خارجی میباشد!

در حالیکه قوت های نظامی امریکا بنادر، میدان های هوایی و زمینی کشور ما را در کنترول خویش دارد باید از این مدرک سالانه بیش از بیست میلیارد دالر برای دولت افغانستان بپردازد از این که آب زور سربالا میرود با پرداخت پنج میلیارد دالر در جلسه وارسا شرایط را وضع نمود که بیست فیصد عملی شدن آنرا دولت وحدت ملی ندارد. لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی که صد ها هزار تن کارگران و کارمندان ماهر آن بخاطر کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجر و پناهجو شده اند بزرگترین جنایت بر ملت ما میباشد. به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، پول شوئی، نشر و پخش بانک نوت های جعلی در پاکستان فرار سرمایه، مغزها، قاچاق اسعار خارجی، باز نکردن راه های ترانزیتی کشورهای همسایه از جمله ازبکستان، قزاغستان، قرغزستان، فدراتیف روسیه که بازار خوبی برای تولیدات داخلی از صنایع دستی، میوه خشک و تازه میباشد، کسر بیلانس تجارت نود و شش فیصد یعنی واردات نود و شش فیصد و صادرات چهار فیصد بوده، قیمت اجناس و مواد مورد ضرورت رو به افزایش بوده اکثریت مردم توان خرید آن را ندارند. در ولایات جنوبی، شرقی شهر کابل تمام معاملات به اسعار خارجی صورت میگیرد.

به نسبت کنار زدن افراد مسلکی، تحصیل کرده، مجرب، وطندوست از نقاط کلیدی نظامی، مسلکی در اکثریت وزارت خانه ها سی فیصد پلان های انکشافی عملی شده در حال حاضر بیش از شصت فیصد مردم در زیر خط فقر زیست نموده به نسبت تورید اجناس و مواد ادویه طبی کم کیفیت، خرابی محیط زیست، افزایش آلودگی هوا قریب به هفتاد فیصد مردم به امراض فیزیکی و روانی مبتلا، فقر، بیکاری، بیماری، پناهجویی و مهاجرت ها رو به افزایش تنها در طی یکسال به نسبت افزایش جنگ های خونین تعداد بیجا شدگان داخلی از یک میلیون بیشتر شده یک میلیون دو صد هزار کودک از این که نان آور خانواده خویش میباشند مصروف کارهای توان فرسا بوده، صدها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر، مخالفین مسلح پیوسته اند. پنجاه فیصد اجناس و مواد از خارج غیر قانونی به کشور ما وارد گردیده طبابت به تجارت مبدل شد روزانه صد هزاران تن با قبول توهین و تحقیر غرض تداوی به کشورهای پاکستان و هندوستان سفر مینمایند. در حال حاضر بیش از چهار میلیون از جمله دختران از مزایای تعلیم و تربیه محروم شده.

جوانان که هفتاد فیصد نفوس کشور ما را تشکیل میدهند به نسبت افزایش فقر، بیکاری ، جنگ های خونین، مسلط شدن مافیای مواد مخدر، اقتصادی، مالکان سرمایه جنگی، غیر مشروع از آینده مایوس مرگ تدریجی را سپری مینمایند. به نسبت اعمار بلند منزل های شهرک های غیر قانونی آبهای زیر زمینی، چاه های سپتیک، بلند منزل ها و شهرک های متذکره ملوث ساخته است. در حال حاضر میلیونها تن مردم ما از آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور محروم میباشند!

تدویر انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی که با تقلب گسترده همراه بود زمینه را برای وارد شدن در خانه ملت را برای افراد و گروهای که متهم به غضب زمین، فساد گسترده، استخراج غیر قانونی معادن، قطع جنگلات، قاچاق آثار باستانی، سنگ های قیمتی، ناقضین حقوق بشر، غارت ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم، ویرانی شهرها از جمله شهر کابل، کشتار مردم بیگناه، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی؛ خصومت های قومی، لسانی، سمتی ،تنظیمی، حزبی میباشند مساعد از همین لحاظ نمیخواهند این دستاورد بزرگ که هر روز برایشان مثل ماه عسل میباشد از دست دهند. غرض ادامه بقای ننگین خویش فرمان اصلاحات انتخاباتی اشرف غنی را رد نمودند.

جنرال عبدالجبار قهرمان غرض رهبری قوت های مسلح در ولایات هلمند توظیف شده بود میگوید در مقامات رهبری اراده برای ختم جنگ و تأمین صلح وجود ندارد.

خلاصه این که انجام بازی های فوق ذکر سبب بلند شدن صدای صدها میلیون مردم از جمله مالیه دهندگان در امریکا شده، سران بازیگران حالا که دامان رسوایی شان به جهان بلند شده با بلند کردن صدها بر ضد نظامیان پاکستان میخواهند یکبار دیگر زیر نام منزوی ساختن و تحریم سفرهای نظامیان که از هراس افگنی حمایت نموده عملکردهای خویش را از انزار جهان پنهان و سران پاکستان را مسئول جنایات فوق ذکر در ظاهر امر به جهانیان معرفی نمایند. مردم افغانستان در حالی که بلند کردن صداهای سناتوران امریکا و آقای خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را صادقانه هم نباشد بخاطر افشای جنایات خونین که صورت گرفت آغاز یک گام مثبت دانسته و از سران امریکا و متحدین شان تقاضا مینمایند از این به بعد به وعده های سرخرمن نباید کشور کشور و مردم ما را از این بیشتر به سوی بحران و نابودی سوق نمایند. زیرا که زمان خوشباوری و اغفال کردن بازی های ریاکارانه، دو گانه، خصمانه سپری شده مردم خواهان عملی شدن تعهدات در عمل میباشند و نباید از این بیشتر با پرداخت میلیارد ها دالر دشمنان سوگند خورده افغانستان یعنی نظامیان پاکستانی را بر ضد کشور و مردم سوق نمایند و مردم جهان را با شعله های آتش هراس افگنان، تروریستان تهدید نمود زیرا که همه مردم کشور و جهان به این بازی ها پی برده اند از همین لحاظ است فیصله های جلسه وارسا را ادامه بازی های گذشته میخوانند.