اروپا و آمریکا و سپاه !


محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، ضمن نسبت دادن اعتراض‌های اخیر به کشورهای خارجی، گفت : خانواده صدام تریاکی های ایران را با پول عربستان برای این کار استخدام کرده بود . فرمانده سپاه گفت : ما برای انقلاب اسلامی ایستاده ایم و قصد داریم باز هم پای انقلاب اسلامی بمانیم….یعنی تمام حرف را یکجا زد . هر چند این موضع رسمی سپاه بازتاب نداشت چون با مواضع قبلی سپاه مبنی بر همراهی با برجام در تضاد مطلق بود واست ! از ابتدای شروع پروژه برجام سپاه پاسداران حداقل 3 بار اطلاعیه رسمی داد مبنی بر حمایت از برجام !

نقش اروپای موگرینی ( پلیس خوب ) و آمریکای ترامپ ( پلیس بد ) در تضاد نیست فقط ظاهری آشفته دارد . ولی در عمل یکی هستند . اروپا حمایت میکند و کاخ سفید تمدید میکند ، عظما مقاومت میکند . بازی ادامه دارد . بخش سیاسی این حکایت قابل آنالیز است که چرا در هنگامه اعتراضات مردم ایران نشست بروکسل و حمایت اروپا از حفظ برجام اکران رفت ؟ و ناگهان فرمانده سپاه یادش آمد که هنوز قصد دارند برای حفظ انقلاب اسلامی خودشان بمانند ؟ آیا غرب فکر میکند هنوز برای پایان زود است ، که این موش و گربه بازی پلیس خوب ( اروپا ) و پلیس بد ( کاخ سفید ) را در وسط اعتراضات مردم ، مثل یک آدرس غلط به سران حکومت اسلامی ایران بدهد ؟


و اما بخش اجتماعی : مدتها پیش در مراسمی عزاداری شعار دادند که شهر باید به من هیئت عادت کند….این ریشه همان است و آن محصول همین است . مردم ایران باید به این وضعییت و حاکمییت آخوند عادت کنند…..خواهیم دید ؟ اگر شهر به این لجنزار موجود سیاسی و فرهنگی ،عادت کرد پس لیاقتش همین است.

این روزها در پناه اعتراضات مردم ، رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران هم مرتب در حال مصاحبه و گفتگو می گوید که اگر مردم ایران بخواهند حتی حاضرم به عنوان پادشاه خدمت کنم …. حکایت «خون خوب و ژن برتر» در نظام دینی ولایت فقیه که معرف حضورتان هست ؟ رضا پهلوی هم فکر میکند ژن پادشاهی در خونش یا کونش هست ( فرقی نمیکنه ) … پسر شاه سابق مشخصا خودش را وارث تاج و تخت پدرش میداند ، که این ورژن با پلورالیسم در تضاد است . در دعوای هژمونی سیاسی بین مجاهدین با تمام اشکالاتشان و پسر شاه سابق با تمام کودکی ا ش ، رضا پهلوی با تمام اطرافیانش و پنجره بابایی ش و صدای آمریکایش ، از پیش بازنده است. نظام سلطنتی از نظر سیاسی تاریخش به سر آمده است ، منهای پایان تاریخی سیاسی جریان فوق ، رضا پهلوی اگر به عنوان چهره ای سیاسی میخواهد فعال باشد باید ابتدا گذشته پدری و شاهنشاهی خودشان را نقد کنند و اگر به عنوان ولیعهد جای پدر میخواهد بیاید تاج گذاری کند که چاییده یا مالیده است….

خلاصه : در شرایط کنونی ما 2 تابلوی فرضی داریم . در تابلوی فرضی اول ، حکومت اسلامی با برجام تا آخرش میرود و میتواند ریل عوض کند ، که در این صورت علیرغم یه عالمه دشنام و ضدیت زیاد تاریخی ، با مجاهدین از هر نیروی دیگری وحدت فکر و نظری ( در صورت استحاله جدی ) دارد و همین مجاهدین با طیف موسوم به چپ هم ظرفییت و قدرت انطباق بهتری دارد .

در تابلوی دوم : حکومت اسلامی در توانش نیست و نمیتواند استحاله شود ، که در این تابلو ابتدا گزینه رفراندم مطرح است . صادق زیبا کلام در مصاحبه با رادیو آلمان صراحتا گفت در یک رفراندوم فرضی 70 درصد به حکومت اسلامی رای منفی میدهند . این آمار از نظر من 95 در صد است که مهم نیست . پس نیازی به رفراندم و اتلاف وقت برای نخواستن حکومت اسلامی ولایت فقیه نیست . در قدم بعد برای انتخاب نظام سیاسی بعدی فرض کنیم چهارگزینه داریم . اول :  جمهوری اسلام دموکراتیک ، دوم : جمهوری شاهنشاهی ، سوم : جمهوری سوسیالیستی ، و چهارم :  جمهوری ایران … من به “جمهوری ایران” فکر میکنم .  بدون هیچ پسوند و پیشوندی ! حوصله تجربیات تکراری را ندارم .

13.01.2018
اسماعیل هوشیار