آیا طالبان آمدنی استند ؟ 

                                       نوشته ی : فروغی 

          درحالی که هر روز به سراسیمه گی و اضطراب رهبران وسیاستبازان افغانستان ، افزوده می شود ، شمارش معکوس برای بقدرت رسیدن دوباره ی طالبان آغازشده است . دیگر نه خودکامه گی و یکه تازی رییس جمهورغنی و نه جُبن و بی برنامه گی اپوزیسیون پول پرست و معامله گرآن ، هیچکدام جلودار پیروزی و بقدرت رسیدن تروریستان نخواهد شد .

       ایالات متحده ی امریکا که هدفی جز ادامه ی بحران و بی ثباتی درافغانستان ندارد ، با استفاده از جوِ مساعدی که رهبران سیاسی خود کامه ، فاسد و پول پرست افغانستان ایجاد نموده اند ، با پیش کشیدن طالبان از راه معامله ی صلح ، خواهان برگرداندن هرچه زودتر ورق حکومتداری درافغانستان میباشد .

        از نظرامریکاییان دیگر نه محمد اشرف غنی و نه رهبران و قوماندانان پول پرست جهادی – بشمول عبدالله عبدالله و امرالله صالح  ، هیچکدام بازیگران اصلی برای ادامه ی تحقق سیاستهای سودجویانه و توسعه طلبانه ی شان در آینده نیستند .

       امریکا با صراحت اعلام نموده است که توافق ما با طالبان به معنای ختم جنگ در افغانستان نیست . اینکه تاهنوز امریکا از طالبان تعهدی مبنی بر لغو نیروهای نظامی شان مطالبه ننموده و نیروی نظامی طالبان را موازی با اردوی ملی افغانستان به رسمیت شناخته است ، خود گواه روشنی از یک نقشه و دسیسه ی شوم آنان است .

      امریکا آرزو دارد به بهانه ی مبارزه دربرابر داعش و سایر گروههای افراطی، با تقویت بازهم بیشتر طالبان از طریق پاکستان و عربستان سعودی ، بحران و بی ثباتی در افغانستان همچنان ادامه داشته باشد .

     هرچند از برکت صلح با طالبان ، جمهوری خواهان امریکا  برگ برنده ای در انتخابات ریاست جمهوری آنکشور بدست می آورند ؛ اما آزادی و دیموکراسی مسخره ی وارداتی شان را مسخره تر کرده ، به کلیه تروریستان جهان مشروعیت می بخشند و بستر ادامه ی جنگهای خانمان برانداز و بحران های هلاکتبار دیگری را در وطن ما گسترده تر هموار می نمایند .

     حالا برماست تا هرچه زودترازخواب خرگوشی مان بیدار شده ، دست در دست هم ازمیان اینهمه بحران هلاکتبارعبورنماییم . 

     مردم باید بدانند که رهبران معامله گر و پول پرست جهادی و دست نشانده های فاسد دیسانت شده ازامریکا وغرب که حالا همه بروی انبارطلاهای عربی و دالرهای امریکایی لم داده و سعی دارند با فریب و نیرنگ بازهم همه را به دور خود جمع نمایند ؛ هرگز نمیتوانند آنان را ازین بحران عبور بدهند .

      تنها با بیداری ، اتحاد و ایستادن در برابردسیسه بازان و تروریستان می توان به اینهمه بحران نقطه ی پایان گذاشت .          فروغی