آيا در افغانستان بين مجاهدين ، طالبها و کمونست ها انسان آزادي دوست ، استقلال طلب است ويا که همه تصاميم بايد آمريکا بګيرد ؟؟؟

وطنداران حال بعد غور دقيق و فکر همه جانبه به اين فکر شدم که افغان هاي امروزي هنوز سونت نه شدن ، هنوز مسلمان هم نه شدند ، هنوز افغان هم نه شدند زيرا اګر مرد بالغ در کشور مي بود يک اندازه چال ونيرنګ بيګانه ها را مي فهميد  ، بل آخره که زير کاسه نيم کاسه برامد ، يک جنرال ۴ ستاره امريکايي سرنوشت بود ونه بود افغانستان را تعين مي کند ( جانفورد ريس کميټه لوي درستيزهاي آمريکا اعلان نمود که ما از افغانستان نمي براييم زيرا سرحدات ما در خطر است و هنوز ۲۰ ګروب تروريستي در افغانستان فعال است وشايد براي آمريکا شرايط ۱۱ هم سپتامبر را تکرار نمايند ، از جنرال صاحب معظم شرافتمندان چند سوال دارم و ريش سفيدان ، ملا ها ، طالب ها و بزرګان اقوام نيز دقيق بخوانيد وجواب بدهيد ؟؟؟؟؟
۱- زمان که افغانستان را در زمام داري طالب ها مخالف اصول و موازين قبول شده منشور سازمان ملل متحد خاک کشور ما را به راکت هاي تماګک و کروز بمبارد کردين ، ګويا که القاعده براي آمريکا خطر ناک بود در حال که بن لادن را شما در راس ۲۳۰۰۰ تروريست از کشور هاي عربي براي سقوط دولت ديموکراتيک خلق افغانستان وروسها ګسيل ساختين که درين مورد اقرار خانم کلنتن ” هيلري کلتن “واضح بيان کرد که ما القاعده را به خاطر شکست دادن کي ها به  افغانستان آورديم ، و در آن وقت کي ها براي تان کوردينات داده بود وبعدا به دستور مجاهدين د شمال ټلواله که خواست نامشروع شان توسط آمريکا در افغانستان بر آورده شود ، ازين خاطر  به فرمايش و قرارداد ” احمد شاه مسعود ، فهيم ، يونس قانوني ، ډبل عبدالله ، ولي مسعود که با جکسترا قرارداد امضا کردين تا طالبان را از سر راه شان ګم نمايند ود ( شمال تل واله)  ،، محقق، خليلي ، جميعتي هاي پنجشير – جنرال دوستم – سيد منصور آغا ،، طالبان را به طيارات ب ۵۲ و اف ۱۶ سلاته ساختين  و قدرت سياسي را در افغانستان به د شمال ټلواله داده شد ؟؟؟؟
جناب دنفورد بن لادن کشته شد ، القاعده را شما به طالب ، مجاهدين و داعش تقسيم کردين حال بګو براي چي در افغانستان لانه کردين ؟؟؟؟؟
۲- چرا براي ستر سر حدات تان در اورپا – در بحر اقيانوس اطلس وبحر الکاهل و بالتيک کمربند امنيتي نمي سازيد ، ايران ، کشور هاي عربي و پاکستان وهند را ستر سرحدات تان قبول نماييد ، در کشور  ما هيچ تروريست ها نيست انچي که تروريست تاميده مي شود قطعات شما است  و کسان که شما تسليح ، تمويل و اعزام مي نماييد ، طرفداران و نوکران شما هستند لطفا کشور ما را تخليه کنيد ؟؟؟
۳- در افغانستان به خاطر اين چيز ها مي خواهيد بمانيد ( استخراج و چپاول ، يورانيم – ليتيم – کرومايت ، انواع سنګ هاي قيمتي – طلا و الماس و سه قلم مهم مواد مخدر ” ترياک ، هيرويبن ، چرس ” و در پهلوي اين مي خواهيد از افغان ها مثل ادمکشان و تروريست ها در کشور هاي اسياي ميانه استفاده نماييد و ملا ومولوي وطالبان افغان را به حيث سلاح مفت وارزان عليه روسها و چين استعمال نماييد در حال که سرحدات ( اس اين ګه )، مثل خط مازينو توسط روسها و چيني ها  بسطه است ؟؟؟؟
جناب دنفورد حال مردم افغانستان به شمول نوکران واجيران تان مثل حامد کرزي ، سپنتا ، زراراحمد مقبل  ، داودزي ، امرالله صالح ، معلم عطامحمد نور ، محقق و خليلي ، محسني واکبري – به نيرنګ و توطيه هاي شما فهميدند صرف آقايون “” ګلبدين – قانوني ، بسم الله محمدي ،  سياف ، اسماعيل خان ، ولي مسعود و ضيا مسعود و ملا هاي جيره خوار ونوکران پاکستات طرفدار ماندن تان است ؟؟؟؟
مردم افغانستان به هبچ وجه طرفدار ماندن ناتو به شمول مشاورين شان در کشور نيستند و نه مي باشيد ( بيله چرګه به هم شپه سبا شي؟؟) .