آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

چهارمین دور مذاکرات «روند مسکو» درخصوص افغانستان

چهارمین دور مذاکرات موسوم به «روند مسکو» برای حل…

من اعلام جرم می‌نمایم

میر عبدالواحد سادات من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم…

وراثت درقدرت و سیاست

مونارشی های موروثی با حفظ گذشت قرون هنوز در پیشرفته…

سوسیالیسم،- جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

آرام بختیاری      یادی از آموزگاران انقلاب،- مارکس و انگلس. هرمبارزه طبقاتی یک…

انقلاب بزرگ خرد

رسول پویان بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است به چنگ آتش…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

«
»

آزادی و حق زندگی

رسول پویان

باید از نو جنبش و حماسـه ها برپا کنید

گرز رستم را برای حفـظ جان بالا کنید

شـاخ دیوان را به میدان کشاکش بشکنید

بهــر آزادی و حــق زنـدگی دعــوا کنید

لاشـخواران در لجـنزار جهالت گم شوند

کوهـسـاران خـرد را درخـور عـنقا کنید

حافـظ و فردوسی و بیدل و مولانا شوید

تـا تـمـــدن را دوبـاره زیــور دنـیـا کنید

بهـر حـفــظ گنج پـربـار زبـان فـارســی

چشم دل هـا را بـه انـوار متون بینا کنید

فـتـنۀ فـارسـی سـتـیـزان تمـدن سـوز را

با خروش هـمت و نـور خـرد خنثا کنید

دانش و علم و فنون یابید از گنچ بزرگ

خویشتن را زکـریـای رازی و سینا کنید

عشق ومستی وطرب درمحفل دل آورید

بـاده در پـیـمــانـه و آتـش در مـیـنـا کنید

رقص دل با نغمۀ شوق غزل آید بجوش

شور وحال موسیقی را زینت رویا کنید

واژگان عـشق و پیوند و محبت را ز نو

از سر اخلاص با احسـاس دل معنا کنید

عشق دردام سیاست می شود زنجیر پیچ

بشکنید زنجیرودست وپای دل را وا کنید

عشق دلهـا را چرا سازنـد کالای فروش

بهـر رشـد اقتصـادی عـقـل را کارا کنید

کار و رشـد اقتصادی رونـق میهـن بُـوَد

دانـش و ابـزار آن را خـوب مهـیّــا کنید

دانش و تخنیک و ابزار نوین آرید بکار

تا که بـنـیــان تمـدن را ز نـو احـیـا کنید

علم وفرهنگ قدرت مردم را افزون کند

جهل وظلم طالبان رادرجهان رسوا کنید

ریشۀ طالب را ازخاک خودبیرون کشید

مشـت هـای اتحاد را صخـرۀ خـارا کنید

29/9/2022