طبل بیداری

اشکها دریای خون شد ،باز هم ما خفته ایم آرزو خاك…

حرام چیست؟ 

برهان الدین « سعیدی» نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من…

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

«
»

کتاب برگ های از تاریخ معاصر ما

ممکن است تصویر ‏‏۱ نفر‏ و ‏متنی که می گوید ‏برگهای از تاریخ معاصر وطن ما هزارا.. هواخواه مدافع سرنوشت_های دردناکی مواجه :شدند شماری زیادی به توپ پرانده ،شدند حلق‌_آویز ،گردیدند با برچه و قنداق تفنگ و مرمی از بين برده شدند و هزاران دیگر سال_ها در سیاه_چال_ها پوسیدند؛ عده معدودی نیز توانستند برآمدن از ،وطن مصیبت_های فراوان مهاجرت و بی وطنی را تحمل .نمایند سر دار رحیم ضیایی شیون) (کابلی یکی از جمله همین مهاجرین است .که سردار محمد حیم شیون) (کابلی جمه ترجمه غلام‌سخی غیرت بازتایب تدوين دیجيتال: قاسم آسمایی بازبخش انتشارات راه رچم www.rahparcham1.org‏‏‏ باشد

نویسنده سردار محمد رحیم (شیون کابلی)

ترجمه : غلام سخی غیرت

بازتایپ و تدوین دیجیتال: رفیق قاسم آسمایی

دربارۀ بازپخش کتاب

تاریخ بیشتر از یک سدۀ اخیر کشور، مالامال از حوادث و وقایع بسیاری بوده که بخشی از آن بیانگر تلاش و فعالیت شماری از وطنپرستان برای آوردن تغییرات عمیق و بنیادی در عرصه‌های گوناگون در وطن است؛ هسته اساسی این تلاش‌ها را تعویض حکم‌روایی فردی به شاهی مشروطه و عیار ساختن سیستم دولتی بر اصول «قانون‌مداری و نظم مبتنی بر قانون  و نه ارادۀ فرد» بوده است که این تلاش‌ها در وجود فعالیت و اقدامات مشروطه خواهان اول ثبت تاریخ وطن شده است.

مشروطه خواهان اول با دادن قربانی‌ها، سرانجام توانستند با حذف فزیکی امیر مستبد و زنباره حبیب‌الله، دولت امانیه را به قدرت رسانند و زمینه را برای طرد استعمار انگریزی و گشایش راه ترقی و پیشرفت وطن مساعد سازند.

با درد و تأسف زیاد، عمر  این دولت نسبتاً ملی و مستقل کوتاه بود و نسبت  نداشتن تجربه و شتاب در آوردن تغییرات بنیادی در جامعه، زمینه برای فعالیت دشمن تاریخی، محیل و زرنگ و عمال وطنی آن مساعد  و سرانجام آن دولت ساقط گردید و هزاران هواخواه و مدافع آن با سرنوشت‌های دردناکی مواجه شدند: شماری زیادی به توپ پرانده شدند، حلق‌آویز گردیدند، با برچه و قنداق تفنگ و مرمی از بین برده شدند و هزاران دیگر سال‌ها در سیاه‌چال‌ها پوسیدند؛ عدۀ معدودی نیز توانستند با برآمدن از وطن، مصیبت‌های فراوان مهاجرت و بی وطنی را تحمل نمایند.

سردار رحیم ضیایی (شیون کابلی) یکی از جملۀ همین مهاجرین است که سرنوشت دردناکی داشته است، موصوف به عوض پرداختن به مصیبت‌های شخصی خویش، دربارۀ حوادث و رویدادهای‌غم‌انگیز وطن، این کتاب را به یادگار گذاشته است.

دربارۀ سیر زنده‌گی رحیم ضیایی، زنده یاد خالد صدیق چرخی که آشنایی، معرفت و دید وادید با موصوف داشت؛ در جلد اول کتاب «برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان» مطالبی جالب و دقیق نوشته اند که هم بیانگر مختصر زندگی شیون کابلی و هم معلومات در بارۀ استعداد و توانایی‌های شعری  اوست که برای آشنایی با نویسنده به آن اکتفا و در آغاز این کتاب آورده شده است.

امید است، پخش کتاب برای جستجوگران وقایع تاریخ کشور کمکی نماید.

   با حرمت

 قاسم آسمایی