هشداری که باید جدی گرفت؛ انسانیت در خطر جدی است!

گزارش سازمان ملل متحد که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده…

دلایل مذاکره صلح طالبان با آمریکا

محمد روحی کارشناس مسائل شرق آسیا مقدمهیکی از راهبرد‌های…

نقش ترکیه در افغانستان

رابطه افغانستان و امپراتوری عثمانی و بعداً ترکیه ریشه در…

پدر

ای که جاری در رگ و جانم‌ پدر  احترام ات جز‌…

الماس سخن

رسول پویان دل شده ازدردهجران ریش ریش وتار تار کی برآید مهر…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

۲۰ جون ۲۰۲۱ امروز بیستم جون ، روز بین المللی پناهنده…

هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا...

محمد عالم افتخار «...وقتی تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد که…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:  قسمت نهم قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل…

ضرورت تاريخي بسيج ملي!

عبدالاحمد فیض دربحبوحه موافقتنامه دروغين صلح ميان واشنگتن وطالبان وهمچنان آغاز…

سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید

نویسنده: مهرالدین مشید به مناسبت سالیاد و فات استاد وجودی از غروب…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم: قسمت هشتم  استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین…

زندگی خصوصی کارل مارکس چگونه می گذشت؟

ترجمه – رضا نافعی  فرستنده: حسین تلاش “پل لافارگ” (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی،…

فارسی ستیزی یا فارسی دوستی

نوشته: دکتر حمیدالله مفید نخست بنگریم که فارسی ستیزی چیست: فارسی ستیزی…

عدل و مساوات

رسول پویان وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و…

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای…

آتاکسی و یا عدم تعادل 

اگر میخواهید بیشتر عمر کنید، ایستاد شدن بالای یک پا…

نجات وطن ضرورت تاریخی مبرم وتاخیر ناپذیر…

در افغانستان هر روزیکه میگذرد اوضاع بسوی بحران عمیق وخطرناک…

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب

(قسمت اول) کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است،…

«
»

چشمۀ خورشید

رسول پویان

از سـاز خمـوشـی بـشنو نغـمـۀ بـویی

بـاران عـرق گـشـتـه گلاب گل رویی

در تنگ غـروب از یخنی ماه بـرآمـد

خـورشید سما گشت نهان، دید چنویی

گر ساحل دریا شده بس خاطره انگیز

با سروقدی خوش بخرام برلب جویی

یکدم به لب ساحل ویکدم به لب جوی

گه زمـزمـۀ شـعـری و گاه گفـتگـویی

از ذهـن سـراسـیـمه مپرسـیـد نـشـانی

دردل زده تا ریشه وبن عشق نیکویی

از گوشۀ بامی نپرد مرغ خوش الحان

بـر پای دل افـتــاده مگـر حلـقـۀ مویی

درچشمۀ خورشید وضوکرده دل پاک

در عشـق کـنـد قبله فـقـط تـاق بـرویی

نیروی دل ازعشق ومحبت شده جاوید

در اوج تکامل بـرسـد رشـد و نمـویی

معـمـار گلی تـا که کـنـد کاخ دل آبـاد

بـا صنعـت و ابـزار هنر آمـده کـویی

گـویی که شـده آیـینه بندان هـمه گیتی

تصویر فتد دردل پاک از همه سـویی

بر قـایـق رویا دل مسـتانـه نشستسـت

پرواز کند بـر سـر امـواج چـو قـویی

دربزم طرب اردلی با دل شودهمراز

بـر سفـرۀ رنگین بنهـم جـام و سبویی

با بلبل وگل باغ دلم خرم و شاد است

دل شیفتۀ بیت و غـزل ام مایل خویی

دنیا شـده گر غرقۀ خون از ستم و آز

بـا آب محـبـت بـه کـنــم شـستـشـویی

بوی بد باروت و کروناست در عالـم

از بـاغ دل عـشـق، گلی، خندۀ بـویی

دل دردهن کینۀ دشمن شده صدچاک

تـا یـارِ عـزیـزی بکـنـد بـاز رفـویی

15/5/2021