میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

در باره اشغال شور وي و اشغال ناتو چي فرق…

در سالهاي ۱۳۵۷ و قبل از ان جهان ما…

شقایق محبت

رسول پویان تا در سر دل هوای عشق است بن مایـۀ جـان…

تاریخ کمونیسم

 تاریخ و پیشینه کمونیسم را می‌توان از چند نقطه و…

«
»

هجویه ای عبرت آموز ، برای مردکی فرهنگ سوز!


نسیم نریمان( پوشنگ پور) 

ای رفعت کمسواد، چون شد
کآداب سخن زکف ، برون شد؟
ساختند چو کاغذت، مترسک
یا کمتر ازین حساب، دلقک
آن عهد که کابل ات، مقر بود
زن در نظر تو، ما…خر بود!
توهین زنان، ورزشت بود
رجاله گری، نمایشت بود
در غرب، شدی مدافع زن
رفت موش به هیات تهمتن!
ای نام پدر، به باد داده
در حلقهء ناکسان فتاده
آنان که ترا عقال بستند
«افغان ملتی»و شب پرستند
از شرق به غرب، ره بریدی
محمد گل مومند ، برگزیدی؟
با نادر غدار، عهد بستی
با هتلر یان به خوان ، نشستی؟
+++
ای نام تبار، کرده ویران
«چون سوسک به زیر کوه، رجز خوان۱»
اسطورهء سیمرغ را ندیدی
همچون مگسی، عبث،پریدی
دیگر ز «طلا و مس۲» خبر نیست
سرقت ز زباله ها، هنر نیست!


پانویس:
۱ – اشاره به عنوان نوشتهء جناب نجیب پایدار است که در سایت های مشعل و جاودان، منعکس شده.
۲- اشاره به کتاب « طلا درمس» است که نیم قرن قبل، منتشر شد.