د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار :  الحاج ډاکټر عبدالله ګل اخلاص…

د کابل امنيه قوماندان وردک صاحبه

خبر شوم چي د اندرابي روشندل په ځاي کوم…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر…

علیه اعدام زندانیان سیاسی و احکام قرون وسطایی حبس و…

فراخوان گزارشگران آزادگان! و نهادهای بین المللی مدافع حقوق…

فریادی از ژرفا

پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار سلیمان کبیر نوری بخش سوم…

آذرخشی که در پنجاهمین سالمرگ مادرم؛ درخشید! 

محمدعالم افتخار                          «امر قدسی» عینی و اینجهانی است؟  مادرم؛ من را؛ در…

فراخوان براى آتش بس فورى و سراسرى

دفاع از حق حيات بمثابه مبرمترين نياز مردم ! موجوديت افغانستان…

حلقۀ پیمان

رسول پویان نغـمه هایی مست مستم می کند چشم شوخی می پرستم…

موقف جهانی واوضاع نوین امریکا در پسا کرونا

نویسنده : -  محمد عوض نبی زاده امریکا  پس از جنگهای…

معرفت

 نوشته نذیر ظفر  کار مـــن تحریر اســـت تعذیر نیست شــــعر من گلواژه…

بیانیه وفراخوان

سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با تشدید سرکوب واعدام…

بادزد مال ودزد جان ودزد ناموس وطن چه میتوان کرد…

میگوینددر قبرستان هم همسایه بد در کنار قبرت دفن نشود…

دولت ما ولی همکار طالبان

زما نفرین بر آنانی که شاهی داده شیطانرامقام سروری بخشیده…

افغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو است 

میرعنایت الله سادات               …

د سربازي دوه کلنه د مکلفيت دوره او ضرورت يي…

د ظاهر شاه له دوري نه بيا د داود خان…

نارسیزم و سوء قصد به ادبیات ملی!

بقلم : نجیب پایدار یک نظم پرداز تنبل، یک آدم یاغی…

دا ځل لومړي معاون امرالله صالح ته پيغام ؟؟

صالح صاحب څو پشتو متلونه درته ليکم چي د هغو…

هگل و ادامه آرمامگرایی

              آرام بختیاری  سه پایان-؛تاریخ،فلسفه،اتوپی. راسل در کتاب تاریخ فلسفه خود مینویسد، فلسفه…

پیرمردی با بال‌های بزرگ

نویسنده «گابریل گارسیا مارکز» مترجم «مژگان حقیقی» در روز…

مداخلۀ ایران درافغانستان سنگین تر از پاکستان است

نویسنده: مهرالدین مشید جنایت ها و مداخلۀ سنگین ایران و پاکستان…

«
»

نگین عشق

رسول پویان

فضای عـشـق پـایـانی ندارد

سیه چالهای چـرخانی ندارد

ازل مستوراندرغـایت عشق

خدا در عـشق عنوانی ندارد

بهشت و دوزخ وکوثریکسر

بخوان عشـق مهـمانی ندارد

سزایی و جزایی نیست آنجا

نهـاد عـشـق عصیانی ندارد

هـمـه نـور لطیـف زنـدگانی

خـشـن خـار مغـیلانی ندارد

سـراسـر مهـربانی و محبت

دل جـبّار و رحـمـانی ندارد

دل شاد و سـر پـرشـوردارد

به غیراز لعـل خندانی ندارد

زقید و بند هستی هست آزاد

هـوای هـیــچ زنـدانـی ندارد

برای هرکسی دروازه هاباز

نـوار مرز و دربـانـی ندارد

دل آزاد و دیـــد بــــاز دارد

به پشـت پـرده پنهـانی ندارد

اسـیر عشـق آزاد اسـت آزاد

چو زان بالاتر ارمانی ندارد

نه مفتی ونه خاخام ونه پاپی

به کس تورات وقرآنی ندارد

فرشـته خو پـری آزادگان اند

طلـسـم دیـو و شـیطانی ندارد

طلایـین کاخ هـای ظالـمــانـه

به دل ها برج و ایوانی ندارد

زچنگیز وسکندر نیست نامی

چو عـاشق تیغ عریانی ندارد

هـمه بـاهـم مسـاوی و بـرابـر

گـدا و خـان و سـلطانی ندارد

هزاران شمس ومولاناوحافظ

به غیر از نای چـوپانی ندارد

نـوای نی ز ژرف دل بـرآیـد

ز سوز و درد، افغـانی ندارد

بـه زخـم دل دارویی مجـویید

که غیر وصل درمـانی ندارد

به کام دل رسد گرعاشق زار

فغان از سـوز هجرانی ندارد

فشار واضطراب از کار افتد

دل ریـش و پـریـشـانی ندارد

همه فرهنگ و آداب و تمدن

هراس از جهـل نادانی ندارد

همه عالم به گرد عشق گردد

تجــارتخــانــه گـردانی ندارد

خم محـراب ابـرو قـبله سازد

بـه سـنگ و گل پیمانی ندارد

عـبـادتگاه عـاشـق خـانــۀ دل

طواف و سو و میدانی ندراد

هـماره خـانـۀ دل هسـت آبـاد

غـم یـورش و تـوفــانی ندارد

تـبـار و رنگ و آیـیـنی نباشد

یـهـودی و مـسـلـمـانـی ندارد

سپید و زرد یار سرخ و سیاه

بـدِ تبــعـیـض بـنـیــانی ندارد

تمام نسل ما در مشرب عشق

بـه غـیر از نام انسـانی ندارد

طبیعت غـرق انـوار لطیفـش

دل تـنــگِ دبـسـتـــانی ندارد

کتاب باز او گـیـتی سـراسـر

چونان دانا که پرسـانی ندارد

زمین وآسمان نقش نگین اش

جهان بی عشق جریانی ندارد

24/5/2020