اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

کربلای کابل

در آن ویرانه جغد شب سرود مام میخواند ز گلهایی که…

بازهم بزیر پرچم اتحاد

              خاک وطن مهمترازجان دربدن برخیز وبیا تا من و  تو ما …

ميخرم ترا

نوشته نذير ظفر ميهن  ! قسم به قيمت جان ميخرم…

تجیفه ومناظره اش با حضرت عمر (رض)

امین الدین  «سعیدی  ـ  سعید افغانی »در زمان خلافت أميرالمؤمنين  عمر…

چشم عشق

رسول پویان خبر دهـیـد بـه جانان که یار می آید بـه شــوق…

وضعیت کنونی و شرمساری های رهبران جهادی و سیاسی افغانستان

نویسنده مهرالدین مشیدافغانستان فصل دردناکی از سقوط سیاستگران را تجربه…

مقابله با دسایس پاکستان در واخان

فراخوان افغانستان در یکی از بحرانی ترین مراحل…

یکی از رهبران واقعی "طالبان" به قتل رسید!

ایمن الظواهری رهبر القاعده و همچنان رهبر واقعی طالبان به…

رولا غنی؛ از بانوی اول تا «منفورترین زن تاریخ» افغانستان

01.08.2022 گروهی از زنان افغانستان به دعوت از رولا غنی، همسر…

یادداشت‌هایی درباره نبرد نو و کهن

نویسنده: احسان طبری برگرفته از : نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، جلد…

کنفرانس افتضاح بار تاشکند یا همایش قدرت و نفوذ واشنگتن…

نویسنده: مهرالدین مشید کنفرانس تاشکند پس از نشست اسلو بزرگ ترین…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   فصل جدید  ***  قسمت (بیست و چهارم)   پرسشها دایر برادعای…

موج نگاه

رسول پویان نگاه چشم سیاهی که سر به سر ناز است میان…

«
»

ما را خدا انسان، آزاده سرشت !

امین الله مفکر امینی! 2021-09-10

درد والام خلـــــق بیگناه میهـــــــن زحـــد گذ شته است

گویـــی قبول دعا برخ خــــلق خدا بســــته گشتـه است

این تصـور، زبیهوده گیهــــا ویا وه سرایهـــــا ی ماست

نسبت قبول ویــــا رد دعــا بــــرخدا ی تــــوانا خطاسـت

کــــه ما را خـــــــالق یکتا آدم و انســـان آزاده، سرشت

تا باعقل وخرد ودانش تقدیرخـــود بدست خویش نوشت

زنعـــمات جهانش اعطا کــــرد بمــــاهرجه بهـــرآسایش

تـــا زآن بهره ها گــیریم وسـر ها خم کنیم بـهر ستایش

ولی بنا کردیـم بنــــا های جهــــــل و مذاهـــــــب وادیان

بهرارضای خاطرخودهـا رفتــــیم آنجا، ظاهـــروپنهـــان

بـــرکٌتب آفریده ای خود ها مـــــهرزدیم نام خـــــــدا را

خدا شناسی بربن دین و ایمان ومــــــذهب کــــردیم بنـــا

خدا در ما و جستیم خدا را بر این بنا های گــل وخشت

باین طرزدید وتفکرنتوان شناخت ربی کـه ما را سرشت

هر خوبی وبد ی خود ها حــــواله کردیم بقسمت وتـقدیر

بارگناه و خطا ی خـــود ها بستیــــم بخـــداوند قــــــد یر

آزاده گیها ی خود بستیم خود بـرطوماردیــن ومـــذ هب

برطومارها ی ریا جستیم عـلـــم وهنرواخـــــــلاق وادب

خداوندی که جهان آفرید وگستردهــزاران نعمت بــــرآن

برادای حق چون نعمات نکردیم شکرا ن نعمـت یــزدان

خداوندی کـــه داد بما عقل و خـــرد وهوش فلــــک پیما

همـــه کردارها، ز خوبی وبـــد ی وزشتی بستیم بـرخــدا

اگرایهمه خواست خداوندیست بر خوبـــی وبدی ی مـــــا

پس این قوانین و نظامهای داد رسیها چرا کـــردیم بنـــا

ولی افسوس! به پندارها ی خام نتوان شد بمنزل مقصود

معنی که بی علم وخرد چطور توانیم زهستی بریم ســود

پس به که دیده بکشا ییم وبدانیم جوهر ذاتـــی خــود ها

چارهءغم ودرد داریم بروشنـــی گـــــوهرهستی خود هـا

مفکرزرب جلیل وتوانا آنــــــگاه بــــاید کــــــرد شکــا یت

که جهان هستــــی وعلـــم وخرد نمیکرد برمـــاعنـا یـــت

پس به کــز اوهام پرستی بگذریـــم ویا زخـــالق یکتــــــا

که بحکمت خلق کرد همه جهان هستی واین پست و بـالا

چون خدا آفرید ما را وزیب و زینت کرد با عـــلم و خـرد

کنج عزلت و صبر وذلت نزیبد بر آزاده ای نیـــــکو مـرد