طبل بیداری

اشکها دریای خون شد ،باز هم ما خفته ایم آرزو خاك…

حرام چیست؟ 

برهان الدین « سعیدی» نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من…

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

«
»

فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده

💥

(Unitary state, federation, confederation)

💥

دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان سیاسی هست؛

💥

دولت- از 3 عنصر بوجود میآید:1~ قلمرو2~ نفوس3~ اقتدار سیاسی

💥

دولت- به 3 بخش تقسیم میشود:1~ قوه مقننه (پارلمان)2~ قوه اجرائیه (حکومت)3~ قوه قضائیه (قضآ)

💥

دولت- از نظر نظام سیاسی:1~ شاهی2~ جمهوری3~ امپراتوری4~ امارت5~ خلافت

💥

نظام شاهی:1~ شاهی مطلقه2~ شاهی مشروطه

💥

نظام جمهوری:1~ جمهوری پریزدنشل2~ جمهوری پارلمانی3~ امپراتوری، امارت و خلافت همچنان در 2 اصل شاهی و جمهوری استوار میباشد.

💯

قابل توجه: شاهی مشروطه و جمهوری پارلمانی، نظام های غیرمتمرکز گفته نمیشود.

💥

دولت- از لحاظ نظام اقتصادی:1~ سرمایه داری2~ سوسیالستی3~ مختلط

💥

دولت- از لحاظ ماهیت:1~ دموکراسی2~ دیکتاتوری3~ ارتجاعی4~ ناسیونالستی5~ فاشیستی6~ نژادپرستانه7~ وغیره تمایلات

💥

دولت- از لحاظ نظام اداره قلمرو (اداری- ارضی):

💥

1~ نظام یونیتار (سنترال سیستم یا متمرکز)2~ نظام فدریش (فدرالی)3~ نظام کانفدریشن (کانفدرالی)

💥

نظام یونیتار:1~ یونیتار مطلق (افغانستان یونیتار مطلق است )2~ یونیتار نسبی (مختلط)

💥

نظام فدرالی:1~ تقسیمات ایالتی بر اساس قوم، زبان، دین و مذهب2~ تقسیمات ایالتی براساس موقعیت جغرافیائی و اقلیم3~ تقسیمات ایالتی مختلط

💥

نظام کانفدریشن:1~ کانفدریشن کلاسیک (وجود ندارد)2~ کانفدریش مدرن (شبه کانفدریشن وجود دارد.

💯

حالا برای درک واقعی انستیتوت نظام اداری- ارضی یک دولت مثال ساده ذیل را پیشکش میکنم:

💯

یک دولت “حقوق بنیاد” مشروعیت خود را از مردم میگیرد که این مشروعیت “اقتدار مشروع” را برای دولت می بخشد.دولت باییست این اقتدار را بخاطر مردم به مصرف برساند.

💥

1~ اگر تمام اقتدار توسط مرکز به مصرف برسد، آنرا (نظام متمرکز) میگوئیم؛

💥

2~ اگر بخشی از “اقتدار” در اختیار مناطق قرار داده شود تا مناطق هم در مصرف اقتدار شریک شوند، آنرا نظام فدرالی میگوئیم؛

💥

3~ اگر دولت با یک یا چند دولت دیگر در امورات دفاعی، خارجه یا اقتصادی شریک شود، نظام (کانفدریش) بوجود میآید.
با احترام داکتر همت فاریابی