اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

عشق حقیقی

رسول پویان

طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

کتاب عـشق را بـار دیگـر شـیرازه می بندم

که تاعشق حقیقی را کنم از جان ودل تکریم

اگر ویـروس بـد آلـوده سـاز قـلـب زیـبــا را

ز اشک دیدگان دامـان دل هـا را کنم تعـقیـم

سبق در مکتب لیلی و مجنون باز می خوانم

دوباره عشق و پیمان و محبت را دهـم تعلیم

نیابی در سـیاسـت در تجـارت عشق والا را

نشـد در مکتب سـرمایـه عـشـق واقعی تفهیم

سـیاسـت کار تنظیم جهان را گـر کـنـد نیکـو

نگـردد مثـل تـومـر ســیـا کـشـنـده و بـدخـیم

مبین از طـرز فیلم هالیودی عشق و رویا را

به بازار فروش احساس دل هـا را کند تقسیم

چه میجویی زدنیای مجازی عشق دل ها را

زلال چـشمه گـردد در سـراب تیرگی تحـریم

خیال حور وغلمان حال خوش رامیکند سودا

بـه فـردایی که دوزخ مینـوازد نغـمۀ تسـنـیم

به عشق فیس بوکی ویوتیوبی اعتمادی نیست

مشو چون سـود خواران جهانی در پی تعمیم

وفا و عشق و دوستی و محبت گر شـود کالا

بـه درگاه سـتـم آلـود زور و زر شـود تسـلیم

نمایشنامه هـا را در عـمل آزمـون بایـد کـرد

که یابی گـوهـر اخلاص را در حلـقۀ تصمیم

زرنگی بی وفـایی را کند از چـشم دل پنهان

ولی اخلاص با حس ششم بـر دل زنـد بیسیم

سـر آزادگان و عـاشـقان هـرگـز نگـردد خـم

فـقط در پیش پای عـشـق دل دارد سـر تسـلیم

چه نازک بوده یارب شیشۀ احساس عشق دل

اگر با بـرگ گل بشکـسـت نَبوَد قـابـل تـرمیم

نسیم عطـر گیسویی که آرد عشق و احساسی

وگـر از کـوه قـاف آیـد دارد گلـشـنی تـشـمـیم

صفـا و سـادگی مهـر و محبت را کند افـزون

وفـا در عـشق پیونـد دو دل را می کند تحکیم

مگرنجوای دل درگوش فردا شور وغوغا شد

که شوق عشق و مستی پرگشاده در همه اقلیم

4/10/2022