اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

ششم جدی در کوره راه تاریخ

رویداد تاریخی ششم جدی ۱۳۵۸ خورشیدی فصل جدیدی در تاریخ کشورما ومنطقه گشود که هرچند سپیدی روزهای کوتاه آن را ، سیاهی شبهای دراز وطولانی بلعیده باشد ولی تابش گهر بار آن تا هنوز پابر جاست.

تحول سیا سی ششم جدی مسبب اسباب وعواملیست که در دوران حکومت هژده ماهه خلقی در وجود جنایات مرگبار امین و مداخلات بیشرمانه آمپریالیزم ایجاد گردیده بود .

تحول ششم جدی درواقع بهترین گزینه تاریخی بخاطر نجات مردم از چنگال خون آشام حفیظ اله امین وپاسخی بود به دسایس وتوطیه های خارجی.

زنده یاد ببرک کارمل رهبر بی بدیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسر آغاز سخنا نش بمناسبت تحول ششم جدی فرموده اند « وطنداران رنج کشیده ومسلمان افغانستان السلام وعلیکم .

مردان وزنان قهرمان کشور : عمیق ترین تاثرات وهمدردی ها ،عظیم ترین احترامات ودرود های آتشین را بمناسبت رنجهای بیکران واشکهای خونین شما ،بمناسبت حبس وزندان تبعید ومهاجرتهای جبری زجر وشکنجه های وحشیانه وغیر انسانی شهادت وکشتارجمعی ده ها هزارمادران وپدران ما ، برادران وخواهران ما ، دختران ، پسران وکودکان ما که از طرف حفیظ اله امین میرغضب وبدستور مستقیم این جلاد آدمکش بعمل آمده به پیشگاه شما تقدیم بدارم .

حفیظ اله امین این دشمن غدار اله وامین که بنام خدا واسلامیت ، بنام انسانیت وملیت ، بنام خلق وخلقی علیه خدا واسلام ، علیه انسانیت وملیت ، علیه خلق وخلقی وحشیانه جنگید این نماینده سی آی ای،  این قاتل شیاد تاریخ ، جاسوس توطیه گر آمپریالیزم ، مردم را بکشتارگاه ها فرستاد . ششم جدی چرخش عظیم از ظلم وحشت بسوی خوشبختی کار وزنده گی صلحامیز چرخشی است از مصایب وآلام بی پایان ، از استبداد ستمگران درنده خوی واستثمار گران خونخوار ، از جامعه مصیبت زده طراز استبداد آسیایی بسوی آینده ی تا بناک ، دموکراسی واقعی ، ازادی ، برابری ، ترقی ،عدالت وایجاد جامعه واقعاً دموکراتیک میباشد.»

 بگواهی تاریخ واتفاق نظر تحلیلگران آزاد اندیش،  رویداد ششم جدی روز نجات مردم افغانستان از ظلمها ، قتل وقتال و ستمگری های ستم سالار مدهش تاریخ حفیظ اله امین وباند تبهکارش بود . روز نجات مردم از زندانهای مخوف کشتارگاه ها وتبعید ، ترور، تهدید ، شکنجه ،‌ تعصبات ، تکبر وخود خواهی های جاه طلبانه ونجات دولت از کجراهه های خطرناک سیاسی و ضد مردمی ، به مسیر اصلی ، اصولی عادلانه ودموکراتیک بود .

 ششم جدی اعلان عفو عمومی ورهایی زندانیان سرآسر کشور بدون تعصب وتفکیک ،اعلان آشتی ملی ، دلجویی از مردم ، دعوت به صلح و آشتی ، عودت به وطن ، با برنامه ساختاردولت وسیع البنیاد به اشتراک نماینده گان تمام اقوام وملیتها اعم از مردان وزنان کشور ، تامین عدالت برابری وتحقق خواستهای زحمتکشان ، تامین حقوق مساوی زنان با مردان برای نخستین بار در تاریخ میهن ، تامین حق تحصیل تا بسویه تحصیلات عالی دختران وپسران درداخل وخارج کشور ، تامین حق انتخاب نماینده گان در مواقف دولتی مرکزی ومحلات ، رشد فرهنگ معارف متوازن مطابق به برنامه مترقی وطنپرستانه حزب و دولت ج د ا ، برنامه نوسازی کشور بر پایه های متوازن اجتماعی ، تامین عدالت حقوق برابری اتحاد وهمبستگی اقوام قبایل کشور ،  آزادی بیان قلم مطبوعات ، تامین نشرات کلتوری وفرهنگی بتمام زبانهای ساکن کشور ،انجام خدمات دینی وبرنامه های سالم تعلیمی مترقی واقعی وتاریخی، رشد وگسترش جنبش سواد آموزی وتعمیم سواد سیاسی ، خدمات صحی مجانی ، تامین معشیت زحمتکشان کشور واعطای مواد کوپونی رایگان ، خدمات سرتاسری حمایت طفل ومادر،  ایجاد پرورشگاه ها ، کودکستانها و شیر خوارگاه ها .

حمایت ، حفاظت ومواظبت از قوتهای مدافع امنیت ، استقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت 

ملی وتجهیز آنان با سلاح عصری ،رشد تعلیمات وطنپرستانه ودفاع آگاهانه ازهر وجب 

خاک وطن ، تقویت مورال رزمنده گی وتجهیز مدافعان استقلال وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی به احساس وطنپرستی وغرور ملی . تامین سرنوشت مردم بدست مردم ، رشد متوازن اجتماعی اقتصادی سیاسی وفرهنگی جامعه  ، تنظیم اتحادیه های کارگری ، ،شوراهای  روشنفکری وسایر نهاد ها ، اصناف واقشارزحمتکش جامعه ، آزادی فکر ،اندیشه و بیان ، قلم ، مطبوعات ، فرهنگ ونشرات بزبانهای ملی ومحلی ، آزادی اعتصاب ، مظاهره وسایر اجتماعات ،وفعالیتهای سیاسی ترقی خواهانه ، تامین حق کار ، شغل واستراحت ، رشد مهارتهای مسلکی ، مطابق به اهداف استراتیژی حزب ودولت ، فراهم آوری زمینه ها برای  تامین نان،  لباس ، خانه ، صحت ، تعلیم وتربیه برای همه رفاه همگانی ونوسازی کشور وصدها برنامه سازنده وپلانهای عمرانی ورفاه عمومی خلق کشور .  

مطابق به پالیسی وطنپرستانه با روحیه همزیستی مسالمت آمیز وتحکیم دوستی با خلقهای جهان ، ایجاد روابط دوستانه با کشورهای صلحدوست ، دفاع از صلح جهانی تقویه ی روابط حسن همجواری با همسایگان این همه برنامه های انسانی برخاسته از مکتب انسانیت وخدمت به انسان زحمتکش ، مکتبی که بوسیله زنده یاد ببرک کارمل اساسگزاری گردیده وپرچم اندیشه های جاودان آن برفراز آرزوهای دیرینه مردم افغانستان دراهتزاز بود ه است .

متاسفانه تحقق این آرمانهای شریفانه با همچو دستاوردهای بزرگ بیسابقه تاریخی برای ارتجاع و آمپریالیزم غیر قابل تحمل بوده که عکس العمل ها وچالشهایی را بوسیله ی اشرار ساخت پاکستان در مقابل رویداد ششم جدی بمیان آورد.

چنانچه  دشمنان افغانستان همواره منتظر فرصتها یی بودند که  بوسیله حفیظ اله امین این دشمن غدار مردم وجاسوس سی آی ای  در ۱۸ ماه اول  رویداد ثور با تیغ کشیدن بروی مردم افغانستان وکشاندن پای ارتش سرخ اتحاد شوروی به افغانستان علی الرغم مخالفتهای صریح زنده یاد ببرک کارمل با اعزام قوتهای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان ، اما در اثر ۱۷ بار تقاضای حکومت امین تره کی  به آمدن قوتهای شوروی درافغانستان ، بهانه ی بزرگ جنگی را بدست پاکستان به نیابت وحمایت ایالات متحده امریکا وقدرتهای غربی داد . 

تحریک جنگ توسط غربیها ، وادار ساختن اعزام ارتش سرخ شوروی به افغانستان وسپس تشویق وحمایت فریبنده داکتر نجیب اله به اریکه قدرت توسط گرباچف همه وهمه  در حقیقت دامی بود که هم ارتش سرخ را ناکام ، ح د خ ا ، دولت ج د ا ،  داکتر نجیب اله وبلاخره مردم افغانستان را به بربادی سوق داد . که پیامد های نا گوار آن تخریب زیر ساختار های اقصادی کشور ، ترویج کشت وزرع مواد مخدره ، ایجاد فقر بیکاری ، بیماری ، مرض نا امنی ، درگیری جنگهای تنظیمی و تروریزم مذهبی ، حملات ۴۸ کشور جهان وآزمایشات سلاح های کشتار جمعی درافغانستان ، ادامه جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان ، اشغال کشور توسط قوتهای بیگانه ، تبدیل شدن کشوربه پایگاه تروریستی ، جولانگاه وپرورشگاهای تروریزم ، غصب وتاراج منابع عظیم کشور،  تخریب ساختارهای اجتماعی ونهاد های تاریخی ، فرهنگی وعلمی کشور ، گرو گان گیری سی ملیون نفوس بی سرنوشت کشوربه نیابتی استعمار جهانخوار ، مهاجر ساختن اجباری ملیونها نفر از مردم بخارج مملکت وتحریکات جنگی به کشورهای منطقه ، سقوط معارف در کشور وتخریب ارزشهای انسانی درجامعه  ، شعله ورنگهداشتن جنگ درافغانستان  از جمله مسایلی است که توسط عناصر فروخته شده ی خارجی بر ضد دستاوردهای تاریخی تحولات ششم جدی را شکل میدهد .

اکنون که کارد به استخوان ملت هردم شهید ما رسیده است چه باید کرد ؟؟؟؟

رسالت تاریخی ما کدام است ؟؟؟ 

رسالت تاریخی تمام وطنپرستان دلسوز ،متعهد وطنپرست ، آگاه ، آزاده ودادخواه کشور اینست که همه در یک صف واحد متمرکز ومقدس عاری از هرگونه تعصب وتفرقه ، خود محوری و اختلافات مزخرف مذهبی ، زبانی ، قومی  ،جنسیتی وسلیقوی بدور یک آرمان واحد ومشترک با تصامیم جمعی وبیداری ملی گسترده وسرتاسری صدای دادخواهانه ی مردم عذاب کشیده افغانستان را بگوش جهانیان ومراجع مسُول نهاد های بین المللی رسانده وبانیروی بالنده ی وحدت وهمبستگی آگاهانه ما وطن از بدبختی نجات داده خواهد شد .

با عرض حرمت  

وکیل کوچی