نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

شاهین اندیشه

رسول پویان

نبـض هـسـتی ذرگان را در تکاپـو آورد

ارتعاشی، جنبشی در هـرشش سـو آورد

ذره یی مانند هـم پیدا نگـردد در جـهـان

چون تغیّر، ارتعـاش و لرزه در او آورد

حرکت هستی ندارد حد ومرزی وغایتی

هـر قـدر در هـر کجـا بیرون نیرو آورد

کائنات را گرچواقیانوس پنداری به ذهن

بی نهـایت آب در هـر برکه و جـو آورد

گر انرژی قشنگ و خوب از دل برجهد

انعـکاس سـالـم و مقـبـول و دلـجـو آورد

از خیال ذهـن و رویا مـوج می آیـد پدید

از دل دریا گهـر هـرلحـظه بـر رو آورد

رویش عشق و محبت در جهان بیکـران

بـی نهـایـت جـــذبـۀ گلـواژه و بــو آورد

قدرت احساس دل با سرعت بی بی انتها

گرمی دل را به دل بی سحروجادو آورد

گر ز روی عـشق پـاک دل کنی یاد دلی

ارتعـاش ذهـن تصویـری به هردو آورد

دردل عشاق اگرنیروی عشق خالصست

خصلـت آهـن ربـایی وصـل نیکـو آورد

گر پـدیـد آیـد موجی با سـرانگشت خیال

موج هـای بیکران چـون پرپر قـو آورد

عشق راستین کاهش ورنجش نمیآردپدید

دوسـتـی و هـمـدلی نـیــروی بـازو آورد

نفـرت از کین و ریا و خوی بـد آید ببار

شـوق احساس محبت قلب خوشخو آورد

شـاهین انـدیشه با پـرهـای رویا می پرد

اوج هـستی را بـه یک آنی فـرارو آورد

25/2/2023