اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

سوغات طالبان درسال نو

رسول پویان

جور وستم به حق زنان بی حساب گشت

طالـب بـا پـلان ســـیـا بـی نـقــاب گـشت

در سـال نـو تعـاون و سـوغـات طالـبـان

کشتار خلق وغارت ودرد و عذاب گشت

پنجـاب در لـبـاس جـدیــدی شــده عـیـان

باجنگ زرگری به خروش وعتاب گشت

رودبـار خـون خلـق نخـشکـیده تا هـنـوز

در سـالـیــان جـنـگ دراز آسـیاب گشت

کهـسار شـد ز خـون عـقابـان لاله رنگ

لیکن ز ننگ وخـفت تسلیم اجتناب گشت

افـراطیت وسـیلۀ ظلـم و ستمگـری است

کـشـتار نزد طالـب وحـشی ثـواب گشت

مام وطـن در آتـش افـراطـیون بسـوخت

خلـق خـدا بـه دوزخ شیطان کباب گشت

یـزدان را بـه رشـتـۀ تهـــمت بـستـه انـد

شمشیر و خشـم و دره بلای کتاب گشت

احکام خـشک را نکـنـد عـقـل ما قـبـول

هرچند در کتاب قدیم فصل و باب گشت

هسـتی میان کـورۀ افـراطـیـت بسـوخـت

در جام جم خردشد و شوق شراب گشت

با این که علم و فلـسفه شـد آشـنای عـقـل

صدهـا سـوال نسل بشر بی جواب گشت

دریـای بـیـکـران نـشــود در سـبـو نهـان

با موج موج آن چه ظروفی خراب گشت

رقص وسماع ونغمه که شارع حرام کرد

دربزم دل طرب شدوچنگ ورباب گشت

شـوق بهـشت و ترس جهنم بـه نـزد عقل

دام فـریـب شـیخ و ســرود ســراب گشت

حرص وطمع به مکتب سرمایه شد فزون

سوهان ذهن و دغدغه و اضطراب گشت

تـاریــخ بُــوَد گـواه کـه در بـسـتـر زمـان

هـمـواره بهـر نـظــم نـویـن انقلاب گشت

30/12/2022