اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

دل گم شده

رسول پویان

دل به سودای تــو دیـوانـه کنم یا نکنم

بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

دل مستانه شده لب به لب ازبادۀ عشق

عقل و دین صـدقـۀ پیمانه کنم یا نکنم

در دل دشـت جنون خیمه زنم یا نزیم

دوری از عالم و فـرزانـه کنم یا نکنم

باد زلفین ورا را کرده پریشان یارب

بهـر پـیرایـه گـری شـانـه کنم یا نکنم

مرغ آوارۀ دل بـاز بـه دام افتاد است

بـر ســر شـاخ گلی لانــه کنم یا نکنم

انگـور لعل هری شهره بود در گیتی

ســرِ خـمـخـانـۀ می دانـه کنم یا نکنم

لعـل خـوشـاب و زمرد بدخـشانی را

زیـب انـگـشـتـر دردانــه کنم یا نکنم

خفه بندی که زمروارید دل ساخته ام

زیـــور گــردن جـانـانــه کنم یا نکنم

چشم نازیکه دل گم شده رایافته است

مخلصانه به دل اش خانه کنم یا نکنم

دعـوت دل که مـرامنامۀ دیـدار شـود

درج حـافــظـۀ رایــانـــه کـنم یا نکنم

قصۀ عشق ووصال ازسر نو بنویسم

به جهـان شهره و افسانـه کنم یا نکنم

باردیگر دل بشکسته تورا درهمه جا

نقل هـر محفـل و کاشـانه کنم یا نکنم

2/4/2021