محبت شماره چهارم

محبت شماره چهارم

پیکار ودلاوری

خواهم که ملا مُری بیاید ویروس سراسری بیاید جان گیرد وجان مولوی…

گفت و گو های بی سرانجام تهران و تمامیت خواهی…

مهرالدین مشید در هفتهء گذشته امیر خان متقی وزیر خارجهء طالبان…

ای میهن ِ رنجور من

 ای خطۀ محصور من ای میهن ِ رنجور من خونی شده جان…

ندانم زچه گویم !

امین الله مفکرامینی 2022-16-01 نــــدانم زچه گویم وچه نویسم…

همسایۀ نامرد

رسول پویان هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل…

پاکستانیزه ساختن افغانستان!؟

باری قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از استقرار نظام طالبانی…

رمان نو، محصول رنج های کودکی، فرار و مهاجرت، و…

آرام بختیاری  ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو". ناتالی ساراوته(1999-1900.م)، نویسنده…

حرفی چند بر بازداشت یک قوماندان طالب

عبدالصمد ازهر                …

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه

نویسنده: مهرالدین مشید ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها…

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان را عده ای از…

منکران دانش و دشمنان عصرنوین

از شما آنکه ز دانش روشنا باشد کی هست ؟ در…

مسعود و متقی ازهمدیگر چه می خواستند ؟

                  نوشته ی : اسماعیل فروغی     شاخ به شاخ کردن…

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت…

نویسنده: مهرالدین مشیدمردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروختهافغانستان کشوری …

تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان؛ ارمغان مرگ برای غیرنظامیان

آمریکا با اعمال تحریم و مسدود کردن دارایی‌های افغاسنتان، مردم…

زینت تاریخ

رسول پویان بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من…

ديورند فكتوري بي ثباتي وتباهي افغانستان، راه حل چيست؟

عبدالاحمد فیض به گواهي تاريخ ازبدوي خلقت تصنوعي كشوري درپيرامون افغانستان…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت بیستم   عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش…

طالبان

هر کئ از طالب حـــــمایت میکنددر حقیقت یک جــــــــنایت…

خانم استال،- میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی

آرام بختیاری یادی از مبارزات یک زن فرانسوی در دو قرن…

«
»

دفاع مستقلانه یا تلاش برای بقای قدرت !؟

  نوشته ی : اسماعیل فروغی

    حالا که امریکاییان ، پشت حکومت چهار نفره راخالی کرده وطالبان با شعله ورتر کردن آتش جنگ در سراسرکشور، آرزوی برقراری دوباره ی امارت را درسرمی پرورانند ؛ اگرداکترغنی نیت وصداقتی برای بسیج مردم و دفاع مستقلانه ازافغانستان داشته باشد ، بهترین زمان بسیج تمام مردم است . حالا مناسب ترین زمان روآوردن به مردم وترک کردنِ سیاستهای تکروانه وقوم گرایانه است . زمان پاگذاشتن روی خواستهای شخصی و پایان بخشیدن به هرنوع گفتار ورفتارعقده مندانه ، انحصارطالبانه وغرض آلود است. حالا زمان آن است تا رییس جمهورغنی ، رییس جمهورتمام مردم شده ، با درایت و صداقت ، روند رسمی دفاع مستقلانه ازافغانستان را اعلام نماید . 

    تاریخ ، دفاع مستقلانه ای را که داکترنجیب الله پس ازخروج نظامیان اتحادشوروی از افغانستان اعلام داشت ، بخوبی به یاد دارد . درآن زمان گروههای مختلف قومی ، سازمانهای مختلف سیاسی ، فرهنگی واجتماعی ، خلقی ها وشاخه های مختلف پرچمی ها ، قوای مسلح و قوتهای نظامی گونه گون؛ همه یک مشت و یک صدا شدند و سه سال تمام دربرابر گروههای تندرو ومیانه رو تا دندان مسلح مجاهدان ودربرابرتمام حامیان مداخله گرمنطقه ای وجهانی شان( شامل 130 کشور ) ، مستقلانه رزمیدند وازتمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشوربه تنهایی دفاع نمودند. 

   به باورمن با نمایش اکت ها واظهارات فریبکارانه ی ضد طالبی وضد پاکستانی  هرگزنمیتوان به سنگرمقدس دفاع مستقلانه دست یافت . اگرطالبان به صلح رومیآورند ، نباید با چنگ و دندان نشان دادن های دروغین ، پروسه ی صلح را سبوتاژ نمود. واما اگرآنان به کشتار سربازان و مردم بیگناه ما ادامه داده ، جوی های خون را بیشترجاری می سازند ، باید تمام مردم راعلیه آنان و حامیان پاکستانی شان صادقانه بسیج نمود. باید ازحملات قاطع سرکوبگرانه ی قوای مسلح ماعلیه آنان جلوگیری نکرده وبا زوروقوت مردم و قوای مسلح ، آنان را به خاستگاه اصلی شان پاکستان فرستاد.

    حقایق نشان می دهد که حاکمان کابل که بیشتربه بقای خودشان درقدرت می اندیشند تا دفاع مستقلانه ، به بازی موش و گربه با طالبان پرداخته ، با تماشای سقوط ولسوالی ها وتماشای چپاول دار وندارپاسگاه های نظامی ما توسط طالبان ؛ زمینه ی اکمالات وتقویت بیشترنظامی آنان را فراهم می نمایند .

    شک آن وجود دارد که داکترغنی ازترس این که مبادا امریکا او را تنها بگذارد ، بازهم دست به دامن پاکستان شده ، در صورت ضرورت حتا وارد معامله ی جدیدی با رهبران نظامی آنکشورگردد.

     داکترغنی با درک این حقیقت که امریکا و پاکستان ، درتفاهم باهم برای هموارکردن بسترجدید برای گروههای تروریستی آماده گی گرفته وازطالبان منحیث سربازان نیابتی خود سود خواهند برد . وبافهمیدن این مسأله که هردو کشورنه خواهان نفی طالبان بلکه خواهان تقویت و تشجیع طالبان در میدان سیاست و جنگ استند ؛ درپایانِ تمام کش وگیرهای سیاسی و نظامی ، با طالبان کنارخواهدآمد ودر تحقق نقشه ی راه امریکا ـ پاکستان ـ عربستان سعودی ، نقش شایسته اش را ادا و ایفا خواهد نمود .