اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

به کسانیکه تا هنوز پرچم پرافتخار ح د خ ا را برافراشته نگهداشته اند


یک سال دیگر ازفعالیتهای فداکارانه در راه مبارزه ی برحق دفاع از آزادی ، سعادت  وحقوق انسان زحمتکش وطن مصیبت زده ی ما گذشت. فرزندان صدیق ومبارزان متعهد وزحمتکش افغانستان سال پنجاه هشتم سالگرتاسیس د ح د خ ا را با  فعالیتهای وحدت    

خواهانه ومتحدانه زیر پرچم حزب واحد دموکراتیک حلق افغانستان با سربلندی وافتخار ودستاورد های نوید بخشی  به پایان رساندند .

مقدم برهمه روشنگران افتخار آفرین راه پرچم ، که با روشن نگهداشتن چراغ تابناک ح د خ ا از توفانهای مهیب وخطرناک وبرافراشته نگهداشتن پرچم مبارزه بدستان توانای شان در سرزمین دلهای آگنده از عشق بوطن وخدمت به انسان زحمتکش با فعلیتهای خلاقانه فرهنگی واکادمیک شان درویرایش ،ترتیب وتنظیم کتب و آثار مترقی واحیای مجدد نشرات مکتب ترقی خواهی جراید تابناک خلق وپرچم وحقیقت انقلاب ثور تاریخ مبارزات  ح د خ ا وآموزه های رهبر بی بدیل خلق ستمدیده افغانستان زنده یاد ببرک کارمل بزرگ وسایر همراهان وهمکاران برحق این مکتب سیاسی  وتاریخی با سایر آفرینشهاودستاوردهای عظیم گنجینه ی تاریخ از خود بجا گذاشتند . راه شان روشن باد .

بدین مناسبت اینجانب یکی از سپاهیان سر سپرده ی ح د خ ا در حالیکه بروح شهدای گلگون کفن ح د خ ا درود ها نثار نموده یاد شان را گرامی میداریم.

 بهترین تبریکات خود را به پیشگاه  تمام اعضای خرد ورز حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، بخصوص اعضای رسالتمند ، متعهد، جدایی ناپذیررفقای محترم گذشته وموجود این خانواده ی بزرگ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخصوص هیات رهبری واعضای محترم کمیته نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، احیای مجدد کمیته های حزبی ح د خ ا ، حزب زحمتکشان افغانستان ، نهضت میهنی ترقی خواه افغانستان ،حزب آزادی وآبادی مردم افغانستان ، نهضت مترقی افغانستان،  حزب متحد ملی افغانستان ، عدالتخواهان ،حقوقدانان ، سازمانهای قد کشیده از پهنای سیاسی ح د خ ا ، سازمان جوانان ، سازمان دموکراتیک زنان وتمام احزاب وسازمانهای خورد وبزرگ فارغ التحصیلان بزرگ ترین مدرسه انسانیت یعنی ح د خ ا وکلیه اعضای جنبش  ترقی خواه افغانستان وهمچنان سردبیران سایت های وزین رسانه یی ورسانشی که در ترویج وتکثیر مطالب ومباحث علمی واکادمیک ورسانش تحلیلها ،بیان اندیشه وقلم عالی ترین خدمات روشنگرانه وداد خواهانه را با مهر وطندوستی واحترام به اندیشه عالی انسانیت انجام داده با هماهنگی نشرات وزین ترقی خواهی کشور همانند سایت وزین سپیده دم ، آریایی ، پیام حقیقت ،بامداد ،مشعل ، خاوران ، مهر وطن ، آزادی رو ، آزادی ، پندار ،تارنمای وزین پرچم ، سایت وزین اصالت ، سایت وزین همایون ، سایت جوانان ، زنان ، آریایی ، پندار ، انجمن میهن ، وطندار ، وسایر اخبار ،مجلات ورسانشگران فرهیخته وغیره روشنگران راه آزادی ،ترقی وعدالت که پرچم ح د خ ا را با شجاعت وشهامت عالی برافراشته نگهداشته اند از صمیم قلب تبریک وتهنیت گفته موفقیتهای مزید برای شان آرزو میکنم .امید وارم درزیر تابش فروغ پرچم واحد دموکراتیک خلق افغانستان متحدانه با وحدت آهنین خویش مسیر نجات وپیروزی را طی نماییم.

همچنان سال نو ترسایی مصادف به تاسیس ح د خ ا را بمثابه روز فرخنده برای همه رفقای گرامی ودوستان عزیز از صمیم قلب تبریک گفته سلامتی وموفقت به همه آرزو میکنم.امید وارم سال نو را با محبت ،صمیمیت ،اتحاد وهمبستگی داد خواهانه وتحکیم وحدت حزبی وموفقیتهای  بیپایان سپری نماییم .

با عرض حرمت 

وکیل کوچی