نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

به پیشواز هشت مارچ، روز جهانی زن

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

در مناسبات سرمایه‌دارانه تبعیض، نابرابری و انواع گوناگون ستم های اجتماعی در سراسر جهان علیه بیش از نیمی از جمعیت جهان به گونه ها و اشکال متنوع اعمال می‌شود. از اسلام آباد تا واشنگتن و از دمشق تا سیدنی از اسلو تا برلین و از بغداد تا مسکو و پاریس هیچ جایی نیست که این ستمگری، خشونت، تبعیض و بی‌حرمتی و کم انگاشتن زنان را در اشکال گوناگون و سطوح مختلف نبینیم. اما در افغانستان، ایران و کشورهایی که جنبش های اسلام سیاسی به حمایت مستقیم و غیرمستقیم دول سرمایه‌داری امپریالیستی بر سر قدرت هستند، این خشونت، تبعیض و اشکال ستم اجتماعی به شکل قانونی و دولتی از همۀ کانال‌های حکومتی هر روزه ترویج، تبلیغ و اعمال می‌شود. در این میان امارت تروریستی سرمایه در افغانستان زن ستیزی را در ابعاد بسیار گسترده و عریان آن با برخورداری از حمابت مالی امریکا و متحدانش و دریافت ده‌ها میلیون دالر در هفته از آنان بیش از پیش قانونی و نهادینه می‌سازد. زنان امروزه در افغانستان از آموزش، اندوختن دانش، فعالیت اجتماعی، کار و همۀ مناسبات اجتماعی و انسانی محروم شده‌اند. نمونۀ ستم، نابرابری و بیدادگری یی را که علیۀ زنان، مردان و کودکان افغانستان در قرن بیست‌و‌یکم اعمال می‌شود فقط می‌توان در قرون وسطی و دورۀ برده‌داری سراغ کرد. سردمداران امارت اسلامی سرمایه در افغانستان منحیث مدیران و کارگذاران محلی سیستم برد‌ه‌گی مزدی جهانی، عملاً تلاش می‌ورزند تا جامعۀ چهل میلیونی کشور را چندین قرن به گذشته و عقب‌گرایی سوق دهند.

 زنان نه تنها از کار و تحصیل و مشارکت اجتماعی باز داشته می‌شوند و در معرض انواع خشونت، تهدید، زندان و بگیر و ببند هستند، بل با مهندسی آشکار و تمام عیار توسط امارت اسلامی متحمل فقر، گرسنه‌گی، قتل های ناموسی، یأس و خودکشی گردیده و همه روزه مورد بی‌حرمتی در خانه، محیط بیرون از خانه، مسجد، میدیا و دنیای مجازی قرار می‌گیرند. 

راندن جامعه به بربریت، ستمگری، تبعیض و نابرابری پی‌آمد و زادۀ وجه تولید سرمایه‌داری است؛ ریشه و مبنای همۀ فجایع بشری و حتی بخشی از ویرانگری و مصیبت های طبیعت امروزه مستقیما بسته و پیوند انکارناپذیر به انباشت و کسب سود هرچه بیشتر در نظام های سرمایه‌داری دارد. ستم‌کشی زن و زن ستیزی با آنکه تاریخ دیرینه و پیشینۀ بسیار طولانی نسبت به کل عمر نظام سرمایه‌داری دارد اما اکنون دیگر فقط این مناسبات برده‌گی مزدی است که در سراسر جهان نابرابری و اشکال ستم اجتماعی را بنا به منافع ذاتی و بی‌درنگش سر از نو ایجاد و خلق می‌کند. نتیجتاً ستم جنسیتی یکی از پایه ها و رکنی از ارکان انباشت سرمایه است و از همین جا است که سرمایه‌داری اشکال مختلف ستم از جمله ستم جنسیتی را بیش از پیش تولید و باز تولید می‌نماید.

امسال در حالی به پیشواز و گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن می‌رویم که امارت اسلامی سرمایه و تروریستان و جانیان حاکم بر اریکۀ قدرت در افغانستان زنان را که بیشتر از نیم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند از همۀ حقوق اساسی محروم و بی‌بهره ساخته اند. رفتن به پیشواز و بزرگداشت از هشت مارچ امسال از این رو و از این جهت قابل توجه و پُر اهمیت است که تنها و یگانه نیرویی که علیه امارت اسلامی طالبان از همان ابتدای بازگشت آن به اریکۀ قدرت با خواست ها و مطالبات همۀ فرودستان و مردم محروم به پا خاسته و به جاده‌ها ریختند جنبش اعتراضی زنان بود. 

 جبنش زنان برخلاف جنبش های ناسیونالیستی-مذهبی با شعار های نان، کار، آزادی! ما زنان بیداریم از تبعیض بیزاریم! برقع و حجاب پوشش ما نیست و شعار های آزادی‌خواهانۀ دیگری از این دست، در برابر حاکمیت تروریستان اسلامی که آنان را از کار، آزادی و نان محروم ساخته اند به میدان آمده و تا کنون با وجود ترور، زندانی شدن و صدها فشار دیگر در برابر بربریت، توحش و وحشیگری امارت اسلامی سرمایه و حامیان جهانی و منطقه‌یی آن ایستاده‌اند و صدای همۀ بشریت برابری طلب را فریاد می‌زنند.

هشت مارچ امسال روز همدستی و همبسته‌گی همۀ انسان هایی است که بر ضد زن‌ستیزی و اشکال ستم اجتماعی علیه سیستم و نظام نابرابر در افغانستان، ایران و سراسر جهان مبارزه می‌کنند. در زمانۀ ما آزادی و رهایی زنان از بند مردسالاری، اپارتاید، ستم و تبعیض کاملاً با کل رهایی جامعه از استبداد و مظالم اجتماعی گره خورده و در هم تنیده است. تا هنگامی که زنان جامعه در بند و اسیر اشکال ستم اجتماعی است جامعه از دیکتاتوری، خودکامه‌گی و استبداد رهایی نخواهد یافت، این اساس و کنه دیالکتیک رهایی زن و جامعه در افغانستان، ایران و سراسر دنیا است.

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان از همان ابتدا خود را شریک رزم و در کنار جنبش های اعتراضی زنان در افغانستان و ایران دانسته و امروزه از همۀ بشریت برابری طلب در سراسری جهان می‌خواهد تا در کنار جنبش‌های اعتراضی زنان در افغانستان و ایران ایستاده و این جنبش های اعتراضی را تا سرنگونی کل مناسبات برده‌گی مزدی حمایت و همیاری نمایند.

به پیش در گرامی‌داشت از هشتم مارچ و همبسته‌گی با جنبش‌های اعتراضی زنان تا به زیر کشیدن کل اسلام سیاسی و نظام برد‌ه‌گی مزدی!

گرامی باد هشتم مارچ روز همبسته‌گی بشریت برابری طلب!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد جنبش نان، کار، آزادی!

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

14 حوت 1401؛ 5 مارچ 2023