علمی و معلوماتی

​دیالکتیک هگل و فعلیت انقلابی

نویسنده: فریبرز مسعودی «برای آدم‌های متوسطِ معمولی، انقلاب پرولتاریایی وقتی چشمگیر می‌شود که توده‌های کارگر بر باریگادها ایستاده باشند، و اگر این آد‌م‌های متوسط اطلاعی عامیانه از مارکسیسم داشته باشند ــ حتی آن را هم انقلاب نمی‌دانند» لنین در نقدی بر آثار تولستوی با تمرکز بر دورۀ سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۹۰۵، از کتاب «آناکارنینا» گفت‌و‌گوی…

بیشتر بخوانید

نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولتهای مدرن

به استقبال اول می روزبین المللی طبقه کارگر. اول می ، این روز خجسته وماندگار تاریخی را برای همه کارگران  ونیروهای مترقی ودموکراتیک درجهان تهنیت عرض مینمایَم. روند پیشرفت وترقی جهان مدرن با کاروپیکار گروه ها و احزاب پیشرو مترقی، با نظم وبسیج توده های مردم با جانثاری ورهبری سالم برشالوده یی دانش مترقی علیه…

بیشتر بخوانید

به بهانهء بزرگ داشت از روز کتاب

نویسنده : مهرالدین مشید گرامی داشت از روز کتاب به مثابۀ ارجگذاری به آگاهی پروری امروز روز کتاب و در واقع روز آگاهی، آزادی و عدالت است؛ زیرا که کتاب نماد آگاهی، آزادی و عدالت است و در عین حال  آگاهی بخش و آزادی پرور و آزادی گستر و عدالت پرور داد گستر نیز می…

بیشتر بخوانید

به بهانهء بزرگ داشت از روز کتاب

نویسنده : مهرالدین مشید گرامی داشت از روز کتاب به مثابۀ ارجگذاری به آگاهی پروری و خرد ستیزی امروز روز کتاب و در واقع روز آگاهی، آزادی و عدالت است؛ زیرا که کتاب نماد آگاهی، آزادی و عدالت است و در عین حال  آگاهی بخش و آزادی پرور و آزادی گستر و عدالت پرور داد…

بیشتر بخوانید

دموکراسی اقتصادی را هیست بسوی عدالت اجتماعی

مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی بخش هفتم , قسمت دوم ( 1 ) دیپلوم انجینر عمر محسن زاده در جهان ما همه از دموکراسی میگوید و غرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد . بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازار سرمایه داری را در هم می آمیزد و آنرا بمثابه…

بیشتر بخوانید

ازادی شاخدار!

به تاریخ 11 فبروری2019 جولیان اسانژ موسس سایت ویکلی لیکس توسط پولیس انگلستان درشهر لند ن، با حمله غیر انسانی تجاوزکرانه به سفارت اکوادور به زور وبا رفتار بی نهایت خجالت اوری ضد بشری دستگیر وزندانی شد. جولیان اسانژ به خاطر افشا گریهای جنایتکارانه دستگاهی جاسوسی و رهبری دولت امریکا را که در خاورمیانه ،اقغانستان…

بیشتر بخوانید

نگاهی به واژه های پته خزانه

دکتر حمیدالله مفید  در این پسین روز ها پس از نشر کتاب یا نبیک ( ناشناسی که ناشناس نشد) دشواری های جدیدی در قلمرو آرامش فرهنگی افغانستان پدیدار گشت . دکتر محمد صادق فطرت ناشناس   در نشت (رو گشایی ) این کتاب که نخست  در شهر لندن کشور انگلستان وسپس در هالند  برپا شده بود…

بیشتر بخوانید

حاکمیت قانون و فعال شدن سیستم!

میخوانیم  که وزیر داخلهء کشور امر توقیف آن پولیس که یک دختر را مجروح کرده،  داد. همه خوش و وزیر صاحب نزد ما کریدت و امتیاز گرفت. اما این دولتداری خوب این نیست! دولتداری خوب و تأمین عدالت به تنور انداختن خباز متخلف هم نیست! به مجرد خلوت زن و مرد  نا محرم  دلیل حتمی…

بیشتر بخوانید

همه پرسی بحیث یکی از فکتور های دموکراسی درون حزبی

نوشته ع. بصیر دهزاد همانگونه که هر حزب سیاسی در یک مقطع معین سیاسی و سطح معین تکامل روان اجتماعی به وجود میآید، بر مبنای همان ضرورت ها و واقعیت های اجتماعی ساختار درودنی خود را تنظیم مینماید و سیاست و برنامه عمومی خویش را بحیث اهداف نهایی معین میسازد. اصطلاح “اهداف نهائی” نمیتواند برای…

بیشتر بخوانید

نگاهی  گذرا به “فلسفۀ تاریخ”

نویسنده : مهرالدین مشید قسمت دوم در قرن نوزدهم دوباره موضوع” فلسفۀ  تاریخ” مطرح شد که نگاه و الگوی مورد نظر علم بوده و کار علم هم کشف قوانین طبیعی و بر اساس این قوانین، تبیین و پیش‌بینی است که هدف آنان تبدیل کردن تاریخ به علم بود تا بر بنیاد آن قوانین گذشته را کشف…

بیشتر بخوانید

نگاهی  گذرا به “فلسفۀ تاریخ”

نویسنده : مهرالدین مشید قسمت اول در این تردیدی نیست که فلسفۀ تاریخ در ذات خود نبرد داد برضد بیداد است و اما در این نبرد  نفس گیر هر از گاهی داد قربانی بیداد شده و از سر بیداد از یخن داد بیرون شده است که به تعبیری از خدا آغاز و به خدا می…

بیشتر بخوانید

کلید کلیسا قیامت در قدس بدست مسلمانان است

بسم الله الرحمن الرحیم کلید و تنظیم بزرگترین کلیسای جهانی در بیت المقدس به نام کلیسای« قیامت یا رستاخیز » از قرنهای طولانی توسطه رهبران مختلف مذاهب مسیحی به دست مسلمانان داده شده  و این کلید و تنظیم امور کلیسا توسط مسلمانان با افتخار تا امروز به دست مسلمانان ادامه دارد. بلی برخی از حوادثی…

بیشتر بخوانید

دریغ و درد که در این بشکن بشکن سرا؛ شکست شکست ما را نشکست

نویسنده : مهرالدین مشید دل نبشته یی به استقبال مطلب یک دوست فرهیخته مرحوم شریعتی در یکی از نوشته های خود می گوید، شکست، شکست مان را شکست. زمانی این سخن او در ذهنم تداعی کرد و کم کاری ها، جفا ها، سرد مهری های رهبران و خورده رهبران گذشته و کنونی جهاد و اوضاع…

بیشتر بخوانید

اول ماه می روز بین المللی کارگران و نماد جنبش جهانی طبقه کارگر

روزا لوکزامبورگ مینوشت : آیده فرخنده بکار بردن یک جنبش تعطیل پرولتاریا بعنوان وسیله ی برای اکتساب هشت ساعت کار در روز ،نخست در آسترالیا زاده شد .کارگران آنجا در ۱۸۵۶ تصمیم گرفتند توقف دستجمعی یک روز کامل را با جلسات وتفریحات بعنوان تجلی موافق با هشت ساعت در روز سازماندهی کنند  .پس آیده جشن…

بیشتر بخوانید

جنده/ ژنده، یا درفش کاویانی؟!

نصرالله نیک‌فر خود اگر ندانیم دیگران می دانندکه ما هرچیز را به گند می‌کشیم و با هرچیز شوخی می‌کنیم. یاهم اورا نادیده می‌گیریم. در کشور ما خرافات در هر بخشی بیداد می‌کند و همواره مارا به ستوه آورده و گردن آزادی و خرد ورزی را با این بار سنگین خرافات خم کرده‌اند. چه در بخش‌های…

بیشتر بخوانید