پرده برداری از چند حقیقت دنیای دیروز و امروز

                              (نوشتهِ الهه افتخار) دغدغه نوشتن: مدت ها است که نمی نویسم و…

چـپِ ضـد کمـونیـسم *

نویسنده: مایکل پارنتی مترجم: امیررضا گلابی برگرفته از : روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ چپ‌های…

سلیمان لایق از محوری ترین کادر های حزب دموکراتیک خلق…

نویسنده: مهرالدین مشید ظالم بمرد و قاعده ای زشت از او…

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

«
»

نور تمدن

رسول پویان

جهـان ر دانش و نـور تمدن آباد است

برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است

بشر گذشته ز ادوار گونه گون؛ لیکن

هــنـوز در پی ایجـاد نـظـم آزاد است

تـفـــاوت طـبـقـــاتی ســتـمـگـری آرد

بــرابــری و عــدالـت پـایــۀ داد است

به زیرخنجر تبعیض وجور و استبداد

فشار وآه دل و اضطراب وفریاد است

دروغ وتوطئه وفتنه بهر تخریب است

بـلای مهـلک انـسـان ذهـن شـیاد است

طلـسـم کهـنـــۀ اذهــان را فـروپـاشـیـد

که بهر غـفـلت انـسـان دام اوراد است

هزار گونه نظر صدهرار فکر و عمل

همیشه حاصل رفتار و مغز افراد است

میان بـاغ دل هـر رنگ جـلوه یی دارد

شقایق وسمن و سروِ ناز وشمشاد است

همـاره در دل هـر ذره انقـلابی هـسـت

جهان حالتی ازصلح وجنگ اضدادست

میان هسـتی و انسـان تـوازنی بـرپاست

که اصـل راز بقـاء همنوای ایجاد است

نمـاد عـشق و محـبت وحـدت دلهـاسـت

ازان خاطر دل جمع وطبع ما شاد است

غـزال مسـت بیابان انیس مجـنون است

به بـزم مهر و محبت نه بیم صیاد است

شـکـوه و دبـدبـۀ خـسروانـه لازم نیست

چراکه درخورشیرین عشق فرهاد است

بــلای درد کــرونـــــا و آفــت طـالــب

جهنمی بـه وطـن ظالـمـانـه درداد است

صـدای نـالـۀ مـردم را کـســی نـشـنـیـد

نه روزنی به رهایی نه دست امدادست

فقط نه جنگ وجدل خـانه راکند ویران

بدست طالب و داعش ریشه برباد است

12/7/2020