Daily Archives: November 15, 2019

فراخوان

از انجنیر حفیظ الله حازم از حس همدردی و درک درد از همنوع و بروز تاثر عمیق هر یک شما عزیزان در این فاجعه ملی اظهار سپاس مینمایم. مگر تنهاگریه کردن، اشک ریختن، غم شرکی کردن و در درد دود و اندوه و غم پیچیدن کافیست؟؟؟؟ چقدر اشک دیگر داریم که بریزیم؟ چقدر قوت و…

بیشتر بخوانید