Daily Archives: November 13, 2019

انفجار مرگبار امروز چنین پیام دارد

– طالبان نشان دادند که رهایی انس حقانی ودو نفر دیگر ناشی از الطاف ومراحم دولت افغانستان نه بلکه زور جای دیگر است وانها مرهون این الطاف نمیباشند.-اینکه به خواست حکمرانان کابل در مورد کاهش خشونت جواب رد دادند.– نمایش قدرت برای ادامه جنگ ولو دولت بارها حسن نیت نشان بدهد .– بی پروایی همیشگی…

بیشتر بخوانید

ثمره بازیهای گروه های وابسته به اجانب!

(فرهاد) ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم گاری بود بر گوسفندان نظر به نوشته داشمندان هر دولتی که بر اساس پایه های بی عدالتی و نا برابری بنیانگذاری شده باشد حقوق مردم را غضب، آزادی و صلح را از آنها گرفته باشد نمیتواند ادعای مشروعیت و مرجعیت نماید. مردم آن هیچگاه به آزادی، خوشی و…

بیشتر بخوانید

خاموشی

باز دعوا بر سرِ قدرت بوَدسودِ گرگ و نام از ملت بوَدگرگ چون بار دگر سلطان شودرمهء خاموش را چوپان شودمی دَرَد هر شب دلِ یک گوسفندبا همه هوشیاری و بی چون وچندرمه بی فکر و بسی خاموش هستگرگ آنچه گوید آنرا گوش هستنیست شیرِ پر زهیبت گوسفندتا دَرَد سینه ز گرگِ پر گزندگر که…

بیشتر بخوانید

گنج گران وطن

رسول پویان هزار گنج گران در دل وطن جان است فسوس ودردکه جانی ودزد دربان است طلا و نـقــره و الـمـاس زیـنـت آرایـنــد مکان لعـل و گهـر دامن بـدخـشان است هـمـاره شهـرۀ آفـاق بـوده شـاه مقصـود عقیق ویاقوت وفیروزه یارمرجان است حـدیـث شهرت لاجـورد را کـنـد تاریـخ زبان به وصف زمرد گوهرافشان است وطـن ز…

بیشتر بخوانید

طالب ، بهانه ای برای ادامه ی جنگ و سودجویی است

     نوشته ی : فروغی       حالاکه باز سفرهای مرموز و مذاکرات پشت پرده ی زلمی خلیلزاد با طالبان آغازیافته و جنرال مارک میلی لوی درستیز جدید امریکا از حضور دوامدار سربازان امریکایی در افغانستان سخن میزند  ، هموطنان صاف دل ما باید بدانند که :        رهایی انس حقانی ، حافط رشیدعمری و حاجی مالی خان مسوولان اول…

بیشتر بخوانید