راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

«
»

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09

البته همه ای ما وشما همچنانیکه دوره ای سُلطه ای این جهادی ها را که بعد ازکنفرانس بن با سقوط حاکمیت حزبی ودولتـــــی جمهوری دیموکراتیک افغانستان با کمک مادی و معنوی دشمنان داخلی وخارجی ماچون دستگاه سیا،آی اس آی پاکستان وایران وکشور های عربی در راس عربستان سعودی را شـاهد بوده ایم و استیم و بهمین ترتیب حاکمیت طالبانی را نیز تجربـه کرده ایم ، دراین بیش از دو دهه چه بدبختی های بود که بـالای مردمان میهن عزیز ما اعم ازمردان، زنان، دختران، اطـــفال وکهن سالان بیدفاع ما نیاوردند وبا تمام این دستاورد هـا،هنوز هم دادازدیموکراسی،آزادی بیان، پیشرفتهای اقتصادی،فرهنگی وغیره میزنند که خوشبختانه با دسترسی همه خلق نجیب ما به صفحات انترنتی و بیداری مردم و خاصتا نسل جوان میهــن ما جایی رانگرفته و روزتا روزچهره های این جهادی ها بشکـــل واقعی اش اززیر چتر اخفا بیرون شده و مستند برای مـــردم میهن ما و سایر خلقهای وطنپرست جهان پیشکش گردیده است . تلاش ها ی اخیردولت جمهوری اسلامی افغانستان، که بشکــل ظاهر بخاطر صلح در دوحه به نمایش گـــذاشته شده، جـــــــــز شــــکل گیری درحرف در عمل دستاوردی ندارند و طالبان نـــه تنها که به صلح تن نمیدهند با قدرت تمام، میخواهند بــه تغییــر رژیم کنونی بامارت اسلامی طالبانی وغیره کــه منافع باداران شانرا برآورده کرده بتوانند پا فشاری دارند.

من به صراحت کلام، میگویم که طالبان از این خواستـه ها ی شان عقب گرا نیستند و به تشدید کشتار نظامییان میهن عــزیر ما و خاصتا مردم بیگناه میهن عزیز ما نه تنها چـون گذشته ها ادامه داده بلکه مستند به اخبارطلوع نیوز و سایر منابع خبری

دخلی و خارجی این کشت وکشتارهارا شدت نیز بخشیده اند .

من بارها گفته ام وتذکار داده ام که وظایف همه ای وطنپرستان واقعی، که بهرسازمان سیاسی واجتماعی تقسیم اند وبخصو ص دسته های چپ و خواهان صلح و صفا در میهن خیلی برجســته

میباشد و باید با هر نوع امکاناتی که دارند به اطلاع خلق نجیب میهن عزیزما برسانندکه به هیچ قیمت، به سٌلطه ای دو باره ای طالبان تحت هراسم ورسمی که بخواهند قدرت را غصب نمایند مالنع این کار شوند . چه قراراظهارات خبری طلوع نیوز تاریخی26 سپتامبر 2020 چنین به نشررسیده که طالبان دربعضی حصص از شهر کابـــل حضوریافته و ازمردم هرمنطقه پرسیده اند که آیا مردم بحضـور طالبان، خوش اند و یا نه ؟ حالاشما فکرکنید که مردم مستضعف میهن که درمشکلات عظیم اقتصادی؛ فرهنگی وسیاسی روبرواند وغیرمسلح هم اند میتوانند بگویند که آنها به آمدن دو باره ای طالبان خوش نیستند . خلاصه من بحیث یک هموطن ودخیل درقضایای میهن عزیزم و سپری کردن بیش از نیم عمرم درکابل بشمـا برادران عزیـــز و خصوصا زنان شجاع میهن میگویم تا بهر قیمتی که است به ورد طالبان یعنی تغییر نظام و سٌلطه ای دو باره طالبان موا فق نباشند . و این ضرب المثل را در گوش داشته باشند که سرمهء آزموده را آزمودن خطا است . من یقین دارم که روزی میهــن توسط آزاده گان و نسل پیشتاز میهن رنجدیده و مبارزین واقعی صلح و صفا، برادری و برابری و باتحکیم قانونیــت و رشــد حس میهن پرستی وملی گرایی، به شاهراه ترقی و دیموکراسی واقعی خواهند رسید .