گزارش‌گران بدون مرزدر افغانستان

تداوم کوشش برای ایمنی بیشتر خبرنگاران

در برابر افزایش حمله‌های طالبان و داعش که افغانستان را به سوی جنگی داخلی سوق می‌دهد، و بیش از پیش خبرنگاران و رسانه‌ها را تهدید می‌کنند، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در ادامه کوشش برای بهتر کردن وضعیت ایمنی خبرنگاران از تاریخ ۱۹ عقرب تا ۲ قوس ۱۳۹۶ به افغانستان سفر و در چهار شهر دوره‌های آموزشی برگزاری کرد.


برای نخستین بار گزارش‌گران بدون مرز (RSF) کارگاه‌های آموزشی را در چهار شهر افغانستان، مزار شریف، هرات، کابل و پروان برای بیش از شصت خبرنگار از ۶۰ رسانه و ۱۱ ولایت ( بلخ، جوزجان، سمنگان، هرات، فراه، بادغیس، غور پروان، کاپیسا، ,نجشیر و کابل) برگزار کرد. کارگاه آموزشی در کابل به زنان گزارش‌گر رسانه‌های مستقل اختصاص داشت که به دعوت و با همکاری مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در دفتر این مؤسسه برگزار شد.

کارگاه‌های آموزشی بر محور کتابچه «رهنمای ایمنی برای خبرنگاران »، برگزار شدند.این کتابچه که راهنمای عملی برای خبرنگارانی است که در مناطق نا‌امن گزارش‌گری می‌کنند، با همکاری سازمان یونسکو تهیه و به دو زبان پشتو و دری نشر شده است.

در این ماموریت گزارش‌گران بدون مرز، فرصت یافت تا با خبرنگاران این ولایات دیدار و از مشکلات آن‌ها بیشتر مطلع شود. با آنکه بلخ و هرات دو ولایت تقریبا امن در افغانستان هستند. اما فشار و تهدید خبرنگاران از سوی زورمندان محلی و از این میان والیان و نزدیکان آنها، یکی از مشکلات جدی اعمال سانسور است. یکی از خبرنگاران که خواهان فاش شدن نامش نیست در این باره به گزارش‌گران بدون مرز گفت: « خودسانسوری در اینجا اصلی برای زنده ماندن است.» خبرنگار دیگیری از بلخ می‌گوید « ما می‌توانیم در باره موضوع‌ها بسیاری خبر رسانی کنیم. اما از فساد مسوولان و زورمندان هرگز. گزارش از زمین‌خواری و مصادره زمین‌های دولتی از سوی والی و یا نزدیکان و متحدانش ممنوع است. وقتی می‌گویم ممنوع یعنی خطر مرگ.» با وجود درخواست‌های متعدد گزارش‌گران بدون مرز ، والیان بلخ و هرات حاضر به دیدار با نماینده سازمان و صحبت در باره وضعیت امنیت خبرنگاران نشدند.