گریز از گفتگو با تروریستان ؟! 

                   Ø¹Ú©Ø³ ‏‎Ismail Feroughi‎‏          

  نوشته ی : فروغی

        لغو گفتگو های صلح میان امریکا و طالبان ، با یک تویتر کوتاه دونالد ترامپ ، می تواند پایان ماموریت ناکام زلمی خلیلزاد را رقم زده و مُهرتاییدی باشد بر یک ناکامی تازه ی دیپلوماسی ایالات متحده امریکا در قبال مسایل بین المللی .

        هرچند گریزامریکا ازگفتگو با گروه طالبان تا گریز آن کشورازمعاهده ی بین المللی ” برجام ”  و ناکامی ها درتوطئه های سقوط رژیم های قانونی سوریه و ونزویلا و یا حمایت ناکام امریکا ازحملات وحشیانه ی ائتلاف برهبری سعودی علیه خلق مظلوم یمن ، اندکی متفاوت به نظر می آید ؛ اما درنهایت میتواند در لست رسوایی ها و ناکامی های دیپلوماتیک سالهای اخیر دولت معظم ایالات متحده ی امریکا ثبت و ضبط گردد .

       قتل یک سرباز امریکایی بعنوان دلیل لغو گفتگو ها ، بهانه ی مضحکی است که فقط حاکمان دست نگرومحتاج کابل را میتواند قانع و خوشنود بسازد – آنانی را که ازلغو گفتگوها میان امریکا و طالبان بیشترازهمه استقبال نموده و ساده لوحانه این تویتررا پیروزی خود قلمداد می نمایند .

      دلایل اصلی این خط بطلان کشیدن بر کوششهای نه ماهه ی وزارت خارجه ی امریکا و شخص زلمی خلیلزاد ، اول – سردرگمی و تفاوت دیدگاه ها در دستگاه دیپلوماسی امریکا ، دوم – ترس از قوت گرفتن روزافزون جبهه ی ضد طالبان درکُل کشور بخصوص شمال افغانستان و سوم – موضعگیری ضد طالبانی قوتهای منطقوی بخصوص هندوستان و ایران میتواند باشد .

      این تصمیم رییس جمهور ترامپ که هرلحظه امکان دگرگون شدن آن موجود میباشد ، نباید رهبران حکومت ناکاره ی افغانستان را با دلخوشی های بیهوده ای مصروف نگهدارد ؛ زیرا این تصمیم تویتری ترامپ ، میتواند طالبان تروریست را هارتر و جری تر از پیش کرده ، جنگهای خانمان براندازتری را درسراسر کشور به ارمغان آورد .

     هرگاه هدف امریکای جهانخوار مبارزه ی جدی و صادقانه در برابر تروریستان باشد ، باید در پیوند با لغو گفتگو با یک گروه تروریست ، تحریم کامل و قلع و قمع طالبان درافغانستان و پاکستان و خشکانیدن فوری منابع کمکی آنان را در منصه ی اجرا بگذارد . در غیر آن این تویتر بازی دونالد ترامپ نیز یکی از صحنه های همان بازی بزرگ به حساب خواهد آمد .