کورهم میداند که دلده شوراست

                       نوشته ی : فروغی

  ــ  وقتی بانو فرخنده را در پنجصد متری ارگ ، در روز روشن و درحضور نیروهای امنیتی و هزاران باشنده ی شهر ، بنیادگرایان و دین باورانِ بیخبراز دین به آتش کشیدند ؛

  ــ  وقتی باربارهموطنان بیگناه ما را در زابل و ننگرهار و در غور سربریدند ؛

  ــ وقتی با انفجاردرمیدان ورزشی یحیاخیل پکتیکا و یا درهمآیش صلح آمیزجنبش روشنایی ، دههاهموطن بیگناه ما را بخاک و خون کشیدند ؛ و… و… و….

    کجا بودند مدافعین سرسپرده ی امریکایی ، اروپایی و استرالیایی حقوق افغانها که کم ازکم با نشر اعلامیه ای خواستارمحاکمه ی سریع قاتلان و آدمکشان ( مثلاٌ قاتلان فرخنده )  میشدند ؟ و کجا بودند  حکومتداران افغانستان و شخص رییس جمهور که همانند مسأله ی احمد ایشچی چونان جدی و باشتاب با تمام اراکین دولت از جمله رهبران جهادی ، شورای ملی ، ستره محکمه وغیره ، مجلس و مشوره میکردند و مثلاً  قاتلان فرخنده را پیگیرانه به جزای اصلی اعمال شان میرساندند ؟

   کور هم میداند که دلده شوراست .

   من اینرا به دفاع ازدوستم نمینویسم . او هم یک جنگ سالاراست و بیشتر به نرخ روز جنگیده است .

   من به این باورم که هموطنان ما باید بیدار باشند . دشمنان داخلی و خارجی وطن ما میخواهند  با براه انداختن این غایله ، چند نشان را با یک تیر بزنند  :

   اولی و مهمش اینست که هرطوری و به هر بهانه ای میشود باید تنش و جنگ در میان افغانها ادامه داشته و اگر ممکن شود ، جنرال دوستم منحیث مانع بزرگی ازسر راه انتقال خونریزی و جنگ بسوی شمال برداشته شود .

   هدف دومِ که بگمان اغلب بسیار پاکستانی ــ انگریزی ــ مافیایی میباشد ، لنگ خاک کردن  و از صحنه بیرون نمودن و یا کم ازکم منفعل و بی اثرکردن سر و سردار در گوشه و کنار کشور است  . دیگرنه دوستمی درکاراست ، نه قدیری و نه عطایی . ایشچی را که آنچنانی !!! بی سَر کردند .

   اهداف دیگر شانرا شما خود حدس بزنید .  

   اما گاهی شما به این اندیشیده اید که ما و شما چه سرزمین پرمسأله یی داریم !؟  

    گاهی مسأله های ما چونان پیچیده و پشت هم قطارمیشوند که آدم از تحلیل شان عاجز میماند ؛ مگر آنکه از حدس و گمان سود بجوید .

    من اینجا فقط ازچند مسأله ی روزهای آخرنام میبرم :

    ــ  عطا محمد نور والیِ قدرتمند و سرکش ولایت بلخ ،  پس از برگشتن ازسفربه عربستان سعودی که در همراهی با عبدالله عبدالله انجام داد ؛ از آن کشش قبلی فروافتاد و با حنیف اتمر و رییس جمهورغنی پیمان دوستی بست .

   ــ  گلب الدین حکمتیارمسوول خونین ترین انتحاری ها و حملات نظامی ویرانگر حتا در دوران دخالت نظامی امریکاییان ، با پا درمیانی و مشوره ی استخبارات پاکستان ، انگلیس و امریکا ، با رییس جمهورغنی معاهده صلح و همکاری را امضا نمود .

  ــ  قوماندان زرداد فریادی با عجله از حبس انگلیس رهاشده به افغانستان فرستاده شد .

  ــ  و جنرال عبدالرشید دوستم  پس ازنجات از توطیه ی غورماچ وپس ازآن اظهارات تند وانتقادی درباب خودخواهی ها و تمرکز قدرت توسط رییس جمهور، به اتهام زورگویی و تجاوز جنسی برمردی 65 ساله !!؟؟ در لبه ی پرتگاهِ برطرفی و سلب صلاحیت از مقامش قرارمیگیرد .

  این وقایع ومسایلِ پیچیده ، پشت هم و درهم تنیده ، آدم را به این گمانه زنی وامیدارد که مبادا سال آینده ، سال خونین و فاجعه باری برای هموطنان عزیز ما درشمال افغانستان باشد !

  که امیدوارم همه هموطنان بخصوص شمالی های ما با چشمان باز به حوادث نگاه نموده ، هوشیارانه دربرابر توطیه های انتقال جنگ در شمال بایستند .