چه باید کرد تا دشمنان را ناتوان ساخت

فرهاد

بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز

به مرگ هر درختی مرغگی در شیون است امروز

مزن بال ای پرستو در فضای خون چکان ما

که فصل غارت و آشوب و قتل کشتن است امروز

اگر خندان لبی بینی در آن وادی لب زخم است

و گر چشمی به ره بینی به راه مردن است

گریبان باید از غم پاره سازی ای وطنداران

گریبان وطن در پنجه اهریمن است امروز

فانی

نظر به نشر طلوع نیوز پس از حمله مرگبار روز شنبه 31 حمل 1395 در ساحه پل محمود خان شهر کابل صورت گرفت سخنگوی شورای امنیت ملی تاکید می ورزد کسانی که جنگ میخواهند نابود خواهند شد. ریاست جمهوری ریاست اجراییه و وزارت دفاع ملی نیز در نابود سازی جنگجویان ناکید می ورزند و طالبان را قاتلان شهروندان افغانستان میدانند.

سخنگوی شورای امنیت ملی می افزاید پلان اولویت کاری ما اکنون جنگ با طالبان است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید این جنگ نیست جنگ آنان فقط کشتن مردم بیگناه است. معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید دستور به نیروهای امنیتی این است که با استفاده از تمامی امکانات شان در هر جا که گروهای شورشی سر بلند کنند نابودشان کنند.

سید حامد گیلانی رئیس حزب محاذ ملی با تاکید بر گفتگو های صلح در یک دهه گذشته میگوید تنها راه حل این است که هر دو طرف بیایند مشکلات شان را در میان بگذارند و با هم به تفاهم برسند و راه حل در یابند افزود فریب کاری ها در گفتگوی صلح در یک دهه گذشته ظاهرا کابل را ناگریز ساخته است تا پاسخ جنگ را با جنگ بدهد!

چون هرگونه سیاست های کابل نتوانست کوچکترین دریچه صلح را به روی شهروندان کشور باز کند دیده شود که آتش افروخته شده چه زمانی پایان می یابد؟ آیا به راستی افغانستان از راه جنگ به فرداهای بهتر دست خواهد یافت ؟! در رابطه به گفتگو های فوق عده از مردم و آگاهان امور دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند.

جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج که بیش از چهار دهه میشود بر ضد کشور و مردم ما جریان دارد ثابت میسازد که هراس افگنان طالبان، القاعده، داعش و سایر جنایت کاران طبق سناریوی کشورهای توسعه طلب و ادارات استخباراتی آنها بخاطر غارت بیشتر ثروت های مادی، معنوی کشور ما و کشورهای آسیای میانه و افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر کمر بسته اند و تا نابودی آخرین افغان حاضر نیستند شعله های جنگ خونین را که هر لحظه مردم ما را به کام نابودی سوق مینماید خاموش سازند. می افزایند بر علاوه مداخله صریح ادارات استخباراتی اداره آی.اس.آی، ایران، سعودی، قطر، حامیان بین اللملی شان نقش مافیای بین المللی مواد مخدر را در این جنگ خطرناک بوده و میباشد زیرا که هراس افگنان سالانه صد ها میلیون دالر از درک کشت و قاچاق مواد مخدر به دست میاورند.

از جانب دیگر اعمال نفوذ عاملین جنگ های غارتگرانه در کشور از جمله غاضبین میلیونها جریب، عاملین فساد گسترده، جنگ سالاران، سران گروه های غارتگر؛ ناقضین حقوق بشر، عاملین دامن زدن خشونت های خانواده گی، خصومت ها قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، صاحبان سرمایه جنگی غیر مشروع در قدرت سبب افزایش جنگ های خونین بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر از جمله معادن، جنگلات، آثار باستانی، مواد مخدر و غیره گردیده گروهای فوق ذکر تا آخرین لحظه هم حاضر نیستند که صلح و ثبات واقعی در کشور تامین گردد زیرا که هزاران قصرها، بلند منزلها، شهرک ها، تجارت خانه ها، کمپنی ها، ترانسپورت های هوایی و زمینی را از برکت جنگ و کشتار مردم بیگناه در داخل و خارج اعمار کرده اند.

تشدید شدن جنگهای خونین در ولایات هلمند، بدخشان، کندز، حمله خونین در شهر کابل، مسموم شدن یک صد دانش آموز دختر در ولایت فراه اثبات ادعای ماست. با تاسف هنوز هم سید حامد گیلانی رئیس حزب محاذ ملی میگوید تنها راه حل این است که هر دو طرف بیایند مشکلات شان را در میان بگذارند و با هم به تفاهم برسند این آقا هنوز هم درک نکرده که مردم افغانستان به دروغ های شاخدار سران گروهای که سال های سال به پاکستان خدمت نموده کشور ما از جمله شهر کابل را طبق سناریو اداره آی.اس.آی به مخروبه مبدل نمودند اعتماد نمی نمایند. برای این آقایان خاطر نشان میسازیم باید بدانید که وارثین میلیونها شهید گلگون کفن از جمله حادثه خونین اخیر پل محمود خان شهر کابل و سایر نقاط کشور با قاتلین مردم حاضر به مذاکره نبوده و نخواهند بود و این عمل را صریحا محکوم مینمایند.

پدر جاوید نوری یکی از جان باخته گان حمله روز سه شنبه میگوید حالا شما چه میدانید از دل من. به تو اشرف غنی چه معلوم میشود؟ در ارگ نشسته ای. به تو عبدالله چه معلوم میشود تو که خود را مجاهد میگویی. می افزاید که جاوید تازه نامزد شده بود. به تازگی سند لیسانس گرفته بود. بسیار خوشحال بود. در حمله سه شنبه مثل 74 تن افراد بیگناه ما به شهادت رسید. ذبیح الله پسر کاکای جاوید میگوید اگر امنیت را تامین کرده نمیتوانید رها کنید جوانان مردم قتل شدند از برای خدا.

رئیس امنیت کابل میگوید که حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته سیاسی کار شبکه حقانی است می افزاید که این رویداد از بیرون کشور سازماندهی شده بود در این رویداد 64 تن کشته 347 تن زخم برداشتند. مردم میگویند اگر مسئولین امنیتی از جمله پولیس به صورت درست وظایف خویش را انجام میدادند موتر حمله انتحاری از چندین پاسگاه پولیس گذشته نمیتوانست.

در حالیکه مسجد عیدگاه شهر کابل بیش از یک و نیم میلیون دالر از این ناحیه خساره مند شده به گفته سعیدی کارشناس امور سیاسی شورای علمای افغانستان و شورای صلح این حمله را محکوم نکرده اند با وجود اعلان ریاست جمهوری در یک عده مساجد از جمله وزیر اکبر خان بخاطر شهدا ختم قرانکریم صورت نگرفت.

این حمله زمانی صورت میگیرد رئیس جمهور نظر به نشر خبر طلوع نیوز رئیس و دو معاون امنیت ملی رجال برجسته را برکنار کرده بود و در بیشتر از سه ماه اخیر این ریاست از سوی سرپرست اداره میشد رئیس جمهور غنی مدیر تدارکات شفاخانه سردار محمد داوود خان را به حیث سرپرست این اداره تعیین کرده بود از سوی دیگر مقام های این ریاست در سالهای اخیر سرای حاجی نعیم کوچی را بخش آسیب پذیر شناسایی کرده بودند و کوشیده بودند تا این سرای را استملاک کنند. اما گفته میشود که به علت نفوذی که حاجی نعیم کوچی دارد این کار انجام نشده بود. اگاهان سیاسی حرف های امریکا در بخش صلح افغانستان را شعار پراگنی دانسته و گفتند که با توقف یافتن این گفت و گو ها و شدت گرفتن نبردها میان طالبان و نیروهای دولتی این کشور نیز سکوت کرده است.

با کشیده شدن پای نمایندگان ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها به گفت و گوهای صلح دولت افغانستان خوشبینی های بسیاری در افغانستان ایجاد شدند. اما با رد گفت و گو های صلح از سوی طالبان و اعلام عملیات های بهاری طالبان در برابر نیروهای دولتی بسیاری ها به این باور اند که امریکا به وعده هایش در بخش صلح افغانستان عمل نکرده است.

احمد سعیدی دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید من فکر میکنم و به این باور هستم که امریکا به پاکستان بیشتر از افغانستان ارزش میدهد و برایش پاکستان ارزش بیشتر دارد تا زمانی که امریکا بالای پاکستان فشار وارد نکند و این کشور را از پشتیبانی هراس افگنان باز ندارد ما همین مشکلات را خواهیم داشت. نظر محمد مطمین اگاه مسایل سیاسی میگوید: امریکا خودش مانع گفت و گو ها صلح است و هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح باشد.

رئیس جمهور برای بررسی اوضاع کشور نشست مشترک را به تاریخ 6/2/1394 مشترک را با هردو مجلس شورای ملی انجام داد. وی بعد از گزارش کار کردهایش روی موضوعات مهم تماس گرفت افزود اکثریت کشور ها از جمله کشورهای اسلامی سازمان ملل متحد اعمال جنایت بار حادثه خونین پل محمود خان را جنایت بابخشودنی خوانده اند افزود آنهایی که این عمل را انجام داده یاغی و باغی بوده ما مسئولیت داریم که آنها را به سرنوشت شان برسانیم وی میگوید ما کشورهای منطقه و جهان را معتقد ساختیم که جنگ افغانستان جنگ داخلی نبوده. این جنگ توسط تروریستان و حامیان بین المللی شان بر ضد کشور و مردم ما راه اندازی شده و دشمنان مردم اجیران خارجی، داعش، گروه حقانی و طالبان بوده از دولت پاکستان خواست بر ضد گروهای تروریستان هراس افگنان که در داخل پاکستان لانه و مراکز دارند عملیات ها را بر ضد آن انجام دهند در ادامه گفت تروریزم خوب بد ندارد و ما خواهان صلح با کسانی هستیم که جنگ نخواهند، قانون اساسی را بپذیرند، با تروریستان قطع رابطه نمایند. در اخیر تعهد نمود کسانی که خون سربازان و مردم بیگناه ما را ریخته اند برخورد غیر قانونی نخواهند کرد. بالای تروریستان جنایت کاران، قانون تا سر حد اعدام تطبیق خواهد شد. در رابطه به ضرورت اصلاحات گفت نهاد های امنیتی و دفاعی را غیر سیاسی خواهیم ساخت و کسانی که از مقام های شان سو استفاده مینمایند برخورد قانونی خواهیم کرد یکبار دیگر تاکید نمود که مرتکبین فساد به جزای شان خواهند رسید. مردم از وعده های سر خرمن خسته شده خواهان عمل شدن تعهدات میباشند.

مردم میگویند بیش از یک و نیم سال از ایجاد حکومت وحدت ملی سپری میشود تا هنوز سران حکومت نتوانسته اند اختلافات داخلی خویش بخاطر تقرر کادرها در نقاط کلیدی حل نمایند پس چطور میتوانند در یک نشست جنگ که بین سران امریکا، انگلیس، هندوستان، پاکستان، ایران، سعودی، قطر، ترکیه، روسیه، مافیای مواد مخدر، بین المللی، جنایت کاران سازمان یافته، بین المللی را که در رابطه به دستیابی ثروت های مادی و معنوی کشور ما و کشورهای آسیای میانه در زیر نام مبارزه تروریزم هراس افگنی در جریان است. واقعبینانه تحلیل و تصامیم لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

به باور ما وقت آن رسیده بخاطر ناتوان ساختن دشمنان مردم تصامیم را غرض مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم که زیر نام مدارس در آن طرف خط دیورند فعالیت نموده توسط ادارات استخباراتی کشورهای پاکستان، آی.اس.آی، سعودی، قطر، حامیان بین المللی شان شیخ های عرب، مافیای بین اللملی مواد مخدر، جنایت کاران سازمان یافته، تمویل، تسلیح، آموزش، پرورش، غرض انجام حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، آتش زدن مکاتب، مدارس، مساجد، محاکمه صحرایی سنگسار نمودن زنان، کشتار افراد بیگناه به کشور ما و کشورهای منطقه و جهان اعزام مینمایند هرچه عاجل پیشنهادات رسمی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد غرض وارد کردن فشارهای نظامی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مالی بالای تمویل و تجهیز کنندگان پرورش و آموزش دهنده گان گروهای هراس افگن، تروریستان رسما ارسال نمایند. بخاطر انجام همچو اهداف بزرگ شخصیت های بزرگ علما، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی، سران احزاب سیاسی، اجتماعی، اقوام، قبایل، علما و روحانیون که متهم به غارت دارایی و کشتار مردم بیگناه مردم نباشند هرچه عاجل دعوت گردند.

یکی از وسایل عمده که دولت و مردم ما را در این مراحل سرنوشت ساز بخاطر رسیدن به اهداف یاری میرساند جلب اعتماد ده ها میلیون مردم میباشد. بخاطر انجام این هدف بزرگ محدود نمودن صلاحیت های عاملین که متهم به فساد، غاضبین میلیونها جریب زمین، جنگ افروزان و زورمندان، قاچاقبران سنگ های قیمتی، آثار باستانی، جنگلات، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، قانون ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، جنایت کاران سازمان یافته میباشند یک امر حیاتی برای کشور و مردم بوده زیرا که گروهای فوق ذکر در ظاهر امر بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر با هراس افگنان تروریستان اختلاف داشته در عمل با آنها وجه مشترک داشته و دارند. تروریستان هراس افگنان با انجام حملات خونین، آدم ربائی ها، سرقت های مسلحانه، ماین گذاری روی جاده مردم ما را نابود میسازند. گروها فوق با انجام جنایات از جمله چپاول، غارت، تجاوز بالای زنان کودکان و سایر جنایات مردم ما را وادار به فرار و مرگ تدریجی نموده و مینمایند.