چشم پوشی از حضور گسترده ی داعش

                          نوشته ی : فروغی

         درحالی که از اثر شورش وحشیانه ی داعشیان در زندان تا جکستان ( که ثبوت روشنی از گسیل تروریزم از راه شمال افغانستان به تاجکستان است ) ، ده ها تن داعشی کشته و زخمی می شوند  و در حالی که دبیر شورای امنیت روسیه از حضور و فعالیت چهار هزار داعشی در افغانستان ( بخصوص در ولایات شمالی افغانستان ) اسناد غیرقابل انکار ارائه می نماید ؛ جنرال اسکات میلر قوماندان قوای امریکایی و رهبران حکومت افغانستان  با سرپوش گذاشتن بر حضور پررنگ تروریستان – بخصوص داعشیان در شمال ، حاضر نیستند حتا درباره ی تعداد و اشکال فعالیتهای خرابکارانه ی شبکه های تروریستی بخصوص داعش و القاعده معلومات مشخص ارائه نمایند .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

         آنان نه درباره ی حقیقت حضور گسترده ی داعش درافغانستان بخصوص شمال کشورچیزی میگویند و نه به حقایق ارائه شده از سوی دولت های روسیه ، چین و کشور های آسیای میانه درباره ی داعش ، واکنش و پاسخ رسمی ارائه می نمایند .

         به اساس معلومات و اطلاعات رسمی از سوی آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه ، حدود 4000 جنگجوی داعشی درافغانستان – بیشتر در شمال کشور ما – جابجاشده و به فعالیتهای تروریستی مشغول اند . ازنظر وی تروریستان مسیر جدید برای انتقال جنگجویان شان به روسیه را جستجو می نمایند .

        همچنان آقای الگ سرمولوتف معاون وزیر خارجه روسیه ، وضعیت مرزی میان تاجکستان و افغانستان را نگران کننده خوانده ، از حضورجمعاً 10000 ستیزه جوی اسلامی در مناطق نزدیک به مرز تاجکستان خبرداده که همه آماده ی عبور از مرز استند .

       در چنین وضعیت نگران کننده ، اسکات میلر و سایرمقامات امریکایی خاموش اند  و رهبران حکومت افغانستان چنان مصروف رقابت های قدرت طلبانه ی خویش اند که حضور گسترده ی داعش در شمال ، اصلاً ازدغدغه های اصلی شان به حساب نمی آید .

        پرسش جدی این است که : چرا مقامات امریکایی ، مدیران امنیتی و رهبران حکومت افغانستان درباره ی این همه اظهارات صریح مقامات بلند پایه ی روسی پاسخ و عکس العمل رسمی نشان نداده و حضور ستیزه جویان – بخصوص داعشیان را در ولایات شمالی افغانستان خیلی ناچیز و ضعیف جلوه می میدهند ؟

       هرگاه چهارهزارداعشی وجمعاً حدود ده هزارستیزه جوی اسلامی درشمال افغانستان جابجا شده اند ، چرا مردم در بی اطلاعی کامل قرارداشته و حکومت چه آماده گی هایی برای مقابله وسرکوب تروریستان دارد ؟

       وهرگاه حکومات روسیه ، چین و کشورهای آسیای میانه با پخش اطلاعات نادرست درباره ی نفوذ داعش از راه شمال افغانستان به کشورهایشان ابرازنگرانی می نمایند ؛ چراعلیه این ادعا ها مخالفت صورت نمی گیرد ؟

       شما هموطنان عزیز چگونه می اندیشیید ؟ 

       آیا کاسه ای زیر نیم کاسه نیست ؟ 

       آیا آگاهانه بر رویِ حقیقتِ حضورِگسترده ی تروریستان افراطی در شمال ، سرپوش گذاشته نمی شود ؟