چرا داعش بیشتر با هموطنان هزاره و شیعیان دشمنی دارد ؟

                نوشته ی : فروغی

      هرچند تیر قتل و وحشت داعش بیشتر بروی شیعیان و هموطنان هزاره ی ما نشانه گرفته شده است ، اما در اصل هدفش اسلام است – اسلام محمدی شامل شیعه ، سنی و گروههای مذهبی دیگر…
      حوادث خونین دو سه سال اخیر در شرق ، غرب ، شمال و مرکز کشور که گویا داعش آنها را به گردن گرفته است ، گواه این حقیقت است .
      به باورآگاهان داعش یک وسیله است ، یک ابزار کار خوب برای شقه کردن مسلمانان و بی اثر کردن بیشتر دین اسلام ــ دینی که با روایت ها و اسلوب های خطرآفرینی چون « جهاد » وغیره میتواند هم مانع تحقق اهداف سودجویانه ی استعمارگران نو شود وهم آشوب و شور برای جهانیان برپا نماید .
   داعش فقط یک نام است و کاربردی همانند طالب ، القاعده و مجاهد دارد . 

   داعش باید همانند گروههای افراطی پیش از خودش از دین اسلام تصویری تیره و سیمایی بسیار خشن به جهان ارایه دهد. باید تخم نفاق بیشتر میان مسلمانان بپاشد و  در آخر امر باید به تضعیف ، بیچاره کردن  و محتاج کردن  بیشتر کشورهای اسلامی کوشش نماید .
   اینکه چرا داعش بیشتر به جان هموطنان هزاره ی ما چسپیده ، وحشیانه تر و بیرحمانه تر بر عبادتگاهها ، قرا و قصبات آنان حمله مینماید ، بازهم ریشه در اهداف و نیات شوم آنان  و ایجادگران استعمارگر و جهانخوار آنان دارد .

   حقایق نشان میدهد که مردم هزاره و شیعه میتوانند در کم ترین زمان ممکن  با تحرکات مدنی و زنده گی صلح آمیز در پرتو دموکراسی و عدالت ، توافق و همسویی نشان داده ، رشته های اصلی زنده گی مدنی را دراختیار خویش بگیرند . آنان قابلیت و توانایی بیشتر برای تحرکات مدنی جمعی و تحکیم حکومت قانون داشته و با تعقل و هوشیاری میتوانند سرزمین واحد ما افغانستان را از وجود دزدان و چپاولگران داخلی و خارجی پاک نمایند .

 هزاره های ارجمند ما اگر از یکسو زجردیده ترین و زحمتکش ترین ملیت و قوم ما بوده اند ، مدنیت پذیرترین گروه قومی میان اقوام شریف و باهم برادر ما هم بوده اند .

 من به آن خواهر سرباز و افسر کوماندوی هزاره ی خود می بالم که اولتراز همه ، گام پیش گذاشته و دلیرانه و بیهراس ازامنیت و صلح در کشور پاسداری مینماید .

 من وقتی تیم های دختران هزاره ی بایسکل سوار ، تیکواندوکار و سکی باز را در بامیان و کابل می بینم ، میخواهم بال داشته ، بسوی شان پرواز نموده ، دستان توانای هریک شانرا بفشارم و برای شان سر تعظیم فرودآورم . به همین سان است پیشگام شدن و نترس بودن بانوان ارجمند هزاره در سایر عرصه های زنده گی …
  و درست به همین دلایل روشن است که هزاره ها بیشتر مورد هجوم وحشیانه ی حملات داعش و طالب قرار گرفته ، به دستور حامیان شان میخواهند به انان صدمه و ضربه ی بزرگ روحی وارد نموده  ، انانرا از اقدامات جسورانه و مدنیت خواهانه ی شان منصرف نمایند .

  اما من باور دارم که طالبان ، داعشیان و حامیان توطیه گر شان کور خوانده اند .  هزاره های روشن ضمیر و جسورما از مدنیت جویی و ترقی پسندی هرگز دست نکشیده ، با جسارت بیشتر متحدتر، بیدار تر و حتا بیرون از دام رهبران تمامیت خواه و استفاده جوی قومی ، به راه روشن شان ادامه خواهند داد و همراه و همگام با سایر اقوام شریف و باهم برادر کشور  در راه نابودی  فساد ، بیعدالتی و جنگ به پیش خواهند رفت .