پنهان کاری حضور گسترده ی داعش در افغانستان

                 نوشته ی : فروغی

     با آنکه منابع معتبر بین المللی ، از ازدیاد نفرات و گسترش روزافزون فعالیتهای گروه داعش در افغانستان خبر می دهند ؛ اما دولت افغانستان و حامیان امریکایی – انگلیسی اش ، با سرگرم نگهداشتن مردمان افغانستان و جهان به سیاست جنگ و گریز با طالبان و مسامحه و مدارا با پاکستان ، همواره می کوشند حضور داعش در افغانستان را کوچک و ناچیز جلوه دهند .

      وزیر امور خارجه ی دولت فدراتیف روسیه  که از اثرات ناگوار انتقال جنگ در شمال افغانستان نگران امنیت خویش است ، اخیراً از یک تریبیون بین المللی با ارایه ی مدارک و شواهد انکار نا پذیر ، تعداد جنگجویان داعش در افغانستان را به بیش از پنجهزارتن اعلام نمود .

      قرار معلوم و بر اساس فعالیتهای رزمی ، انتحاری و جبهه ای این گروه که زیر نامهای مختلف صورت میگیرد ، تعداد بیشتر آنان در ولایات ننگرهار ، لغمان ، غزنی ، زابل ، لوگر ، نورستان و ولایات شمال افغانستان جا به جا شده ، برای عملیاتهای خطرناک و مرگبار آماده گی میگیرند .

     آنان که سرخورده گان جنگ سوریه و عراق استند ، از راه عمان ، امارات متحده عرب و کراچی بوسیله ی قاچاقبران انسان و اشکال مرموز استخباراتی ، وارد افغانستان شده اند .

     حضور گسترده ی داعش در افغانستان که برای روسیه ، چین ، ایران و آسیای میانه درد سرهای بزرگی به بار خواهد آورد ، میتواند سبب افزایش تنش و بی ثباتی در کشور ما شده ، افغانستان را به سوریه ی ثانی مبدل سازد .

     هرچند همانگونه که تاهنوز بر ادعا های حامد کرزی مبنی بر پیاده کردن جنگجویان در شمال  و بر افشاگری های ظاهر قدیر درباره ی دست داشتن مستقیم رهبران حکومت در تقویت و گسترش داعش در ننگرهار و کنر ، پاسخ روشن ارایه نشده است ، به سخنان سخت و صریح سرگی لاوروف هم پاسخ ارائه نخواهد شد ؛ اما اساساً لازم بود تا هرگاه ریگی در کفش نباشد ، وزارت امور خارجه و مسوولان نطامی کشور با نشر اعلامیه های رسمی ، نگرانی مردم را کم می نمودند .

     لازم بود تا به عوض پنهان کردن حقایق و گزافه پراگنی های تبلیغاتی توسط سخنگویان دولت ، به مردم بیداری و هوشیاری بیشتر بخشیده شده ، آماده گی های رزمی – تدافعی شان در برابر تروریزم داعش و طالب را دوچندان مینمودند .