یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

«
»

پنجرۀ دل

رسول پویان

بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید

بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید

مصرعی تا بنویسـم غـزل می گـردد

واژگان پـشـت سـر هـم روان می آید

با سرودی که سـراید دل مسـت نگار

صد بهارطرب ازفصل خزان می آید

دل قوی دار که اعجاز کند نوش لبی

پیر صد سـاله اگر بـود جوان می آید

عشق در ساز طرب جلوۀ دیگر دارد

مستی و شور ونوا خنده زنان می آید

ازبر سیحون وجیحون وهریرودم باز

خوش نسیمی ز رۀ دور وزان می آید

چـشم لیلا غـزل بـاور مجـنون خـواند

رقص مژگان به ابروی کـمان می آید

آنچه احساس خوش عشق دهدباورکن

آن که در خاطر دل بود همان می آید

شوق احساس که ازخاطر یاری خیزد

گویی دل سرزده درمحفل جان می آید

نـامـۀ یـار که بـر بـال کـبـوتـر بستـنـد

چشم بر در که کی نامه رسان می آید

دیده برراه چه دوزیدکه باقدرت عشق

یـار از پـنــجــــرۀ دل نـهــــان می آید

عندلیب دل مسـتانـه قـفـس بشکستست

سـوی گلـزار کــهـن پـر زنـان می آید

صدچمن سنبل وگل باغ سخن می آرد

دل بـه دیـدار دلی عطـر فشان می آید

درگلو بسکه گره بسته سخن ها بسیار

تا کشـم آه بسی شـور و فـغـان می آید

دل آلـودۀ بـدهـا نـشـــود مـحـــرم راز

دل پـاکـیـزه بـه خـلوتگـۀ مـان می آید

تاکی افسـانـۀ حـوران بهـشـتی خوانید

هـر کجـا کار کنید بـاغ جـنـان می آید

لانۀ هـمـت سـیمـرغ نگـردد تسـخـیـر

نـعـــرۀ رســـتـم دوران از آن می آید

15/7/2022