و بازهم حرف و سخنی اندرباب تلویزیون و برنامه سازی تلویزیون

دوستان!

دیروزازطریق صفحات فیسبوکی تبصره کوتاهی اندرباب نشرات برخی تلویزیونها نوشتیم ، بعضی از دوستان بمن گفتند که ای فلانی!

حرف مفت نگو، آنچه متاع جمع شده اندرباب تلویزیون و برنامه سازی تلویزیون درغربال داری بیرون بکش تا دیده شود که چه ازآب درآید!

گفتیم چشم دل بدریا می زنیم و دهان می گشائیم تا مگر ادای دین کرده باشیم!

برنامه سازی تلویزیون ازنظراین حقیر اولن که کاراشخاص پروفشنل و تعلیم دیده و فنی و مسلکی و کارآزموده و کوره دیده است، نه کارهرکس.

چنانچه شاعران ما نیز فرموده اند:

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

مقدم تر ازآن مشخص شود که این تلویزیون چه میخواهدبگوید؟

پالیسی نشراتی آن چیست؟ تنها با ادعای روشنگری که نمیتوان روشنگربود.

حامیان مالی، منابع تمویل هزینه‌ و بودجه آن کدام است؟

چه وسایل فنی، افرادفنی و مسلکی و دستگاه و ستدیویی دراختیاردارد؟

وقتی این ها آماده و تکمیل شد، آنگاه باید در نظرداشت که تنها عقب شیشه تلویزیون ظاهرشدن و موعظه گویی و مقاله خوانی کافی نیست، تلویزیون کارش تصویری است نه رادیویی و برای تولید یک برنامه تلویزیونی ، به پرسونل آتی نیازاست:

- تهیه کننده : سازمان دهنده و سرپرست برنامه از ابتدا تا انتها.

- کارگردان : برنامه را تفسیر کرده و عملیات را هدایت و هماهنگ می‌کند.

- نویسنده متن برنامه و تصاویرموردنیاز

- متصدیان کمره، سوند، لایت، کامپیوتر، موزیک و تصویر

- دیکور و طراح صحنه و هنرمند نقاشی که زیباسازی دیکور را انجام می‌دهد

- آرایشگران موی بازیگران زن ومرد ، مجریان ،‌ گویندگان و… .

- طراح لباس وغیره وغیره برای تولید یک برنامه تلویزیونی ضروری هستند وطبعن که بدون بخشی از این افراد

طفل نوزاد یک تلویزیون ناقص الخلقه و ناسالم و بی دست و پا وغیرطبیعی خواهد بود و آن تلویزیون، تلویزیون سالم نمیشود.

والسلام.

نوت: این یادداشت به هیچوجه بمعنی کلانکاری و رهنمایی و درس و سبق برای هیچ کسی نیست لطفن سوء تعبیرنشود!.

باعرض حرمت . ز. رزمی