وزوز رگبارها !


رضا پهلوی : در زمان پدر
م مارکسیستها وزوز میکردند…

یک : برای مقابله با وزوز از مگس کش و حشره کش استفاده میکنند ، ولی اگر کسی در مقابله با وزوز از مسلسل و زندان و ساواک و اعدام استفاده کرد آنوقت فهم مشکل ساده است و نیازی به فیلسوف هم نیست .


دوم : زمانی که پدر تاجدار ایشان مشغول ترسیم فلسفه با گلوله بود یحتمل اقا رضا در قنداق وق وق میکرده و
 اگر بعدها که گُنده شد ، درکننار دیسکو و غواصی و کازینو و … روزی نیم ساعت تاریخ ایران را مطالعه میکرد حتما متوجه میشد که اساسا ظهور فاشیسم مذهبی در ایران میوه دوران سلطنت پدرشان بود ؟ فرق بین امثال من و رضا این است که کمی مطالعه تاریخ برای پوست رضا خوب نیست و من عاشق خواندن هستم 


سوم : من از رضا پهلوی بیشتر از این انتظاری ندارم 
.


چهارم : ولی از مارکسیستها به جز خط توده و اکثریت ، انتظار داشتم ( که دیگه ندارم )

سالها پیش مارکسیستهای جدید عکسی یادگاری با رضا پهلوی گرفتنند و خلاصه نشان دادند چطوری میشود دموکرات کمونیست بود ؟ چند سال بعد بازماندگان سلطنت بعد از زدن بستهای سلطنتی خفن ، در آمریکا شعار مرگ بر مجاهد دادند بر وزن شعار مرگ بر منافق ابداعی خمینی…

در آن زمان مارکسیستها یادشان نبود یا وقت نداشتند یا به عقلشان نرسید آنجا باید موضع سیاسی گرفت ، در عوض وقتی اشپیگل یهویی یادش افتاد که این منافقین فرقه خطرناک هستند آینها به خط شدند که البته اسمش وزوز نیست موضعگیری سیاسی است !

مجاهدین خلق خیلی بد و مرتجع و تروریست و خشن و خطرناکند ، ولی باید در برابر حرف و خطی غلط موضع گرفت والا همان حرف برشت است …سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید. کمونیست نبودم ، بنابراین اعتراضی نکردم…سرانجام به سراغ من آمدند ، هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند

پرده آخر : این حکومت اسلامی فعلی بالاخره تمام میشود و همه شماها در یک مجلس فرضی هستید . در صورت نیاز به یک ائتلاف فرضی برای تشکیل دولت فرضی ، کی با کی توان و ظرفییت ائتلاف سیاسی دارد ؟ بازماندگان سلطنت با بازماندگان اسهال طلب کنونی حتما میتوانند و جریانات مارکسیست با همین مجاهدین بد ، باید بتوانند چاره دیگری نیست…این را تجربه دیگران در همین کشورهای غربی میگوید احزاب سیاسی در هر ائتلافی وارد شوند ، ریشه و پیوند و تاریخ سیاسی خودش دارد .

نیسان حرکت کن …


حکومت اسلامی ایران : اینس‌تکس ( ساز و کار مالی برجام اروپایی ) در حالت فعلی ماشینی زیبا ولی بدون بنزین است…

توافق ضمنی آمریکا و چین در گروه ۲۰ در شهر اوزاکای ژاپن…

ترامپ : کارتر در 1357 با آوردن خمینی مردم ایران را بدبخت کرد .

کارتر : ریاست جمهوری ترامپ اصلا مشروع نیست چون روسها کمکش کردند.

………………………

به نظر من تعبیر جالبی کرده اند . ماشینی زیبا ولی بدون بنزین . چون جوهر برجام در 150 میلیارد پول نقدی بود که آمریکا داد و هنوز هم میتواند بسلفد . اروپای نرگدا با چند میلیون چکار میتواند کند ؟ به جز ادامه بازی ؟ در ضمن ترامپ و کارتر هر کدام در جای خودشان به یک اندازه در خاکستر نشینی مردم ایران نقش دارند . هر دو نماینده یک سیستم هستند در 2 زمان متفاوت …

……………………….

شگفت انگیزترین حقیقت کیهان، دانش اســت. فهمیدن اینکه اتم‌های سازنده حیات روی زمین، اتم‌هایی کــه بدن انسان را می‌ســازند، درون دیگ‌های جوشان ستارگانی پدید آمده‌اند که در هسته خود عناصر سبک را به عناصر سنگین تبدیل کردند؛ در شرایطی با حرارت و فشار بســیار بالا. از بین این ستارگان، آنهایی که بزرگ و سنگین‌اند، در آخرین سال‌های عمر خود بی‌ثبات و ناپایدار می‌شوند و در نهایت در خود فرو می‌ریزند و منفجر می‌شوند و محتویات درون خود را در سرتاسر کهکشان پخش می‌كنند.

محتویات آن‌ها کربن، نیتروژن، اکسیژن و تمام عناصر بنیادی حیات اســت. این عناصر، بعدها قسمتی از ابرهای گازی و غباری خواهند شد که فشرده شده، در خود فرو می‌ریزند و نسل بعدی منظومه‌های خورشیدی را پدید می‌آورند. بعد از آن سیاره‌هایی تشکیل می‌شوند که عناصر ضروری برای حیــات را در خود دارند. وقتی به آسمان شب نگاه می‌کنم، می‌بینم که بله، ما بخشی از این کیهان هستیم، ما درون این کیهانیــم و مهم‌تــر آنکــه کیهان نیــز درون بدن ماســت.


وقتی این حقیقت را برای مردم بازگو می‌کنم، می‌بینم بیشتر مردم احساس ناچیز بودن می‌کنند؛ چرا که آن‌ها کوچک‌اند و کیهان بســیار بــزرگ؛ امــا من احساس بزرگی می‌کنم؛ چون اتم‌های بدنم از همان ستاره‌ها آمده‌اند. میان ما و کیهان پیوندی نزدیک برقرار است. ما در وقایع و رویدادهای جهان اطراف خود سهیم هستیم. این چیزی است که در زندگی به آن می‌رسیم.

نیل دگراس تایسون

ترجمه: سپنتا نوروزیان


30.06.2019
اسماعیل هوشیار