نگاهی بزندگی هنری عزیزآشنا بنیانگذار و رهبر اركسترگروه آماتورهنرموسیقی

عکس ‏‎Zalmay Razmy‎‏

نگارنده: زلمی رزمی
عزیز آشنا نوازنده، آوازخوان و یکی از پیشگامان و پایگذاران و رهبر اركسترگروه آماتورهنرموسیقی کشوراست
که سالهاست برای نسل جوان کشورما ناشناخته و ناآشنا باقی مانده است.
وی درسال 1319 خورشیدی در شهرکابل تولد یافته و درجوانی پا در وادی هنر گذاشته است
عزیز آشنا پنجاه و چندسال قبل ازامروز وارد رادیوکابل شد و با اجرای نخستین آهنگش با مطلع
زد ز بی رحمی به تیغم، یار، یاری را ببین
بصورت زنده صدایش از رادیوکابل پخش شد
دومین آهنگش :
شکست عهد من و گفت، هرچه بود گذشت
شعری بود ازدکترایـرج دهـقان که شنوندگان رادیو پسندیدند و ازآن استقبال کردند ولی شخصیت هنری آشنا فراتر ازآن بودکه به‌ دنبال شهرت باشد،
او هنرمند پرتلاش و جستجوگربودی که اعتقاد به نوآوری و خلاقیت درهنرموسیقی داشت
سال 1342 خورشیدی دست به ابتکار تازه زد و با همکاری دوستان هنرجویش آقا محمدکارگر، چترام ساهنی ، ظاهر هویدا، رحیم جهانی، کبیرهویدا اولین آرکسترآماتور را تأسیس و تحت نظر مرحوم زلاند که درآنوقت بعنوان مدیرموسیقی رادیو ایفای وظیفه میکرد به مشق و تمرین نواختن آلات موسیقی پرداختند واولین کنسرت رادیویی شانرا نیزبه اجرا درآوردند .
دیری نگذشته بود که گروهی از هنرمندان غیرحرفه ای آنزمان چون احمدظاهر، مسحورجمال، صابر شیرزوی، یونس، ظاهرقیامی، احمدولی،حامد شکران، شیر شرار، ظاهر رفعتی، اسدالله کوچک ( اسدالله سیفی) ، اکبرنایاب، اکبر رامش، حبیب علوی، عبدالله، امین الله ندا، ببرک وسا و دیگران نیز با آنان پیوستند و ضمن اجرای کنسرت ها آهنگ های زیادی را به ثبت و نشر رسانیدند که تا امروز ازجمله بهترین آهنگهای آن زمان بشمار میرود.
تااینکه بعدا ازمیان آنان هریک: عزیزآشنا، ظاهر هویدا، کبیرهویدا، آقامحمدکارگر، رحیم جهانی، چیترام و ببرک وسا غرض تحصیلات عالی در رشته موسیقی بما سکو فرستاده شدند و بجز ببرک وسا که درحال حاضر آهنگساز و رهبر آرکستر سمفونی درشهرکلن آلمان است دیگران نتوانستند بطورپیگیر تحصیلات شانرا تا آخر به اکمال برسانند .
عزیزآشنا سالهای زیادی است کشور را ترک و میان کشورهای اروپا و امریکا بسرمیبرد.
عمر دراز و تندرستی و سلامتی و پیروزی همیشگی اش آرزوست