سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جرگۀ طالبان

رسول پویان جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است چونکه درکشتار مظلومان…

هر ذرهء خاکت وطن!

امین الله مفکر امینی 2022-40-07 ای مـیـهن زیبـــا، ای مٌلــک نیاکــــانم خاک…

نشست عالمان یا کوبیدن آخرین میخ بر دریچهء آرزو های…

نویسنده: مهرالدین مشید در حاشیهء نشست بی معنا و استخباراتی عالمان…

سیاست، علم و هنر مبارزه طبقاتی برای ایجاد بهشتی سکولار…

آرام بختیاری زندگی گلی است که در عشق ریشه دارد. سیاست یعنی…

جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان مطابق نقشه ی…

تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

نوای اهالی زمین لرزهء پکتیکا!

امین الله مفکر امینی 2022-24-06! زخـــم دیگری زد بر پیکرما، زمین…

گزیده‌هایی از مقالهٔ لنین دربارهٔ «امپریالیسم و نفاق در سوسیالیسم»

برگرفته از : مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی، جلد ۲۳،…

زمانه ما

نوشته نذير ظفر زنده گى بر خلق زندان گشته است عمر ها …

مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق".

آرام بختیاری ملت شامل خلق هاست، یا برعکس؟  آیا خلق و ملت…

ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

«
»

نمیدانم چه هستید ؟؛

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم

که نی از نسل انسان اید

چو اوصاف شما را در فن خونخوارگی بینم

یقینم میشود اینکه

ز جنس و نسل گرگان اید

به شهر آدمی ها آمدید اما همان وحشی که بودید و همی باشید

به هر سو وحشیانه حکم میرانید

نه راه و نی زبان آدمی دانید

نمایی از جهالت، دهشت و همچون شبستان اید

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم

که از دنیا وعصر تان نه آگاه اید

نمیخواهید دانش را

فضای همدلی ونیک سازش را

ز بس در جاهلی غرق اید

با آدم ها ، جهان و عالمی فرق اید

با این عصر و زمان خویش

و با زیبا جهان خویش

همی اندر نبردید و سخن از جنگ میرانید

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْرمیدانم

همی تشنه به خون خلق را مانید

ترور آدمی، نابودي فرهنگ و دانش را نیکو خوانید

که این درندگی، دهشت نه از اعمال انسان است

به ملیون خلق ما را این شما بنْموده بیجان اید

خفاشانِ ز دوران اید

نه از ما و نه انسان اید

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم

عدوی دین و آیین مسلمان اید

مسلمان را ز شهر و خانه اش رانید

وآن خلق اصیل سرزمینم را

شما نا بخردان بیگانه میخوانید

شما خود آن مهاجرهای پایین آمده ازدامن کوه سلیمان اید

اجیران را اجیران اید

ولی اینر بدانید و که درعصر و زمان ما

نه جا دارید

نه ارزش نی بها دارید

جوانان خردمند وطن روزی

برآرند از بُن و ریشه سیاهی را

سیاهی آن شما آن باعث جنگ و تباهی را

مهرو ولیزاده ماه می ۲۰۲۲