خاموشی

خفته در ویرانه ایم آن نای بیداری کجاست ؟بیخود و…

صلحِ امریکایی در راه است

                        نوشته ی : فروغی         من…

کاهش خشونت پاسخی به صلح یا بهانه ای برای خروج

نویسنده: مهرالدین مشید امضای توافقنامه با طالبان و افگندن توپ صلح…

۲۶ دلو نتیجۀ حماسۀ با شکوهی که دستاورد هایش…

نویسنده: مهرالدین مشید امروز ۲۶ دلو است، سی و یک سال…

نشته ده خوښي وطن کی! 

نشته  ده خوښي  وطن كی ځکه چی  رڼا…

زمری څنګه ډنګر شو؟ 

شاعر : سمیع الدین افغاني کوم پاچا په تیر وختو کې…

نبرد انسان با کرونا

رسول پویان گاه آتـش گاه تــوفـــان گاه دریـا می کشـد گاه کوه…

شکوهمندی عشق

به مناسبت روز عشق و دوستی و عشاق     حالا…

جو بایدن : امکان ندارد افغانستان یکپارچه شود

                    نوشته ی : فروغی         معلوم نیست چه…

زخم تبر ازبین میرود!!! اما سخن بد نه

رفیق ارجمند، گرامی و مبارز راه وطن اسدالله کشتمند…

نوای آزادی

بیا دست ات به من ده هموطنای رهروِ راهمکه من…

فغانستان دریک پرتگاه و میدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی

نوشته از ع. بصیر دهزاد قتل مرموز دو تن از فیگور…

کابل

    نسبت انتحار یازدهم فبروری ۲۰۲۰در شهر کابل پایتخت کشور…

شماره 2 نشریه "اعتراض"

شماره 2 نشریه "اعتراض"

نفی واثبات در عرفان اسلامی

شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حایلکجا دانند حال ما…

شمارۀ 53 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 53 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

ره آورد یک سفر

                     گفتگو با رفیق عادله چرنیک بلند صدرفرقه دمکراد آذربایجان                                            بهروز مطلب…

(طنز روز)

ایرانی ها، «نوروز» ما را دزدیده اند! کمباور کابلی از بیانات جلالتمآب…

تقویهء طالبان

تقویهء طالبان از سوی دولت کابل وتمسخر و کم نظری…

پیچیده گی گفت وگو ها در قطر و اختلاف …

نویسنده: مهرالدین مشید جنرال جک کین فرمانده متقاعد امریکایی می گوید…

«
»

مکثی  کوتاه بر نوشته “روزنامه هشت صبح کابل” درمورد شادروان ببرک کارمل و اقای حامد  کرزی

rafiqKarmal

 هرانسان دارای خصلتهای ذاتی وکسبی میباشد که در روند زندگی فردی واجتماعی انها انعکاس میابد. انسانها طبیعتأ قابل مقایسه نیست وبا هم ازلحاظ جسمی وروحی مساوی وبرابر نمیباشند. به گفته مارکس :” تاریخ اجتماعی انسانها، همیشه تاریخ تکامل فردی انهاست”. انسان درروند فعالیتهای اجتماعی خوددرمیان افراد جامعه شناخت پیدا مینمایند ومتقابل جامعه واطراف خودرا میشناسد. افرادیکه مطابق خواست هنجارهای اجتماعی عمل مثبت و خلاق میکنند،تاریخ خودرا رقم زده ومورد اعتماد افراد جامعه قرار گرفته و شخصیت میشوند ، برای اینکه همه انسانها که در تاریخ شرکت میکنند ” شخصیت” نیستند، برای اینکه انسانها  درکل دارای خواست  دمساز نیستند،درجریان تضاد ونبرد بین  انسانها ست که شخصیت زائیده میشود.

شادروان ببرک کارمل از جمله اشخاصِ شناخته شده درکشور ماست که دردوران فعالیتهای سیاسی چه درزمان حاکمیت ویا غیر حاکمیت ،نفشی عمده وبنیادی را درجهت رشد وتکامل اجتماعی کشور خود اجرا کرده است ، به مثابه پیشاهنگ و روشنفکر اصیل در لابلای زندگی پایین وبالای سیاسی وشخصی از کوره راه های پروخم وپیچ ،سر بلند کرده وهیچ وقت علیه زورگویی وخواستهای ارتجاعی وعقب گرایی که به نفع ارمان و سرنوشت زحمتکشان کشور نه بوده تسلیم نه شده وشجاعانه درمقابل موج از طوفانهای مدهش مرگ زا مقاومت وسر تعظیم بجا نیاورده است.شادروان کارمل از  بطن چنان خانواده یی سربلندورشد کرده بودکه همه نعمات زندگی دراختیار داشت وبخاطر ارمانها واهداف سیاسی ومردمی خود از همه ان گذشت ودراستقبال مرگ، گرسنکی ، زندان وسایرچالشهای زندگی پای گذاشت ، استوارانه ،متین وسرفراز بیرون برامد. د رزمان زمامداری خود به حیث ریس جمهور کشور ورهبر ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان جزبرای لقمان نان بخور ونمیر  برای کار ومبارزه ورهبری دولتی یک تنگه هم اضافه نداشت وحتی معاش خودرا برای خانوادهء رفقای شهید خود هرماه  توسط مرحوم نورمحمد کارمند خدمات شورای انقلابی که اوبا خانواده یی  رفقای شهیدشناخت داشت ، شریک میساخت. ببرک کارمل درفرایند رهبری خود با صداقت با دست پاک قلب گرم ودلسوزانه به مردم خود خدمت کرد، ازخو د هیچگونه جایداد مادی به غیر ازمعنوی بجا نه گذاشته هست. تااخرین لحظه های زندگی فقیرانه بمانند اکثریت مردم کشور خود زندگی کرده وبا کمک وپشتبانی رفقای حزبی خود درخارج وداخل کشورروز شب خودرا سپری میکرد. اما اقای کرزی نه تنها دردوران حاکمیت خود نه توانست که به وعده ها و خواستها ی مردم جواب مثبت وکاری نیک ودلسوزانه به وطن ومردمش انجام دهد، بلکه میلونها دالر دربانکهای خار ج  داخل پس انداز  وهمین حالا  زندگی  مجلل  باشکوه بمانند شاهان  درنزدیکی ارگ کابل دارد . کرزی یکجا با تبانی نیروها ی سیاهی ارتجاعی وطالبانی ومحافل پاکستان وایران زدوبند مالی  برا ی زر اندوزی داشت که نمایانگرخیانت بزرگ وی  به ارمانهای مردم ووطنش بوده، دیگر نام نیک ازخود باقی نمانده است. وضع نابسامان امروز و رشد وتقویه طالب  داعش ازجمله دستاوردهای جناب عالی میباشد! تنها نظر به راپورهای نهادهای مدنی دراغاز سال۲۰۱۶ سرمایه آن بالغ به ۱،۱میلیارددالرتخمین شده است. برعلاوه جاویدان نام ببرک کارمل نظر به خواست وفیصله اکثریت اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعداز کشته شدن حفیطالله امین درشش جدی 1358 به قدرت رسید. بخاطریکه شادروان کارمل  بعدازپیروزی قیام  هفت ثور1357 خورشیدی به حیث منشی دوم حزب ومعاون شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان  تعین شده بودکه  قانونی مستحق رهبری حزب ودولت شناخته میشد. اما اقای کرزی بدون هویت قبلی حکومتداری نظربه فیصله “کنفرانس بن” درکشور المان که نمایندگان ان توسط دستگاه های جاسوسی ای اس ای پاکستان وسی ایی ای امریکا از میان تنظیمهای جهادی که تحت نظرانها دایرشد به حیث رئیس جمهورموقت دولت افغانستان انتصاب کردید. .

بناعن مقایسه همچو انسان متحجر وعقب گرا مانند کرزی، با یک انسان روشنفکر انقلابی ووطن  پرست مانند شادروان ببرک کارمل که تمام رگ وجودش سرشار از وطن پرستی وانسان دوستی وخدمت به مردمش بود، ناجایز بوده به مانند انست که خصلت طلا  با نقره مقایسه شود !.